Asistent/ă de proiect în domeniul managementului dispozitivelor medicale

Despre proiect

Calitatea serviciilor medicale livrate în instituțiile medico-sanitare depinde în mare măsură de competența cadrelor medicale, dar și de siguranța și calitatea dispozitivelor medicale utilizate în procesul terapeutic. Un management adecvat al dispozitivelor medicale este imperativ pentru garantarea calității actului medical și a siguranței pacienților. În ultimii 7 ani, numărul și complexitatea dispozitivelor medicale din instituțiile medicale publice a crescut, ceea ce a dus la creșterea necesității de angajare a resurselor inginerești competente în domeniulgestionării adecvate a dispozitivelor medicale. În contextul pandemiei Covid-19, sistemului de sănătate al Republicii Moldova a beneficiat de o serie de procurări și donații de dispozitive medicale de profil, cu scopul de a face față numărului mare de pacienți internați în instituțiile medico-sanitare publice din țară. Creșterea numărului de dispozitive medicale și explotarea intensă a acestora în condiții critice a relevat și mai mult necesitatea consolidării capacităților de management a echipamentului medical în instituțiile medicale publice. De asemenea, criza refugiaților din Ucraina a accentuat această necesitate, în contextul asistenței tehnice, inclusiv cu dispozitive medicale, oferite instituțiilor medico-sanitare publice, pentru a face față solicitărilor de profil medical ale refugiaților.

Agenția Japoneză pentru Cooperare Internatională (JICA) în parteneriat cu Ministerul Sănătății al Republicii Moldova a demarat Proiectul „Consolidarea capacităților de management a dispozitivelor medicale”, având ca focus principal organizarea unor instruiri pentru resursele umane inginerești care activează în sectorul public de sănătate în domeniul managementului corespunzător a echipamentelor medicale.

Proiectul are o durată estimată de 2 ani, începând cu luna iulie 2022.

Obiectiv:

Selectarea unui/unei asistent/e de proiect pentru oferirea suportului în implementarea activităților din cadrul proiectului.

 

Responsabilități:

1. Menținerea comunicării cu instituțiile/persoanele beneficiare și alți actori/parteneri ai proiectului;

2. Compilarea informațiilor și actualizarea bazelor de date cu informații relevante pentru proiect;

3. Planificarea ședințelor și organizarea acestora din perspectivă logistică;

4. Elaborarea rapoartelor ședințelor, la necesitate;

5. Traducerea RO-EN și EN-RO a diverselor documente ce țin de proiect;

6. Alte sarcini conexe oferite de către managemerul proiectului;

 

Criterii de eligibilitate:

1. Cunoașterea limbii engleze la un nivel minim de B2 (capacități bune de scriere și exprimare orală);

2. Cunoașterea limbii ruse (nivel mediu pentru scriere și exprimare orală) va constitui un avantaj;

2. Abilități foarte bune de lucru în Word și Excel;

3. Experiența de lucru în alte proiecte cu finanțare externă sau organizații neguvernamentale va constitui un avantaj;

4. Abilități bune de planificare, organizare și implementare a activităților.

 

Aspecte-cheie:

+ Capacitate avansată de asumare a responsabilității

+ Spirit de echipă și atitudine empatică față de membrii echipei

+ Punctualitate

+ Capacitatea de a lucra independent și a finaliza sarcinile în termenii stabiliți

+ Comunicativitate

+ Seriozitate și dedicare față de scopul proiectului

 

Program de lucru: full-time, 08:30 - 17:30

Locația: Or. Chișinău

Remunerare: Salariu motivant

Aspect important: Angajare prin contract de prestare servicii întocmit cu o companie niponă. Asistentul/a va fi responsabil/ă de achitarea impozitelor pe venit în mod independent.

Perioada de probă:  1 lună din momentul angajării

 

Procedura de aplicare:

Candidații vor transmite CV-ul + 2 contacte de referință și o scurtă scrisoare de intenție până la data de 7 august, ora 17:00, pe adresa de email cristina.stratan@gmail.com, menționând în titlul emailului „Concurs asistent/ă proiect”.

Procedura de selecție: Etapa 1. Selectarea CV-urilor candidaților, Etapa 2: Interviul

Doar candidații selectați pentru interviu vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare: 060515075 Cristina Stratan

 

 

Articol adaugat de: Cristina Stratan