BNM anunță concurs pentru postul vacant de director-adjunct de departament, șef direcție politică macroprudențială

BNM anunță concurs pentru postul vacant de director-adjunct de departament, șef direcție politică macroprudențială

Obiectivul/scopul postului:

Gestionarea activității Direcției astfel încât să fie asigurată realizarea politicii macroprudențiale cu scopul de menținere a stabilității financiare.

Principalele atribuţii:

1. Stabilește obiectivele Direcției politica macroprudențială pornind de la obiectivele strategice ale BNM și ale Departamentului;

2. Înaintează propuneri privind stabilirea instrumentelor macroprudențială;

3. Pregătește și prezintă spre aprobare Raportul asupra stabilității financiare;

4. Urmărește și, la necesitate, implementează recomandările organizațiilor financiare internaționale, precum și standardele internaționale general acceptate aferente domeniului de activitate;

5. Asigură ținerea lucrărilor de logistică și secretariat ale Comitetului Național de Stabilitate Financiară.

Cerinţe obligatorii:

1. Studii post-universitare în domeniul economic sau studii superioare de lungă durată (echivalente cu ciclul II, de master), sau studii superioare, de master, ciclul II, în cazul experienței în domeniu de peste 8 ani. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţară si/sau instituţiile de invăţămînt respective;

2. Experienţă de minim 5 ani/ani în domeniul economic, financiar, bancar sau juridic; 

3. Cunoştinţe de bază în domeniile: macroeconomie, politici și instrumente macroprudențiale; cunoașterea actelor normative oficiale ale Băncii Naționale a Moldovei ce țin de activitatea băncilor;

4. Competenţe digitale avansate a aplicaţiilor MS Office;

5. Competenţe lingvistice: cunoaşterea limbii române la nivel avansat; cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat;

6. Competenţe: profesionalism, integritate, responsabilitate, orientare spre rezultat, planificare și organizare, capacitatea de a lua decizii, lucru în echipă, comunicare.

7. Alte abilităţi şi aptitudini: gândire conceptuală, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale, capacitatea de expunere clară și concisă a constatărilor.

 Beneficiile oferite de BNM:

  • Experiență profesională într-o bancă centrală
  • Oportunități extinse de dezvoltare profesională și personală
  • Mediu de muncă modern și prietenos
  • Flexibilitate în programul de muncă
  • Pachet salarial competitiv
  • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști 

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 19 martie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

1. Legea cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară, nr.209/2018;

2. Banca Centrală Europeană – „Un ghid rapid privind politicile macroprudențiale”;

3. Comitetul European pentru Risc Sistemic – Misiune și Recomandări.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0