Termen extins. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură în colaborare cu Solidarity Fund PL în Moldova angajează Specialist junior - coordonator de proiecteTermen extins. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură în colaborare cu Solidarity Fund PL în Moldova angajează Specialist junior - coordonator de proiecte

 1. Context

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) este o instituție publică ce are misiunea de a gestiona resursele Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR) și resursele partenerilor de dezvoltare alocate spre administrare întru realizarea măsurilor de intervenție pentru agricultură, iar din anul 2022 – a măsurii LEADER.

Activitatea instituției se axează pe următoarele domenii de activitate: asigurarea derulării corecte și legale a operațiilor de gestionare a fondurilor alocate pentru susținerea producătorilor agricoli; controlul utilizării fondurilor alocate beneficiarilor; participarea la elaborarea direcțiilor supuse subvenționării; monitorizarea continuă a respectării criteriilor de eligibilitate și a condițiilor contractuale de acordare a ajutorului financiar nerambursabil de către beneficiarii de subvenții; informarea, comunicarea, prezentarea inovațiilor care au loc în procesul de activitate; gestionarea Programului LEADER (PL).

Solidarity Fund PL în Republica Moldova implementează abordarea LEADER în Republica Moldova din anul 2017 și a venit în sprijin instituțiilor de stat vizate pentru elaborarea cadrului normativ necesar, iar acum continuă să ofere acest sprijin în faza de lansare și implementare a Programului LEADER, faza pilot. În acest context, în baza unui acord de colaborare cu părțile implicate în procesul de instituționalizare LEADER, AIPA este în căutare de un coordonator, angajat temporar cu ajutorul SFPL.

Programul LEADER este un program de stat, ce oferă subvenții Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) înregistrate în RM până la 5% din cadrul FNDAMR. Acesta este administrat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) și gestionat de AIPA.

Apariția programului este rezultatul eforturilor depuse de către MAIA și alți actori implicați pentru crearea unui cadru normativ relevant în contextul promovării și susținerii abordării LEADER din sursele financiare ale statului. Astfel, a fost ajustat cadrul legal relevant (Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural și Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală) și a fost elaborată și adoptată o lege specială (Legea nr. 50/2021 cu privire la Grupurile de Acțiune Locală), care reglementează procedura de creare, înregistrare în calitate de persoane juridice și funcționare a GAL-urilor. În acest context, în perioada 2022-2023 se desfășoară ediția pilot a PL, prin care se urmărește fortificarea GAL-urilor ca entități independente și sustenabile, ce implementează pe teritoriile sale Strategiile de Dezvoltare Locală (SDL) în mod sistemic.

Mai multe informații despre Programul național LEADER: http://aipa.gov.md/ro/leaderhttps://maia.gov.md/ro/node/3721 și abordarea LEADER în ansamblu:

https://solidarityfund.md/dezvoltare-rurala/https://leaderin.md/

 1. Scopul poziției

Asigurarea bunei gestionări a activităților din cadrul Programului Național LEADER.

 1. Sarcini și responsabilități
 • Coordonarea și implementarea activităților de zi cu zi a Programului (planificare, management financiar, management organizațional, achiziții etc.);
 • Oferirea suportului GAL-urilor în implementarea proiectelor locale;
 • Pregătirea materialelor necesare pentru instruiri, seminare, vizite de studiu, deplasări în teren etc.;
 • Verificarea rapoartelor partenerilor locali (GAL-uri și beneficiari finali) prin colectarea și sistematizarea informațiilor;
 • Monitorizarea activităților Programului și contribuirea la realizarea lor în termen;
 • Alte activități operaționale și organizaționale relevante.
 1. Competențe și calificări necesare
 • Studii superioare/formare în științe administrative, managementul proiectelor sau alte domenii conexe;
 • Experiență de lucru într-o poziție similară nu este obligatorie, dar prezintă un avantaj;
 • Cunoașterea limbilor română și rusă. Cunoașterea unor limbi de circulație internațională (în special engleza) vor constitui un avantaj;
 • Cunoștințe avansate și experiență de lucru cu MS Office (Word, Excel, PPT etc.);
 • Abilități de lucru cu echipamentele de birou (calculator, xerox, etc.);
 • Abilități excelente de interacțiune și comunicare;
 • Capacitatea de a lucra independent și în echipă;
 • Responsabilitate, punctualitate, operativitate.

Mai multe detalii despre criteriile de evaluare și procedura de aplicare puteți afla accesând Termenii de referință.

       5. Procedura de aplicare

Persoanele interesate rugăm să transmită dosarul de aplicare (CV, scrisoarea de intenție), în format electronic până la data de  5 aprilie 2023, ora 09:00, la adresa de e-mail hr@solidarityfund.md, cu mențiunea în subiectul mesajului: Coordonator PL.

*Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.   

**Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.