BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant strategie și proiecteBNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant strategie și proiecte

Scopul general al postului:

Participă la asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii BNM sub aspect de planificare strategică și implementare a planului strategic prin proiecte, cu excepția proiectelor majore, gestionate prin funcția distinctă de gestiune programe și proiecte, aliniat la obiectivele strategice ale băncii.

Principalele atribuții:

1.Dezvoltă cadrul de planificare strategică, conform metodologiilor internaționale și bunelor practici în domeniu și coordonează activitățile ce țin de elaborarea și îndeplinirea planului strategic al BNM, precum și a proiectelor derivate din planul strategic al BNM, altele decât proiectele majore gestionate prin funcția distinctă de gestiune programe și proiecte;

2. Coordonează procesul de management al proiectelor și programelor derivate din planul strategic al BNM, asigură controlul calității;

3. Oferă asistență și suport metodologic pentru managerii de proiecte;

4. Monitorizează implementarea planului strategic, asigură raportarea aferentă către părțile implicate;

5. Orientează și asigură mentoratul expertului principal pe domeniul planificării strategice.

Cerinţe obligatorii:

1. Studii în domeniu economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obținute în Republica Moldova); această cerință se consideră întrunită în cazul unei medii generale sub 8 dacă candidatul are o experiență de 6 ani în domeniul solicitat; pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective; 

2. Experiență de muncă de 4 ani în domeniul economic (inclusiv în domeniul planificării strategice sau gestiunii proiectelor). 

3. Posedarea cunoștințelor aferente standardelor și/sau bunelor practici, metodologiilor, instrumentelor de planificare strategică și gestiune proiecte;

4. Competențe lingvistice: cunoaşterea fluentă a limbii române; cunoaşterea limbii engleze la nivelul B1 (nivel intermediar).

6. Competențe digitale de nivel avansat a aplicaţiilor MS Office.

Cerințe ce oferă un avantaj:

Cunoașterea avansată a MS Project și Share Point.

Competențe comportamentale:

Integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultat, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare profesională continuă.

Abilități: organizatorice, de planificare, comunicare eficientă verbală și în scris; gândire analitică; putere de convingere; grad înalt de autonomie.

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală
  ·         Oportunități extinse de dezvoltare profesională și personală
  ·         Mediu de muncă modern și prietenos
  ·         Flexibilitate în programul de muncă
  ·         Pachet salarial competitiv
  ·         Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 19 martie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți CV-ul și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul 022 822 158.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.


Bibliografia recomandată:

1. Legea cu privire la BNM nr. 548/1995;

2. Metodologii și instrumente utilizate în planificarea strategică și/sau gestiune proiecte.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0