Y-PEER Moldova angajează actor/persoană cu studii în actorieArticol adaugat de: Y-PEER Moldova

Y-PEER Moldova este ONG național înregistrat sub numele Rețeaua de Tineri Educatori de la Egal la Egal din Moldova din anul 2013 și activează pe tot teritoriul țării, având echipe active de voluntari în peste 30 de școli. Y-PEER Moldova organizează activități de informare, educare și comunicare cu scopul de a dezvolta cunoștințe, atitudini și deprinderi utile de viață în rândul tinerilor. An de an, organizația lucrează cu peste 10 000 de tineri din țară.

În perioada octombrie 2022 - martie 2023, Y-PEER Moldova organizează Festivalul Național de Teatru Social a cărui scop este de a implica tinerii, inclusiv cei refugiați din Ucraina, în programe de leadership, dotarea acestora cu cunoștințe și abilități, dezvoltarea lor pentru o integrarea mai ușoară și prosperă în noua realitate, generată de război. Festivalul Național de Teatru Social face parte din proiectul “Tinerii - Lideri Responsabili”, implementat de AO Reţeaua de Tineri Educatori de la Egal la Egal din Republica Moldova (Y-PEER Moldova) cu susținerea OXFAM

Denumirea postului: Actor/persoană cu studii în actorie 

Obiectivul concursului:

Selectarea unui expert/ unei experte în actorie care să fie responsabil de crearea scenelor de teatru social a 19 echipe participante la Festivalul Național de Teatru Social ediția a XII-a.

Durata: 1 decembrie- 28 februarie


Responsabilități:

 • pregătirea agendei de lucru pentru instruiri;
 • elaborarea materialelor de suport pentru participanți;
 • facilitarea sesiunilor din cadrul atelierelor de lucru asupra scenelor de teatru;
 • prezența la evenimentele organizate împreună cu echipele;
 • asigurarea unei atmosfere de lucru prietenoase și motivante pentru tinerii care își vor continua activitatea la nivel local;
 • flexibilitate și adaptarea agendei de lucru conform necesităților participanților;
 • efectuarea unui raport final de activitate.

Cerințe:

Studii: Studii superioare în unul din următoarele domenii - actorie, regie, producere.

Experiență profesională: experiență de lucru în actorie – minim 1 an. Experiență de lucru în cadrul organizațiilor neguvernamentale și/sau organizațiilor donatoare naționale/internaționale – va constitui un avantaj.

Competențe și abilități:

 • abilități excelente de interacțiune și comunicare;
 • capacitate de organizare a timpului, sarcinilor și locului de muncă;
 • abilități de predare și moderare a cursurilor de instruire/a atelierelor de lucru;
 • cunoștințe și experiență demonstrată în domeniul predării online și față-n-față;
 • experiență în elaborarea și livrarea programelor de instruire în tehnice de teatru social;
 • cunoașterea limbii române și ruse;
 • capacitatea de a livra instruirile în limbile română și rusă.

Dosarul de aplicare

Candidații vor prezenta următorul Dosar de aplicare:

- CV-ul  actualizat care va include referințe clare la experiența și abilitățile candidatului relevante pentru concurs;
- Oferta financiară (salariul solicitat per zi).

Dosarul completat în limbă română va fi transmis pe adresa reteauaypeer@gmail.com, cu mențiunea Angajare actor/persoană cu studii de actorie. 

Modalitatea de contractare

Persoana selectată va fi contractată în baza unui contract de prestări servicii pentru efectuarea serviciilor de trainer în tehnici de teatru social.

Data limită de depunere a dosarelor: 25.11.2022, ora 23:59.

Evaluarea dosarelor se va realiza în 2 etape: (1) la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele stipulate mai sus; (2) cea de-a două etapă va consta în intervievarea și testarea candidaților/candidatelor preselectați/preselectate. Pentru etapa II vor fi contactați doar candidații/candidatele preselectați/preselectate.

Pentru mai multe detalii contactați:
Mihai Susarenco, Coordonator de Proiect,
e-mail: reteauaypeer@gmail.com, GSM: +373 60862511

telegram