Inițiativa „Moldova pentru Pace” și A.O. „Laolaltă” Manager de proiect/Инициатива «Молдова за мир» и АО «Laolalta» приглашают на работу Программного менеджераInițiativa „Moldova pentru Pace” și A.O. „Laolaltă” Manager de proiect

„Moldova pentru Pace” este o inițiativă civică creată pentru a oferi asistență refugiatelor și refugiaților în urma invaziei ruse în Ucraina.

De la începutul războiului, am contribuit la eforturile de gestionare a fluxului de migrație din țara vecină. Lucrăm pe mai multe direcții: asigurare cu produse (alimentare, de igienă, pentru copii), identificarea de cazare și transport gratuit, protecția drepturilor omului, monitorizarea situației de la punctul de trecere Palanca, gestionarea voluntarilor, oferirea de informație corectă și actualizată etc. 

„Laolaltă” este asociația obștească fondată în 2020 din membrii Inițiativei „Împreună Împotriva Covid-19”. Misiunea organizației este să contribuie la dezvoltarea mediului de voluntariat, prin promovarea spiritului civic, empatiei și solidarității în societate, în care fiecare persoană se poate implica și contribui la dezvoltarea comunității sale.

Despre Centru Comunitar

Cu suportul UNHCR am lansat Centrul Comunitar - un spațiu prietenos și sigur pentru femei, care care să ofere oportunități egale de implicare, dezvoltare și integrare. 

Despre job

Căutăm Manager proiect din domeniul voluntariatului, care împărtășește valorile noastre și care va contribui la dezvoltarea inițiativei și voluntariatului. Fiecare viitor/oare angajat/ă va trebui să semneze Codul de Etică care, în primul rând prevede, tratarea refugiatelor și refugiaților cu demnitate, respect, empatie și grijă. Înțelegând că refugiata/refugiatul e în primul rând un om într-o situație extrem de dificilă și nu reprezentantul unui grup etnic, social, etc.


Sarcini și responsabilități

 • Coordonarea la nivel organizațional și conceptual al Academiei Voluntarilor în scopul atingerii rezultatelor propuse.
 • Planificarea și conceptualizarea activităților și agendelor pe termen scurt și lung.
 • Supravegherea desfășurării săptămânale/lunare ale activităților Academiei și gestionarea echipei departamentului. 
 • Întocmirea planurilor detaliate de lucru și monitorizarea respectării implementării acestora.
 • Organizarea proceselor de lucru, raportare și stocare a materialelor și documentelor de lucru în google drive.
 • Stabilirea procedurilor și instrumentelor de conlucare și comunicare a echipei. 
 • Asigurarea executării la timp a activităților de către echipă.
 • Coordonarea procurării de bunuri și servicii.
 • Asigurarea derulării proiectului în parametrii stabiliți: timp, cerințe, cost, nivel de calitate.
 • Organizarea și moderarea întâlnirilor și evenimentelor cu voluntarii
 • Participarea la ședințele de planificare organizate de Centrul Comunitar și Moldova pentru Pace și la ședințele legate de proiectul UNHCR.
 • Comunicarea cu donatorii. 
 • Întocmirea rapoartelor de activitate ale Academiei Voluntarilor (săptămânal către Laolaltă și lunar completează acest formular)

 Cerințe

 • Experiență în domeniu minimul 1 an.
 • Studii în management, științe sociale, educație, jurnalism, comunicare sau alte domenii relevante.
 • Abilităţi de lucru independent şi în echipă.
 • Cunoașterea limbilor română, rusă, engleza la un nivel avansat. Cunoașterea limbii ucrainene va fi un atu.

Ce oferim

 • Regim de lucru hibrid (la birou sau de acasă), cu ore flexibile și autonomie;
 • Salariu motivant;
 • Un mediu prietenos de lucru cu o echipă multidisciplinară;
 • Activități de teambuilding;
 • Activități de capacitare continuă.

Tipul de activitate: Full-time

Perioada de angajare: Septembrie – Decembrie 2022, cu posibilitatea de extentindere a termenului

Disponibilitatea postului: Septembrie 2022

Dosarul de aplicare trebuie să conțină:

 • CV-ul (de maxim două pagini)
 • Scrisoare de motivare (de maxim o pagină).
 • Numele la două persoane pentru recomandări.

