Termen Extins: Concurs de selecție a unui expert/e sau echipă de experți în domeniul evaluării organizațiilor de tineret membre ale CNTM cu privire la existența și eficacitatea politicii lor interne și identificarea priorităților strategice de dezvoltareConsiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs de selecție a unui expert/experte sau echipă de experți în domeniul evaluării organizațiilor de tineret din Moldova cu privire la existența și eficacitatea politicii lor interne legate de „Bună guvernare”, „Management financiar și sustenabilitate financiară”, „Managementul resurselor umane”, „Practici de management organizațional”, „Rețea și Advocacy” și “Comunicare și vizibilitate” și elaborarea rapoartelor individuale cu recomandări specifice pentru consolidarea managementului intern ale organizațiilor de tineret .

Această activitate are loc în cadrul proiectului ,,Capacitarea organizațiilor locale de tineret din Moldova” implementat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Danemarca cu suportul financiar al New Democracy Fund.

Scopul proiectului : Capacitarea organizațiilor de tineret din Moldova în vederea monitorizării și dezvoltării serviciilor pentru tineri, îmbunătățirea modalităților de livrare și integrare socială a tinerilor cu ajutorul implementării programelor de advocacy prin intermediul serviciilor de suport, participarea la activități de instruire, precum și finanțarea a 10 inițiative pentru a sprijini implementarea agendei de advocacy dezvoltată de către organizațiile de tineret.

Obiectivele concursului :

Evaluarea organizațiilor de tineret din Moldova cu privire la existența și eficacitatea politicii lor interne legate de „Bună guvernare”, „Management financiar și sustenabilitate financiară”, „Managementul resurselor umane”, „Practici de management organizațional”, „Rețea și Advocacy” și “Comunicare și vizibilitate” și identificarea priorităților strategice de dezvoltare.

Sarcini și responsabilități:

Evaluarea internă a organizațiilor membre CNTM (36 de organizații) și identificarea priotăților strategice de dezvoltare a acestora;

– Elaborarea rapoartelor de evaluare a organizaților de tineret cu recomandări specifice pentru fiecare organizație (36 de organizații);

-Acordarea suportului pentru dezvoltarea a 3 documente interne a organizațiilor evaluate (36 de organizații);

Cerințe specifice față de candidați

  • Studii superioare în drept, politici publice, sociologie sau alte domenii relevante;
  • Experiență demonstrată în procesul de evaluare și dezvoltare organizaționlă;
  • Cunoașterea sectorului de tineret;
  • Cunoașterea modificărilor legislative din 2020 privind activitatea organizațiilor non-guvernamentale;
  • Abilități de mentorship/ghidare/consultare;
  • Abilități bune de comunicare și interacțiune cu reprezentanții societății civile;
  • Disponibilitatea efectuării independente a deplasărilor de serviciu în teritoriu în scop de evaluare.

Dosarul candidatului/ei trebuie să conțină:

  • CV-ul actualizat incluzând date privind experiență în furnizarea serviciilor de consultanță, analize, elaborarea rapoartelor de evaluare organizațională,  lucru cu ONG-uri;
  • Portofoliul și link-urile la activitățile de evaluare organizațională;
  • Oferta financiară, cu indicarea onorariului net pentru o zi de lucru. Oferta va conține și toate cheltuielile de transport pentru ședințe locale de evaluare  a organizațiile de tineret.

Dosarul va fi expediat prin e-mail la adresa: cntm.corespondenta@gmail.com cu indicarea în linia de subiect ”Concurs de selectare expert _evaluarea organizațiilor membre CNTM”.

Termen limită de expediere a dosarului: 29 iulie 2022.

Doar candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Pentru informații suplimentare puteți contacta Coordonatoarea proiectului, Mihaela Borcoi-Frosineac la tel: 079045992 sau e-mail: mihaela.borcoi@cntm.md.

ANEXA 1

CRITERIILE DE EVALUARE A EXPERTULUI/EXPERTEI/ ECHIPEI DE EXPERȚI

CRITERIU DE EVALUARE PUNCTAJ
1.Experiență demonstrată în procesul de evaluare și dezvoltare organizaționlă; 30 puncte
2. Cunoașterea sectorului de tineret și a modificările legislative din 2020 privind activitatea organizațiilor non-guvernamentale; 25 puncte
3. Abilități bune de comunicare și interacțiune cu reprezentanții societății civile;  15 puncte
4. Disponibilitatea efectuării independente a deplasărilor de serviciu în teritoriu în scop de evaluare; 10 puncte
5. Oferta financiară; 20 puncte
TOTAL 100 PUNCTE