Concurs de selectare a unei companii pentru prestarea serviciilor de traducere si imprimareCentrul de Consultanţa Ecologică Cahul

Republica Moldova

anunţă concurs de selectare a unei companii/consultanți pentru servicii de traducere

Activitate în cadrul proiectului Establishment of Learning Network for the consolidation effort of joint environmental control and monitoring in the Black sea Basin 2” BSB-1088, finanţat prin Programul Operaţional Comun pentru “Bazinul Mării Negre 2014-2020”

Sub îndrumarea Centrului de Consultanţă Ecologică Cahul  compania/consultantul va presta

 • Servicii de traducere a ghidului ,, Review of the best practice and environmental training programs in the EU universities

din limba engleză în limba română.

 • Si va imprimarea ghidul ,, Review of the best practice and environmental' training programs in the EU universities.”,în conformitate cu Termenii de Referință.

Cerințe față de ofertanți:

 • Traducerea din limba engleză în limba româna a ghidului ,, Review of the best practice and environmental' training programs in the EU universities.”
 • Imprimarea ghidului ,, Review of the best practice and environmental' training programs in the EU universities (100 buc)
 • Cunoașterea la nivel avansat a limbilor pentru care se propune oferta: Română, Engleză: tematica, ortografie, stilistică, morfologie;
 • Experiență relevantă de lucru;
 • Disponibilitatea de a presta servicii de traducere în termeni restrînși de timp.

Conţinutul ofertei:

 • Pentru persoane juridice – Certificat de înregistrare sau licență;
 • Oferta financiară în MDL, TVA cota zero
 • Referințe la lucrări/traduceri relevante anterioare efectuate de ofertant;

Informaţia referitor la detaliile serviciilor solicitate este inclusă în Termenii de Referinţă ataşaţi.

Ofertele se vor aplica nu mai târziu de 29 noiembrie 2022, prin e-mail cce_cahul@yahoo.com   cu referinţa „Concurs – Servicii de Traduceri și Imprimare”. Sau pot fi depuse personal la adresa Centrului de Consultanţă Ecologică Cahul, str. A.Mateevici nr.21, et.2, bir. 213, Cahul, MD – 3900.

 

TERMENI DE REFERINŢĂ PRIVIND

SELECTAREA UNEI COMPANII / CONSULTANȚI

 PENTRU SERVICII DE TRADUCERE SI IMPRIMARE

în cadrul proiectului ”Establishment of Learning Network for the consolidation effort of joint environmental control and monitoring in the Black sea Basin 2”, finanţat prin Programul Operaţional Comun pentru “Bazinul Mării Negre 2014-2020” (Nr. Proiect BSB-1088)

07 noiembrie 2022

Centrul de Consultanţă Ecologică Cahul anunţă concursul prin cerere de oferte pentru selectarea unei companii/consultant pentru prestarea serviciilor de traducere din limba engleză în limba română a ghidului ,,Review of the best practice and environmental' training programs in the EU universities” și imprimarea a 100 buc, activitate în cadrul proiectului ” Establishment of Learning Network for the consolidation effort of joint environmental control and monitoring in the Black sea Basin 2”.

Descrierea proiectului:

Granițele naționale reprezintă un obstacol substanțial pentru schimbul de informații și cunoștințe, care sunt necesare pentru controlul și monitorizarea mediului în comun în țările Bazinului Marii Negre. Proiectul propus „LeNetEco” intenționează să realizeze soluții complexe și să valorifice experiența existentă din eforturile regionale / naționale / transfrontaliere anterioare relevante pentru a dezvolta o nouă abordare interregională, combinând în complex:

a) utilizarea metodelor de învățare on-line

b) utilizarea tehnologiilor Internet și GIS

c) utilizarea motivației grupurilor țintă pentru activitatea de mediu.

Obiectiv general:

Obiectivul general al proiectului LeNetEco - este consolidarea eforturilor și activarea societății în țările bazinului Mării Negre prin implementarea controlului de mediu și monitorizarea situației de mediu și îmbunătățirea acesteia în deltele râurilor din bazinul Mării Negre.

 

Obiective specifice:

 1. Oferirea accesului la resurse educaționale, cunoștințe și informații în domeniul protecției mediului prin stabilirea unor resurse electronice de formare și informare în domeniul mediului.
 2. Îmbunătățirea potențialului cultural și educațional al cetățenilor din țările bazinului Mării Negre în sfera protecției mediului prin dezvoltarea programului de formare ecologică.
 3. Consolidarea colaborării, cunoștințelor și informațiilor acumulate pentru a asigura funcționarea stabilă a platformei LeNetEco și oferirea posibilității altor țări și organizații să o utilizeze și să o evolueze.

Perioada pentru realizarea a serviciilor: noiembrie 2022 - decembrie 2022.

Sarcini:

Ofertantul urmează să îndeplinească următoarele servicii:

 • Traducerea din limba engleză în limba română a ghidului ,,Review of the best practice and environmental' training programs in the EU universities si imprimarea 100 de buc.

Compania/consultantul selectat va lucra sub supravegherea coordonatorului de proiect care are responsabilitatea generală în ceea ce privește toate activitățile proiectului și aspectele contractuale ale acestui concurs.

Calificare necesară:

 • Cunoașterea la nivel avansat a limbilor pentru care se propune oferta: Engleză, Română: tematiă, ortografie, stilistică, morfologie;
 • Experiență relevantă de lucru;
 • Disponibilitatea de a presta servicii de traducere în termeni restrînși de timp.

Rezultate aşteptate:

Ofertantul selectat va presta serviciile solicitate conform condiţiilor solicitate de Centrul de Consultanţă Ecologică Cahul  în prezentul document şi în baza contractului semnat între părţi (compania selectată şi CCE Cahul).

 

Oferta va avea următorul conţinut:

 • Pentru persoane juridice – Certificat de înregistrare sau licență;
 • Oferta financiară în MDL, TVA cota zero
 • Referințe la lucrări/traduceri relevante anterioare efectuate de ofertant;

 

Toate datele personale sunt destinate utilizării interne a CCE Cahul, confidențialitate garantată.

 

Criteriul de evaluare:

Prețul indicat în ofertă este definitiv și nu poate fi ajustat după termenul limită pentru depunerea ofertelor. Selecția ofertelor se va face pe principiul cel mai mic preț oferit conform sarcinilor solicitate.

 

Plata pentru serviciile prestate:

Plata va fi efectuată prin  transfer bancar în MDL în conformitate cu contractul de prestări servicii.

Ofertele pot fi trimise în forma electronică sau în formă fizică la adresele:

Formă electronică: e-mail: cce_cahul@yahoo.com  cu referinţa  „Concurs – Servicii de Traducere și imprimarea a ghidului Review of the best practice and environmental' training programs in the EU universities”(100 buc).

Formă fizică: adresa: str. A.Mateevici nr.21, et.2, bir. 213, Cahul, MD – 3900. Dosarul ofertei va fi plasat într-un plic sigilat.

Data limită:

Ofertele se vor aplica nu mai târziu de 29 noiembrie 2022, orele 17:00.

Ofertele întârziate nu vor  fi examinate.

Pentru informații suplimentare:

Tel: 078127500

e-mail cce_cahul@yahoo.com