API angajează companie specializată în elaborarea și promovarea tutorialelor videoAsociația Presei Independente (API) anunță un concurs deschis pentru selectarea unei companii sau a unei persoane fizice specializate în elaborarea tutorialelor video pe subiectele integrității și luptei cu corupția, care vor fi promovate în cadrul unei campanii naționale de informare și sensibilizare.

Compania/persoana fizică selectată urmează să realizeze nouă tutoriale video, care vor promova toleranța zero față de corupție la nivelul comunităților locale și la nivel național, concentrându-se pe câteva sectoare cu risc sporit de corupție (educație, sănătate, asistență socială și agricultură). Tutorialele video vor încuraja cetățenii să se implice în lupta împotriva corupției, vor explica unde poate fi depusă și cum trebuie formulată o reclamație și ce poate face un cetățean aflat sub presiune după depunerea unei sesizări etc.  

Aceste producții video vor fi realizate în baza unor scenarii elaborate de compania selectată și agreate în colaborare cu API. Producțiile vor fi elaborate într-un limbaj simplu și atractiv, pe înțelesul publicului larg.

Cerințe de eligibilitate pentru compania/persoana fizică executoare:

  • să fie persoană juridică/fizică rezidentă în R. Moldova și să aibă experiență de cel puțin 2 ani în domeniu;
  • să prezinte exemple ale unor lucrări similare, elaborate anterior;
  • să dispună de personal calificat în realizarea angajamentelor;
  • să ofere o scrisoare de garanție, prin care asigură că va fi flexibilă în procesul de colaborare și de executare a sarcinilor, conform cerințelor API;
  • să cunoască tematica și să aibă o viziune de ansamblu privind tematica materialelor video;
  • să garanteze că are acces la arhive sau alte surse de conținut video și audio, cu respectarea legislației drepturilor de autor.

Perioada de executare a serviciilor

Compania/persoana fizică selectată va trebui să asigure executarea serviciilor de elaborare a materialelor video, conform unui calendar convenit cu API.

Termenii de referință pot fi accesați aici.

Data limită de prezentare a dosarelor: 23 ianuarie 2023, ora 10:00.

Dosarele pot fi expediate prin e-mail – cristina.bobirca@api.md.

Pentru informaţii suplimentare: Tel.: 022 210 602, cristina.bobirca@api.md. Persoană de contact: Cristina Bobîrcă.

Activitatea se desfășoară în cadrul proiectului „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova”, cofinanțat de Uniunea Europeană și Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), și implementat de implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).