Y-PEER Moldova angajează expert / expertă care va presta servicii de instruire în educație pe subiecte de sănătate sexuală și reproductivă

Asociația Obștească Rețeaua de Tineri Educatori de la EGAL LA EGAL, Y-PEER Moldova implementează proiectul ”Tinerii – Lideri Responsabili”, cu suportul financiar al donatorului OXFAM.

În perioada 28-30 octombrie, Y-PEER Moldova va organiza o serie de instruiri pentru 60 de persoane, 40 tineri din Republica Moldova și 20 de tineri refugiați din Ucraina. Temele instruirilor vor fi:

 • Sănătatea Sexual Reproductivă, în special despre schimbările în adolescență, infecții cu transmitere sexuală și HIV/SIDA, metode de contracepție binevenite tinerilor, sarcina în adolescență și semnele ei, comportament fără de riscuri;
 • Cunoștințe de bază în desfășurarea și facilitarea activităților de informare, educare și comunicare, în special ore informative pe subiecte de sănătate reproductivă;

Obiectivul concursului

Selectarea unui expert/ unei experte, care să fie responsabil de elaborarea și predarea unui program de instruire pentru 60 de persoane, 40 tineri din Republica Moldova și 20 de tineri refugiați din Ucraina, care vor deveni lideri în comunitățile lor și vor facilita activități de la egal la egal în școală/comunitate. 

Responsabilitățile trainerilor:

 • să pregătească agenda de lucru pentru instruiri;
 • să elaboreze materiale de suport pentru participanți;
 • să faciliteze sesiunile din cadrul instruirii;
 • să fie prezent/prezentă pe parcursul întregii instruiri, inclusiv la programul social și interacțiunea non-formal cu participanții;
 • să asigure atmosferă de lucru prietenoasă și să motiveze tinerii pentru a continua lucru la nivel local;
 • să fie flexibil și să adapteze agenda de lucru conform necesităților de lucru a participanților;
 • să facă un raport de activitate la final.

Modalitatea de contractare

Persoana selectată va fi contractată în baza unui Contract de Prestări Servicii pentru efectuarea a unei instruiri cu o durată de 1 zi, în educație pe subiecte de sănătate sexuală și reproductivă.

 

Calificarea necesară

 • Studii superioare complete
 • Abilități de predare și moderare a cursurilor de instruire/a atelierelor de lucru;
 • Cunoștințe și experiență demonstrată în domeniul de predare online și față-n-față;
 • Experiență în elaborarea și livrarea programelor de instruire pe subiecte de educație pentru cetățenia globală și leadership comunitar;
 • Abilitatea de a înțelege și vorbi fluent limbile română și rusă;

Dosarul de aplicare

Dosarul de aplicare trebuie să includă următoarele documente:

 • CV-ul actualizat care va include referințe clare la experiența și abilitățile candidatului, relevante pentru concurs;

Oferta financiară

Oferta financiară va indica prețul total brut în MDL (pentru persoane fizice pentru serviciile specificate mai sus).

 Depunerea dosarelor de aplicare

Dosarul de aplicare urmează a fi completat în limba română și trimise pe emailul reteauaypeer@gmail.com până la data de 25.10.2022

Evaluarea dosarelor de aplicare

Vor fi evaluate doar dosarele complete. Vor fi analizate dosarele de aplicare sub aspectul corespunderii cu cerințele stipulate mai sus. Evaluarea se va efectua de către echipa de proiect, Y-PEER Moldova.

 Termenul limită de prezentare a ofertelor este 25.10.2022.

 Persoana de contact: Galina Manole, Coordonator de proiect

reteauaypeer@gmail.com, tel: +373 69271189

* Doar ofertanții selectați vor fi contactați.

Articol adaugat de: Y-PEER Moldova