IREX Moldova Anunț de angajare a unui expert în domeniul egalitate de gen, participare civică a tinerilor și activităților de incluziune socială – full-time/aproximativ 3 aniIREX este o organizație internațională nonprofit care oferă leadership și programe inovatoare pentru a promova schimbări pozitive de durată. IREX colaborează cu parteneri din peste 100 de țări în patru domenii esențiale pentru atingerea progresului: formarea liderilor, abilitarea tinerilor, consolidarea instituțiilor și sporirea accesului la educație de calitate. IREX operează în Republica Moldova din 1997, susținând persoanele și instituțiile locale în dezvoltarea elementelor cheie ale unei societăți vibrante – inclusiv educația de calitate, accesul liber la informație și tehnologie în scopuri de dezvoltare, mass-media independentă și programe în domeniul abilitării tinerilor și promovării egalității de gen – rezultând în comunități locale mai puternice.

Descrierea programului

Comunitatea Mea (CM) este un program finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și implementat de organizația IREX. Programul Comunitatea Mea (Programul CM) este conceput pentru a susține autoritățile publice locale să devină mai eficiente, transparente și responsabile față de cetățeni, precum și pentru a consolida capacitatea autorităților locale de a satisface nevoile cetățenilor. Programul CM oferă asistență complexă comunităților, vizând în primul rând autoritățile publice locale (APL) de nivel 1.

Obiectivele Programului CM sunt:

 • Îmbunătățirea calității și accesului la serviciile publice locale.
 • Consolidarea implicării cetățenilor în guvernarea locală.
 • Promovarea politicilor publice ce contribuie la avansarea reformei de descentralizare.
 • Creșterea veniturilor la nivel local și îmbunătățirea practicilor de management financiar.

Descrierea poziției

IREX caută candidați calificați pentru poziția de expert/ă în domeniul egalitate de gen, participare civică a tinerilor și activităților de incluziune socială. Expertul/a va fi responsabil/ă pentru promovarea agendei de gen și incluziune socială a CM și va asigura că aceste aspecte sunt integrate în activitățile CM, acolo unde este cazul. El/ea va oferi consultanță în probleme de gen și incluziune socială (Gender Equality and Social Inclusion) și diversitate, echitate și incluziune (Diversity, Equity and Inclusion) legate de activitățile CM, în special în ceea ce privește promovarea acestor principii si valori in comunitate de către administrația publică locală, inclusiv implicarea cetățenilor în activități de bugetare locală, planificare strategică și supraveghere a proiectelor comunitare. Expertul/a va fi responsabil/ă de îndeplinirea sarcinilor atribuite în cadrul programului Comunitatea Mea, inclusiv de îndeplinirea obiectivelor programatice în conformitate cu reglementările IREX și USAID. El/Ea va raporta Directorului-adjunct al programului. Durata acestei poziții în cadrul Programului CM este prevăzută pentru aproximativ 3 ani și depinde de finanțarea USAID.

 Sarcini și responsabilități:

 • Promovarea, implementarea și gestionarea agendei legate de egalitate de gen, participare civică a tinerilor și activități de incluziune socială în cadrul componentelor programului;
 • Oferirea de expertiză în subiecte legate de egalitatea de gen, participarea civică a tinerilor și incluziunea socială pentru program, părțile interesate și USAID;
 • Distribuirea celor mai bune practici și lecții învățate în materie de integrare a perspectivei de gen, egalitate și participare civică a tinerilor;
 • Oferirea de contribuții pentru raportarea internă și către donatori, după caz;
 • Îndeplinirea livrabilelor și realizarea rezultatelor proiectului de înaltă calitate, inclusiv implicarea și/sau participarea la eforturile de monitorizare și evaluare;
 • Dezvoltarea de materiale de proiect, inclusiv brief-uri, documente de politici și rapoarte;
 • Participarea la elaborarea planurilor de activitate, bi-lunare, rapoarte trimestriale și anuale pentru USAID, precum și elaborarea altor actualizări ale proiectului și planurilor de lucru;
 • Participarea la întruniri săptămânale/lunare ale echipei de proiect pentru a discuta progresul, activitățile și evenimentele viitoare;
 • Colaborarea si coordonarea cu componentele programului CM;
 • Gestionarea logisticii pentru evenimente, mese rotunde, întruniri;

 

Cerințe față de candidat:

 • Experiență profesională de lucru în proiecte internaționale finanțate de donatori, preferabil experiență anterioară într-un program finanțat de USAID;
 • Experiență concentrată pe analiza de gen și integrarea perspectivei de gen și lucrul axat pe implicarea cetățenilor subreprezentați în viața comunitară. Experiență anterioară de lucru în colectarea și furnizarea de date dezagregate pe gen în scopuri de monitorizare, evaluare și învățare.
 • Înțelegerea demonstrată a contextului moldovenesc în problemele legate de gen, incluziunea socială (inclusiv a refugiaților) și participarea civică a tinerilor în activități comunitare. Bună înțelegere a contextului administrației locale din Moldova și a provocărilor legate de gen și incluziunea socială la nivel local care împiedică participarea deplină a categoriilor de populație subreprezentate în viața comunității;
 • Studii superioare în domeniul de egalitatea de gen, participarea civică a tinerilor și incluziunea socială sau domenii conexe (sau cel puțin cinci ani de experiență practică în domeniu);
 • Experiență și cunoștințe demonstrate în egalitatea de gen și practicile de dezvoltare participativă;
 • Abilități interpersonale și interculturale excelente;
 • Abilități excelente de comunicare verbală și scrisă în limba engleză și cunoașterea limbii române sau ruse.

 

Candidații interesați sunt invitați să aplice pe: hr-md@irex.org

Doar candidații selectați vor fi contactați pentru un interviu.