Asociația Patronală a „Asociațiilor de Coproprietari în Condominiu” anunță concurs pentru suplinirea postului vacant de Juristconsult

Scopul general al funcției: Asigură cadrul legal pentru activitatea instituției și reprezintă interesele acesteia în conformitate cu legislația în vigoare.

Cerințele postului:

1. Studii superioare juridice finisate;

2. Experiență de lucru va constitui un avantaj;

3. Cunoștințe avansate MS Office;

4. Cunoașterea limbii române și rusă, cunoașterea limbilor de circulație internațională (va constitui un avantaj);

5. Capacități de organizare a timpului, lucru în echipă, de comunicare eficientă verbală și în scris, de colectare, analiză, sinteză și formulare a concluziilor.

Responsabilități:

  • Acordă suportul și consultarea juridică aferentă activității operaționale a instituției;
  • Asigură documentarea faptelor juridice ale instituției și reflectarea acestora conform legislației în domeniu;
  • Asigură întocmirea și prezentarea oportună, completă și corectă a contractelor, proceselor verbale și documentației normative interne conform legislației în domeniu și în interesul instituției;
  • Reprezintă interesele legitime ale instituției în raport cu autoritățile și organele din domeniu, instanțele judecătorești, alte instituții, etc.
  • Asigură urmărirea cadrului normativ propus ca inițiativă sau aprobat din domeniile de activitate ale instituției;
  • Cooperează la elaborarea proiectelor legislative: decizii, ordine, instrucțiuni sau alte documente cu caracter legislativ inițiate de instituție.

Procedura de aplicare:

Termenul limită de prezentare a dosarului este 23.10.2022.

Persoanele interesate sunt rugate să expedieze CV-ul în format electronic la adresa patronat.condominiu@gmail.com cu mențiunea „Concurs pentru suplinirea postului vacant de Juristconsult”. Candidații selectați vor fi contactați pentru interviu.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de contact: +37362156654.

Articol adaugat de: Asociația Patronală în Condominiu