Institutul Național de Cercetări Economice angajează redactor-șef

Institutul National de Cercetări Economice este o organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării, creată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova. Scopul principal al activității institutului este efectuarea cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicative vizând evoluţia proceselor economice şi sociale din ţară şi pe plan mondial,  astfel contribuind la fundamentarea ştiinţifică a strategiilor şi programelor de dezvoltare socio-economică, identificarea celor mai adecvate forme de promovare şi creştere durabilă a economiei naţionale, atingerea unui nivel de trai decent şi a calităţii vieţii sporite a populaţiei. 

La momentul actual institutul este în căutarea unei persoane disponibile pentru a prelua imediat funcția de redactor-șef în cadrul Complexului editorial

Titlul funcției:

Redactor-șef

Scopul general al funcției:

Coordonarea procesului de editare a lucrărilor științifice (studii, rapoarte, monografii) în cadrul Complexului editorial al INCE

Sarcinile de bază:

- verifică și corectează conținutul textelor științifice în limba română;

- realizează design-ul grafic și maketarea lucrărilor științifice;

- pregătește lucrările științifice pentru tipărire;

- coordonează procesul de editare a lucrărilor științifice;

- înregistrează lucrările științifice la Camera Națională a Cărții, ș.a.

Cerințe față de candidați:

- studii superioare de licență/ masterat în domeniul filologiei sau altele similare;

- utilizator avansat PC și Microsoft Office;

- utilizator software design, maketare și tehnoredactare;

Atitudini/ comportamente:

spirit de inițiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă, să evite crearea conflictelor de interese sau a concurenței neloiale.

Program de muncă:

Full-time

Termen pentru aplicare:

30 iunie 2022

Aplicarea:

Persoanele interesate vor transmite CV-ul la adresa electronica gagauzo@inbox.ru

Informații suplimentare pot fi solicitate la nr. de telefon 068251155, persoană de contact Tatiana Tabac.

 

Mai multe informații despre INCE și Complexul editorial pot fi găsite pe pagina web https://ince.md/ro/complexul_editorial.html

Articol adaugat de: Tatiana Tabac