AO SOS Autism anunță concurs de angajare pentru funcția de Ergoterapeut/Ergoterapeută la Centru de ziProiectul ”Șanse egale la servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități și TSA” implementat de AO SOS Autism, în cadrul proiectului “Organizațiile societății civile  acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu A.O.Keystone  Moldova și  AO Institutum Virtutes Civilis, în baza contractului de Grant G15146 din 26.10.21, anunță concurs de angajare a personalului pentru Centru de zi

A.O. „SOS Autism”  în cadrul Acordului de colaborare între Consiliul Municipal Chișinău și A.O. “SOS Autism”  din 19.08.22 “Cu privire la crearea și dezvoltarea serviciului social “Centrul de zi ADIR pentru persoanele cu dizabilități și TSA” anunță concurs pentru funcția de Ergoterapeut/Ergoterapeută conform Termenilor de referință  următori:

I. Locul de muncă, funcția, programul de muncă, condițiile de salarizare:

1. Autoritatea publică: Direcția generală asistență  medicală si socială mun. Chișinău

2. Compartimentul: Centrul de zi ADIR pentru persoanele cu dizabilități și TSA din municipiul Chișinău

3. Adresa: mun. Chisinau,  str. Nicolae Titulescu, 8.

4. Denumirea funcţiei: Ergoterapeut/Ergoterapeută

5. Nivelul de salarizare:  grila de salarizare, sporuri, premii, adaosuri la salariu -  conform prevederilor Legii Nr.355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul  bugetar, cu modificările și completările ulterioare.

6.Programul de muncă – 8:00-17:00, cu o ora pauza de pranz, zile libere : sâmbăta, duminica.

II. Cerinţele funcţiei :

1. Studii: Diploma universitară  în domeniul pedagogie șau psihologie.

2.  Experienţă profesională: Preferabil experienţă relevantă  în sistemul pedagogic sau social.

3.    Cunoştinţe:  legislațiia în domeniul sistemului de protecție socială în Republica Moldova; cunoștințe în psihologie și pedagogie; cunoștințe speciale în domeniul științelor pedagogice,cunoaşterea caracteristicilor beneficiarilor Serviciului; competențe în explorarea și utilizarea echipamentului, mijloacelor specifice , dipozitivelor în dotarea Centrului și cunoașterea gradului de risc posibil la exploatarea acestora.

4. Abilităţi:  relaționare interpersonală;  lucrul după un program solicitat; comunicare; capacitate de lucru independent și în echipă; integritate, spirit de iniţiativă, empatie, responsabilitate, capacitate de decizie, rezistenţă la efort şi stres, respectarea confidențialității datelor la care are acces; asigurarea calității serviciilor; tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

III. Descrierea funcţiei:

1. Scopul general și sarcinile de bază ale funcției: organizarea, aplicarea, monitorizarea și evaluarea procesului  de activității din cadrul Centrului de zi pentru persoane cu dizabilități și TSA;

2. Atribuțiile de serviciu: realizarea controlului permanent al rezultatelor implicării beneficiarului  în activități ergoterapeutice, formularea problemelor cu care se confruntă beneficiarul  într-o anumită perioadă de timp, în anumite circumstanțe socio-economice și stabilirea modalităților de suport, participarea la elaborarea și implementarea planului individualizat de servicii în comun cu beneficiarul și familia acestuia, completarea documentației din dosarul personal al beneficiarului, păstrarea confidențialității informațiilor despre beneficiarii asistați obținute în urma exercității atribuțiilor de serviciu, realizarea rapoartelor de activitate și prezentarea acestora cu respectarea termenelor limită în conformitate cu cerințele stabilite.

3. Alte atribuţii: participarea la instrurile și activitățile de dezvoltare profesională desfășurate în cadrul serviciului; respectarea secretului profesional, codului de etică și deontologie, participarea la organizarea seminarelor de formare pentru angajații Centrului în scopul diminuării sindromului arderii profesionale, înaintarea  propunerilor  pentru îmbunătăţirea calităţii serviciului.

4. Responsabilităţi: respectarea  Regulamentului  intern al Centrului si a fișei de post, asigurarea calității și eficienței  muncii pe care o desfășoară, p[strarea confidențialității  informațiilor colectate în timpul activității profesionale,  arhivarea bazei de date a dosarelor beneficiarilor, ținerea registrului de evidență a activității ergoterapeutului, ăntocmirea notelor  informative, etc.

Vă rugăm să prezentați  CV-ul și scrisoarea de intenție cu mențiunea “Angajare  Centrul de zi “ADIR”  pe  adresa de e-mail: sosautism.rm@gmail.com

Termenul limită - 20 ianuarie, ora 18:00

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Grenoble, 191, bl. G

Tel.: /+373/ 79665632 E-mail: sosautism.rm@gmail.com

Articol adaugat de: Viorica Vornicesku

telegram