BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal al direcției administrare patrimoniuBNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal al direcției administrare patrimoniu

Obiectivul postului:

 Studierea pieții de furnizori, selectarea și testarea credibilității furnizorilor, elaborarea strategiilor în cumpărarea de bunuri, lucrări și servicii respectând principiul preț vis-a-vis calitate

Cerințe minime:

 1. Studii superioare cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. În cazul unui calificativ mai mic de 8, condiția se consideră a fi întrunita dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 4 ani în domeniu. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țara şi/sau instituțiile de învățământ respective.
 2. Experienţă de minim 2 ani în domeniu;
 3. Cunoașterea procedurilor de achiziționare, livrare și depozitare a bunurilor.
 4. Cunoștințe în domeniul elaborării contractelor;
 5. Cunoașterea actelor normative în domeniul funcționării unităților de alimentație publică;
 6. Cunoştinţe de operare a programelor computerizate; Word, Excel și Power Point.

Atribuții funcţionale:

 1. Studierea zilnică a pieței de mărfuri și analiza economică a rentabilității procurărilor în scopul aprovizionării BNM cu bunuri, lucrări și servicii.

 2. Participarea la elaborarea planurilor anuale ale Departamentului privind  aprovizionarea BNM cu bunuri materiale necesare în interesul BNM;

 3. Aprovizionarea BNM cu bunuri, lucrări și servicii conform necesităților BNM;

 4. Încheierea și executarea contractelor încheiate cu operatorii economici (comanda, examinarea, recepţia bunurilor, serviciilor şi lucrărilor) urmărind realizarea lor în termen, atît calitativ cît și cantitativ;

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală;
 • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
 • Mediu de muncă modern și prietenos;
 • Procese de activitate digitalizate;
 • Flexibilitate în programul de muncă;
 • Pachet salarial competitiv;
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 17 aprilie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

1. Lege cu privire la Banca Naționala a Moldovei, nr.548-XII din 21 iulie 1995;

2. Lege nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

3. Lege Nr. 231 din 23-09-2010 cu privire la comerţul interior.

4. Hotărâre Guvernului Nr. 10 din 20-01-2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice.

5. Hotărârea Guvernului nr.1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii publice.

 

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0