Asistent/-ă medicală, Fundația Regina Pacis

Fundația Regina Pacis anunță concurs pentru suplinirea postului vacant de asistent/-ă medicală în cadrul activităților de Ajutor de urgență refugiaților din Ucraina.


Fundaţia Regina Pacis este o organizație nonguvernamentală fondată în anul 2001 cu misiunea de a contribui la crearea unui mediu protejat pentru dezvoltarea copiilor și tinerilor în situație de risc, precum și creșterea calității vieții persoanelor în etate. Pentru mai multe informații, accesați www.reginapacis.org

Perioada de angajare: 6 luni (cu posibilitatea de extindere)

Poziţie: part time (6 ore)

Locul de muncă: Chişinău

Responsabilități:

 • Participă la procesul de planificare, monitorizare şi evaluare a activităţilor proiectului;
 • Menține comunicarea între echipa de implementare şi partenerii, beneficiariiproiectului;
 • Colectează și sistematizează zilnic informaţiile necesare pentru întocmirea urmărirea indicatorilor privind buna implementare a proiectului;
 • Centralizează și păstrează evidența tuturor documentelor de lucru;
 • Asigură în timp util asistența calificată necesară derulării activitățtii Medicului generalist;
 • Organizează operativ activitățile de înregistrare a datelor de evidență primară a beneficiarilor care apelează la serviciile Medicului generalist;
 • Organizeazăactvitățile de îngrijire a beneficiarilor; Măsoară respirația, pulsul, tensiunea arterială beneficiarilor centrului etc;
 • Asigură monitorizarea specifică a beneficiarilor conform prescripției medicale în limitele competențelor;
 • Alte responsabilități necesare pentru buna desfășurare a proiectului.

Cerinţe faţă de candidat/-ă:

 • Studiimedii și/ sausuperioare medicale;
 • Competențe decomunicare scrisă şi verbală în limba românăși rusă;
 • Abilităţi şi aptitudini: punctualitate; organizare eficientă a timpului, sarcinilor şi locului de muncă; capacitate de a respecta termene limită; multitasking;
 • Cunoașterea programelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet.

Condiții de muncă:

 • Programul de muncă 6 ore
 • Activitate preponderent de birou. 

Dosarul candidatului/-ei va include:

 • CV;
 • Scrisoare de intenție, maxim o pagină.

Persoanele interesate vor transmite CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa de email: emergencyaid@reginapacis.org

Data limită de depunere a dosarelor: 28 octombrie 2022

Numai persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate.