BNM anunță concurs pentru postul vacant de inginer principal în domeniul administrare infrastructură TICCerinţe minime obligatorii:

 1. Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale;
 2. Experienţa de muncă în domeniul tehnologiilor informaţionale, cel puțin 1 an;
 3. Cunoașterea la nivel avansat a sistemelor de operare Windows, Linux;
 4. Cunoștințe în domeniul serviciilor partajare date, stocare date, rezervare date, delegarea drepturilor de acces;
 5. Cunoașterea standardelor și protocoalelor de bază LAN, WAN, SAN;
 6. Cunoștințe în gestionarea serverelor și dispozitivelor de stocare date;
 7. Cunoaşterea sistemelor de virtualizare, securitate, hardware, reţele de calculatoare (Ethernet, LAN, WAN, TCP/IP, DNS, DHCP);
 8. Cunoașterea fluentă a limbii române;
 9. Cunoașterea limbii engleze;

10.  Capacități de analiză pentru a determina şi localiza problemele ce pot apărea la exploatarea sistemelor de operare de reţea şi a serviciilor acestora cu soluţionarea lor eficientă;

11.  Atitudini: Responsabilitate, obiectivitate, conduită morală și profesională înaltă, spirit de inițiativă, flexibilitate, lucru în echipă, creativitate, disciplină, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, disponibilitate în cazuri de urgenţă în afară programului de muncă.


Cerințe suplimentare ce vor
 constitui un avantaj:

 1. Cunoştinţe în configurarea şi utilizarea echipamentelor de reţea Cisco;
 2. Cunoştinţe avansate despre sistem de operare Linux, Linux Shell;
 3. Posedarea avansată a limbajelor scriptice (PHP, Perl, Javascript, PowerShell);
 4. Experiența relevantă în domeniul gestiunii serviciilor TIC conform ITIL v3.

Principalele obligaţii funcţionale ale inginerului principal:

 1. Proiectarea, instalarea, configurarea, administrarea şi monitorizarea funcţionării la parametrii stabiliţi a echipamentelor şi serviciilor TIC
 2. Gestionarea și dezvoltarea resurselor de virtualizare Citrix XenServer, VMware vSphere;
 3. Gestionarea dispozitivelor de rețea HPE;
 4. Gestionarea dispozitivelor FC de tip Brocade;
 5. Monitorizarea și raportarea periodică a indicatorilor de performanţă cu privire la serviciile TI;
 6. Documentarea procedurilor operaţionale, testarea şi menţinerea în stare actuală a acestora;
 7. Asigurarea tuturor măsurilor necesare pentru înlăturarea incidentelor TI şi minimizarea impactului acestora;
 8. Implementarea politicilor de securitate pentru sisteme, utilizatori şi date.


Termenul limita pentru depunerea CV-urilor este: 01 decembrie 2022.

!Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0