Termeni de referință/ Angajare ”Administrator/Administratoare” CIDP ARA_Soroca

Termeni de referință

pentru selectarea unei persoane pentru postul de ADMINISTRATOR/ADMINISTRATOARE la CIDP ARA SOROCA în cadrul proiectului ”Centrul de instruire și Dezvoltare Personală „ARA” – spațiu de dezvoltare și abilitare economică pentru tinere mămici din nord”

Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ”ANIMA” implementează în perioada 15 iunie 2022 – 14 ianuarie 2024 inițiativa „Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală „ARA” – spațiu de dezvoltare și abilitare economică pentru tinere mămici din nord” în cadrul proiectului „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării” din resursele acordate de Fundația Est-Europeană, finanțat de către Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul proiectului „Cetățeni activi. Comunități prospere”.

Obiectivul concursului:

Contractăm pentru ocuparea funcției de ADMINISTRATOR/ADMINISTRATOARE CIDP ARA, pentru perioadă nedeterminată, cu următoarele sarcini:

 • Analiza riscurilor și elaborarea Strategiei de dezvoltare al CIDP ARA;
 • Managementul resurselor umane;
 • Managementul financiar al CIDP ARA;
 • Managementul clienților;
 • Dezvoltarea directivelor de activitate al CIDP ARA prin perspectiva răspunderii la necesitățile publicului și creșterea resurselor economice al organizației;
 • Marketing și promovare al serviciilor;
 • Crearea bazei de date a clienților CIDP ARA și creșterea acesteia, gestionarea eficientă cu baza de date;
 • Dezvoltarea parteneriatelor în vederea dezvoltării activității CIDP ARA;
 • Raportarea activității organizației către fondatori;
 • Gestionarea cu baza tehnico materială și metodologică al organizației;
 • Dezvoltarea și contribuirea la dezvoltarea imaginii organizației și al spectrului de clienți, beneficiari, echipă;
 • Realizarea altor sarcini ce țin de atribuțiile administratorului în vederea atingerii scopului statutar al organizației;
 • 40 de ore lucrate în săptămână, cu posibilitate de activare în weekend.

Dosarul va include:

 • CV- ul persoanei, unde obligator vor fi specificate studiile deținute, cursurile și experiența de muncă;
 • Formular de ofertă, cu indicarea prețului per lună_Anexa nr.1;
 • Scrisoare de motivare;
 • O referință de la fost angajator;

Mai multe detalii despre apel pot fi cunoscute pe http://anima.md/ru/ , la nr. de telefon 068008755 până la 10.03.2022, sau la adresa de e-mail  ngo.anima@gmail.com .

Etapele de selecție:

 1. Depunere dosar – 28.02 – 10.03.2023;
 2. Analiza dosarului de juriu – 11.03 – 13.03.2023;
 3. Interviul online al candidatului/candidatei care a trecut preselecția dosarului complet – 14.03 – 15.03.2023;
 4. Proba scrisă offline în incinta CIDP ARA – 16.03 – 17.03.2023;
 5. Decizia finală a juriului și anunțarea câștigătorilor – 18.03.2023.

 Criterii de selectare:

 1. Minim 2 ani de experiență în funcție de administrator;
 2. Cunoștințe și abilități în marketing și lucru cu clienții;
 3. Experiență în lucru cu copii și tinerii ( este un avantaj);
 4. Respectarea cerințelor față de dosar;
 5. Receptivitate și flexibilitate, adaptare la condiții de muncă stresante;
 6. Competențe de a coordona cu echipă de angajați și gestionarea cu baza de date a clienților;
 7. Competențe în marketing și cunoștințe în managementul financiar;
 8. Disponibilitate de a învăța și a crește împreună cu conceptul ARA și echipa de implementare;
 9. Oferta financiară propusă.

Dosarul de concurs va fi expediat în original la adresa Asociația Obștească „Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală Anima”, str. Coroban 16/2, Bălți, Republica Moldova, scanat prin e-mail la adresa ngo.anima@gmail.com sau direct prin deplasarea la oficiul amplasat pe str. Konev 7, Bălți cu titlul ”Dosar_Administrator post _CIDP ARA”.  Termenul limită de prezentare a ofertelor la concurs – 10.03.2023ora 16.00. Ofertanții câștigători al apelului vor fi anunțați la data de 13 martie 2023, prin intermediul telefonic/ e-mail / întâlnire despre rezultatul concursului. Ofertele incomplete sau recepționate după data limită, nu vor fi examinate.

_____

Anexa nr. 1

OFERTANT  Nume, Prenume                   

Cu domiciliu în adresa

Telefon: 012345678

 

FORMULAR DE OFERTA

Către AO CIDP ANIMA

1. Examinând documentația de atribuire, mă ofer ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația AO CIDP ANIMA cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, sa furnizez servicii de denumire funcție, pentru suma de xxx lei per ___, achitată după prestarea serviciilor.

2. Mă angajez ca, în cazul în care oferta mea este stabilită câstigatoare, sa furnizez serviciile în graficul de timp anexat.

3. Mă angajez să mențin aceasta ofertă valabil pentru toată durata prestării serviciului și va rămâne obligatorie pentru mine, și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înțeles și consimt că, în cazul în care oferta mea este stabilita ca fiind câștigătoare, să constitui garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

Numele  şi prenumele semnatarului                                             Semnătura ofertantului

Nume, Prenume

______________

Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ”ANIMA” implementează inițiativa ”Centrul de instruire și Dezvoltare Personală „ARA” – spațiu de dezvoltare și abilitare economică pentru tinere mămici din nord” în cadrul proiectului “Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă şi durabilă în R. Moldova” Acest grant este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat/ă de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene

 

 

Afis angajare 2