Transmite dosarul de aplicare până pe 20/09/2022, ora 12:00 pe adresa communitycenter151@gmail.com, cu titlul ”Concurs Manager Programe”.

Datele personale vor fi procesate doar pentru scopuri de angajare.

Инициатива «Молдова за мир» и АО «Laolalta» приглашают на работу Программного менеджера

«Молдова за мир» — это гражданская инициатива, созданная для оказания помощи беженкам и беженцам после российского вторжения в Украину.

С начала войны мы внесли свой вклад в управление миграционным потоком из соседней страны. Мы работаем в нескольких направлениях: предоставление продуктов (продукты питания, средства гигиены, для детей), определение жилья и бесплатного транспорта, защита прав человека, мониторинг ситуации на пункте пропуска Паланка, управление волонтерами, предоставление правильной и актуальной информации и т.д.

«Laolalta» — общественное объединение, основанное в 2020 году участниками инициативы «Вместе против Covid-19». Миссия организации – способствовать развитию волонтерской среды, способствуя развитию гражданского духа, эмпатии и солидарности в обществе, в котором каждый человек может принять участие и внести свой вклад в развитие своего сообщества.

Об Общественном центре 151

При поддержке УВКБ ООН мы запустили Общественный центр — дружественное и безопасное пространство для женщин, которое предлагает равные возможности для участия, развития и интеграции.

О работе

Мы ищем людей, которые разделяют наши ценности и будут способствовать развитию инициативы. Каждый будущий сотрудник должен будет подписать Кодекс этики, который, прежде всего, предусматривает достойное, уважительное, сочувственное и заботливое обращение с беженцами. Понимание того, что беженец – это в первую очередь человек, находящийся в крайне сложной ситуации, а не представитель этнической, социальной и т.п. группы.
Для создания мероприятий и возможностей, где они могут взаимодействовать с местными жителями, а сами бенефициары организовывать мероприятия под руководством менеджера или менеджера мероприятий Общественного центра 151 (Центр).

Обязанности и ответственность

 • Организационное и концептуальное согласование Волонтерской академии для достижения предполагаемых результатов.
 • Планирование и концептуализация краткосрочных и долгосрочных мероприятий и программ.
 • Надзор за еженедельной/ежемесячной деятельностью Академии и управление командой отдела.
 • Составление детальных планов работ и контроль за их выполнением.
 • Организация рабочих процессов, отчетность и хранение рабочих материалов и документов на гугл диске.
 • Установление процедур и инструментов для совместной работы и коммуникации в команде.
 • Обеспечение своевременного выполнения мероприятий коллективом.
 • Координация закупок товаров и услуг.
 • Обеспечение разработки проекта в рамках установленных параметров: сроков, требований, стоимости, уровня качества.
 • Организация и модерация встреч и мероприятий с волонтерами
 • Участие во встречах по планированию, организованных Общественным центром и «Молдова за мир», и во встречах, связанных с проектом УВКБ ООН.
 • Общение с донорами.
 • Подготовка отчетов о деятельности Волонтерской академии (еженедельно в Laolaltà и ежемесячно заполнять эту форму)

Требования

 • Опыт работы в сфере.
 • Исследования в области управления, социальных наук, образования, журналистики, коммуникации или других соответствующих областях.
 • Умение работать самостоятельно и в команде;
 • Знание румынского, русского (английский - желательно). Знание украинского языка будет преимуществом.

Что мы предлагаем

 • Гибридный режим работы (в офисе или дома), с гибким графиком и автономией;
 • Мотивирующая заработная плата;
 • Дружелюбная рабочая среда с многопрофильной командой;
 • Командообразующие мероприятия;
 • Непрерывная обучающая деятельность.

Тип деятельности: Полная занятость

Период трудоустройств: сентябрь - декабрь 2022 г., с возможностью продления срока

Доступность позиции: сентябрь 2022 г.

Файл приложения должен содержать:

 • CV (максимум две страницы)
 • Мотивационное письмо (максимум одна страница).
 • Назовите двух человек для рефералов.

Файл заявки направить до 20.09.2022, 12:00 на адрес communitycenter151@gmail.com, с пометкой «Конкурс программных менеджеров».

Персональные данные будут обрабатываться только в целях трудоустройства.


telegram