I.P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” anunță concurs privind achiziționarea serviciilor de consultanță în cadrul proiectului „Implementarea tranșei 1 din etapa III a Planului de management pentru suprimarea eșalonată a HCFC”

Denumirea proiectului: „Implementarea tranșei 1 din etapa III a Planului de management pentru suprimarea eșalonată a hidroclorofluorocarburilor HCFC în Republica Moldova”

Proiectul este finanțat de către Fondului Multilateral pentru implementarea Protocolului de la Montreal prin intermediul UNEP și este implementat de către I.P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” a Ministerului Mediului.

HPMP etapa III tranșa 1 va fi implementată în perioada Ianuarie 2022 - Decembrie 2024 și are drept scop reducerea consumului anual de HCFC la 0,43 tone PDO în 2024.Totodată acesta va contribui la:

 1. reducerea cu 67,5% față de nivelul de bază a consumului de SDO;
 2. ajustarea cadrului normativ național cu legislația europeană în vederea asigurării procesului de suprimare eșalonată a hidroclorofluorocarburilor (HCFC-urilor);
 3. instruirea și calificarea tehnicienilor frigotehniști și a inspectorilor de mediu;
 4. consolidarea Asociației Obștești a tehnicienilor din domeniul frigorific: materiale pentru creșterea gradului de conștientizare a tehnologiei, masa rotundă tehnologică / stand expozițional cu alternative;
 5. consolidarea capacității Serviciului Vamal pentru executarea, conform competențelor, a obligațiilor asumate în cadrul tratatelor internaționale din domeniu;

În cadrul proiectului HPMP epata 3, precum și în Programul de suprimare eşalonată a hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040 este inclusă acțiunea de consolidare a Serviciului Vamal prin instruirea  teoretică și practică a funcționarilor vamali.

Anual, Serviciul Vamal în comun cu Unitatea Națională a Protocolului de La Montreal, prin intermediul Centrului de Formare, organizează cursuri de instruire în vederea asigurării unui grad înalt de cunoștințe și competențe ale funcționarilor vamali referitor la depistarea mărfurilor care conțin substanțe ce distrug stratul de ozon.

Totodată, urmare a introducerii de noi agenți frigorifici și din cauza rotației/recrutării a funcționarilor vamali, este nevoie de instruire a noului personal și de îmbunătățire a competențelor funcționarilor vamali instruiți anterior.

Astfel, curriculumul actualizat va ajuta colaboratorii vamali la perfecționarea cunoștințelor privind controlul importului/exportului de SDO şi onorarea obligaţiunilor Republicii Moldova faţă de Protocolul de la Montreal.

Denumirea sarcinii: Consultant tehnic

1.   Atribuțiile expertului:

 • Revizuirea curriculumului existent de instruire pentru colaboratorii vamali privind reglementarea importului/exportului substanțelor care distrug stratul de ozon, precum și al echipamentelor al produselor ce conțin asemenea substanțe;
 • Completarea curriculumului cu subiecte  noi relevante.

2.   Această misiune va necesita un consultant individual, care are:

 • Diplomă de studii universitare (licență sau echivalent) în drept, drept vamal și/sau  alte domenii relevante;
 • Experiență de cel puțin 3 (trei) ani în domeniul relevant;
 • Cunoașterea legislației și reglementărilor internaționale referitoare la vamă / import / export, protecția mediului și ODS, este un avantaj;
 • Abilități excelente de analiză și sinteză, prelucrare și analiza datelor, formularea concluziilor și recomandărilor;
 • Abilități bune de comunicare interpersonală;
 • Abilități bune de comunicare orală și scrisă în limbile română, rusă și engleză.
 • Abilități excelente de comunicare orală și prezentare a informațiilor.
 • Capacități de lucru în echipă și de gestionare a presiunii impuse de respectarea unor termene limită.

3. Durata contractului

Consultantul tehnic va presta serviciile în perioada iunie 2022 – august 2022. Tarifarea se va efectua pe zile lucrătoare, cel mult 6 zile lucrătoare.

4. Termenul de depunere

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs:
1. Buletin de identitate;

2. CV-ul aplicantului;

3. Comentarii și sugestii asupra caietului de sarcini;

4. Scrisori de recomandare / acte privind confirmarea capacității / experienței anterioare în elaborare unor acte similare;

5. Oferta financiară.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs: 21.06.2022, ora 12:00.

5. Adresa la care trebuie transmise cererile de participare

I.P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului”
str. Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, MD2012, Republica Moldova

E-mail: cancelaria@uipm.gov.mdolesea.cotoman@uipm.gov.md