Centrul CONTACT anunță un concurs pentru funcția de grant manager

Centrul CONTACT este o Asociație Obștească independentă și apolitică care reprezintă o platformă activă de resurse, analiză, advocacy, dezbateri și comunicare pentru oameni activi, lideri comunitari și organizațiile societății civile care vor să contribuie la dezvoltarea unei societăți civile puternice, credibile și influente cu un grad înalt de participare a femeilor și bărbaților și cu autorități publice transparente și responsabile.

FUNCȚIE: Grant manager

PROGRAM DE MUNCĂ: Full-time

PERIOADA DE ANGAJARE: perioadă determinată, cu posibilitate de prelungire.

RESPONSABILITĂȚI DE BAZĂ:

 • Elaborează rapoarte de implementare (trimestriale, intermediare și finale), scanează/arhivează documentele pe procese;
 • Asigură monitorizarea constantă și implementarea corectă a activităților proiectelor definite în doeumentele de program, urmărește și propune modificări (activități și buget);
 • Acordă asistență în procesul de elaborare a programelor de grant;
 • Dezvoltă și menține calendarul de grant, urmărește valorificarea bugetelor și informează despre termeni și livrabile, asigurând implementarea activităților în termen;
 • Acordă suport în elaborarea politicii și procedurilor de regrantare;
 • Acordă suport în identificarea/elaborarea unei strategii/instrumente privind optimizarea procesului de administrare a granturilor;
 • Oferă asistență în activitățile de achiziții, management financiar, management organizațional;
 • Menține o comunicare sistemică cu directorul executiv, coordonatorii de procese/programe și alți membri și parteneri ai organizației;
 • Alte activități operaționale și de management organizațional.

CERINȚE FATĂ DE CANDIDAȚI:

 • Studii superioare în domenii relevante;
 • Experiență în poziții similare; competențe și abilități în management de proiecte și granturi;
 • Cunoașterea limbilor română și engleză, atât verbal, cât și scris;
 • Abilități de utilizare a computerului (MS Office, Internet), a echipamentului de birou;
 • Abilități excelente de interacțiune și comunicare internă și externă, planificare și organizare;
 • Abilitate de a lucra cu documente și respectarea termenelor limită, regulilor și procedurilor Asociației;
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • Abilități de lucru independent și în echipă, într-un mediu dinamic și în termeni restrânși de timp.
 • Competențe și abilități în domeniul managementului financiar în cadrul ONG-urilor;
 • Experiență relevantă de lucru sau voluntariat în cadrul unui ONG sau organizație internațională va constitui un avantaj;

CONDIȚII DE MUNCĂ:

 • Mediu de lucru confortabil;
 • Posibilități de dezvoltare profesională;
 • Salariu motivant (inclusiv pachet social deplin), care depinde de calificarea și experiența persoanei;
 • Regim de muncă flexibil.

DOSARUL va conține:

Persoanele interesate sunt invitate să depună:

 • CV-ul care să conțină contactele a cel puțin două persoane de referință;
 • scrisoare de motivare.

Actele urmează să fie expediate la adresa: info@contact.md cu titlul “Concurs angajare grant manager”.

Data limită pentru depunerea dosarului este 12 martie 2023

Selectarea va fi făcută în bază analizei CV-urilor și scrisorilor de motivare depuse. Doar candidaţii/tele preselectați/te vor fi invitați/te pentru interviu. Centrul CONTACT își rezervă dreptul să nu aleagă niciun/o candidat/ă în cazul în care dosarele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa prin e-mail: info@contact.md

Notă: În procesul de selecție, Centrul CONTACT nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților/telor. Centrul CONTACT oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.