BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal al Direcției consolidarea reglementării și autorizării financiareBNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal al Direcției consolidarea reglementării și autorizării financiare

Direcția consolidarea reglementării și autorizării financiare își exercită funcțiile de serviciu având ca scop realizarea atribuțiilor (responsabilităților) Departamentului ce țin de dezvoltarea competențelor în vederea preluării atribuțiilor aferente reglementării și autorizării activităților asigurătorilor/reasiguratorilor și intermediarilor în asigurări, asociațiilor de economii și împrumut, birourilor istoriilor de credit și organizațiilor de creditare nebancară. 

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare în domeniul științelor economice și/sau drept cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obţinute în Republica Moldova) în cazul unui calificativ mai mic de 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 3 ani; Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective;
 2. Experienţă nu mai puțin de un an  în domeniul financiar și/sau drept;
 3. Cunoştinţe tangente actelor normative ale Republicii Moldova ce țin de activitățile aferente atribuțiilor de autorizare și reglementare a activităților sectorului financiar;
 4. Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator și cunoaşterea aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
 5. Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române, ruse (citit/scris/vorbit). Cunoașterea limbii engleze la nivel superior  celui intermediar va constitui un avantaj;
 6. Competențe: gândire ordonată, tact şi pricepere în muncă cu oamenii, perseverență, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale, exigență față de sine, spirit de observaţie şi tendinţă de dezvoltare profesională continuă.

Principalele atribuții funcţionale:

 1. Familiarizarea cu cadrul normativ autohton (primar și secundar) și cu cadrul normativ european aferent domeniilor reglementării și autorizării activităților financiare (asigurare/creditare nebancară);
 2. Examinarea proceselor de reglementare și autorizare a entităților cu activitate financiară;
 3. Înaintarea, după caz, a propunerilor de îmbunătățire a cadrului normativ autohton aferent domeniilor de asigurare/creditare nebancară;
 4. Examinarea documentelor (scrisorilor) venite în direcție de la alte subdiviziuni ale BNM, alte organizații, autorități publice, ministere de resort, organizații financiare internaționale etc.

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală
  ·         Oportunități extinse de dezvoltare profesională și personală
  ·         Mediu de muncă modern și prietenos
  ·         Flexibilitate în programul de muncă
  ·         Pachet salarial competitiv
  ·         Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 03 aprilie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți CV-ul și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul 022 822 158.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 1. Legea nr.178/2020 pentru modificarea unor acte normative (transferul a unor competențe ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) Băncii Naționale a Moldovei);
 2. Legea 92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare;
 3. Legea nr. 106 din 21.04.2022 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de vehicule;
 4. Legea nr.1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară;
 5. Legea nr.139/2007 asociațiilor de economii și împrumut;
 6. Legea nr.1/2018 privind birourile istoriilor de credit.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0