Specialist principal informarea și documentarea tinerilor (Centrul de Tineret, sectorul Rîșcani)Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău angajează:

Specialist principal informarea și documentarea tinerilor (Centrul de Tineret, sectorul Rîșcani str. Miron Costin 7B)  – 1 unitate;

 Cerințele funcției

Studii: studii superioare de licență sau profesional tehnice postsecundare / postsecundar nonterțiar, preferențial în domeniul științelor socio-umane

Experiență profesională:

Experiență de cel puțin un an de lucru cu tinerii;

Condiții de participare:

1) deţine cetăţenia Republicii Moldova

 2) are studii superioare universitare;

 3) are o experiență în lucrul cu tinerii de cel puțin 1 an;

4) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 35 ani;

5) cunoaşte limba română;

6) este apt din punct de vedere medical (certificate de la medical de familie) pentru exercitarea funcţiei;

7) nu are antecedente penale (certificat de cazier judiciar);

8) nu a fost concediat în ultimii 3 ani în temeiul art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul Muncii ( confirmat prin declarație pe proprie răspundere, conform anexei nr.8 la Regulament)

Abilități:
a) să cunoască particularitățile de dezvoltare psiho-socială și fiziologică pentru diferite etape de dezvoltare a adolescenților și tinerilor;

b) să cunoască drepturile tinerilor și a necesităților acestora;

c) să posede tehnici de observare a tânărului în mediul său de viață, în relațiile și acțiunile sale cotidiene;

d) să cunoască abilități de aplicare a metodelor educative care favorizează dezvoltarea personală,comunicarea,mobilitatea,autocontrolul, deprinderi de viață, capacitatea de integrare socială a tinerilor;

e) abilități de planificare,de lucru în echipă, de cooperare și comunicare;

f) adaptabilitate și flexibilitate în exercitarea atribuțiilor;

g) alte cerințe stipulate în fișa postului.

Formularul completat poate fi depus pe adresa: str.Dosoftei, 99, biroul nr.29, Direcția managementul resurselor umane sau la adresa electronică centru.chisinau@gmail.com, până la data de 24 noiembrie 2022, ora 17:00
Tel. relaţii: 022 201618

https://chisinauedu.md/wp-content/uploads/2022/11/formular-CMT.docx

Articol adaugat de: Centrul de Tineret Rîșcani