BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal evaluare riscuri financiareBNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal evaluare riscuri financiare

Obiectivul postului:

monitorizarea și gestionarea expunerii la riscurile financiare în procesul de management al rezervelor valutare ale statului; implementarea politicii monetare prin supravegherea conformării băncilor la regimul rezervelor obligatorii; analiza, raportarea și prognozarea pe termen scurt a dinamicii unor indicatori ai pieței valutare și monetare.

Cerințe minime obligatorii:

1.      Studii universitare economice cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; În cazul unui calificativ mai mic de nota 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 4 ani. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

2.      Experiență în domeniul financiar-bancar minim 2 ani;

3.      Cunoştinţe ale prevederilor legislației bancare autohtone;

4.      Competențe digitale avansate MS Office, în special Excel;

5.      Vorbitor fluent al limbii române și cunoașterea limbii engleze (cel puțin la nivel intermediar) .

6.      Alte abilități și aptitudini: gândire critică, perseverenţă, spirit de inițiativă, cooperare, flexibilitate, responsabilitate, spirit de observaţie şi tendinţă de dezvoltare profesională continuă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

·    Experiență în gestionarea riscurilor;

·    Cunoașterea specificului de tranzacționare pe piața financiară internațională;

·    Cunoștințe în domeniul statisticii și econometriei.

Principalele atribuții ale postului:

1. Monitorizarea zilnică a respectării structurii şi limitelor pe operaţiunile valutare, operaţiunile pieţei monetare şi operaţiunile pieţei de capital și evidența zilnică a rating-urilor contrapărților autorizate ale BNM.

2. Evaluarea performanţei portofoliului de investiţii al BNM, inclusiv a performanței față de benchmark.

3. Analiza curentă a situaţiei pe piaţa internaţională cu privire la riscul de țară și de contrapartidă și prezentarea informației aferente Comitetului de investiții al BNM, Conducerii şi altor subdiviziuni ale BNM.

4. Perfectarea rapoartelor conform fișei de post.

5. Analiza și prognoza veniturilor și cheltuielilor monetar-valutare.

6. Elaborarea informației necesare (compartimentul riscuri, repartizarea activelor și pasivelor pe valute, scadențe, rata dobânzii etc., calcule și dezvăluiri aferente SIRF 9) pentru perfectarea Situațiilor financiare ale BNM.

Beneficiile oferite de BNM:

·         Experiență profesională într-o bancă centrală
·         Oportunități extinse de dezvoltare profesională și personală
·         Mediu de muncă modern și prietenos
·         Flexibilitate în programul de muncă
·         Pachet salarial competitiv
·         Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 29 martie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți CV-ul și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul 022 822 158.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

1.      Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;

2.      Raportul anual al BNM;

3.      Situațiile financiare ale BNM.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0