Servicii de consultanță (persoană fizică sau juridică) în vederea elaborării proiectului de modificare a Legii 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități

Titlul funcției: Servicii de consultanță (persoană fizică sau juridică) în vederea elaborării proiectului de modificare a Legii 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități.

Informație Generală:

AO „Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova” (AOPD) este o rețea națională de organizații ale societății civile care promovează incluziunea și drepturile persoanelor cu dizabilități. Actualmente AOPD include 55 OSC-uri locale și naționale: organizație ale persoanelor cu dizabilități, organizații prestatoare de servicii, asociații de părinți cu copii cu dizabilități.

Pe parcursul anului 2022 AOPD implementează Planul Operațional „AOPD - monitorul și promotorul drepturilor persoanelor cu dizabilități” cu suportul instituțional oferit de IM Swedish Development Partner Lund Sucursala Chișinău.  

 

Planul operațional AOPD, include acțiuni de pledoarie pentru îmbunătățirea cadrului legal din domeniul incluziunii sociale. 

Astfel  va fi angajat un consultant/ă pentru elaborarea modificărilor proiectului de modificare a Legii 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități.

Responsabilitățile expertului:

 

Nr.

Activitatea

Produse livrabile

1.      

Elaborarea proiectului de modificare Legii 60 din 30.03.2012;

 

Proiect de modificare/

Notă informativă

2.      

Consultarea proiectul de modificare cu organizațiile societății civile și autoritățile publice în cadru ședințelor de lucru; 

Proiect modificat conform recomandărilor

Tabel de sintetizare a divergențelor

Nr de zile de consultanță

12 zile

 

 

 

Calificările consultantului:

  • Studii superioare în domeniul juridic /științe politice/ sociale / ori alte domenii relevante;
  • Cunoașterea cadrului legal și de politici privind incluziunea persoanelor cu dizabilități;
  • Competențe de analiză și elaborare de amendamente, proiecte legislative
  • Cunoașterea procedurilor legislative naționale;
  • Abilități de prezentare a proiectelor legislative;
  • Cunoașterea limbilor române și ruse.

Dosarul candidatului va include:

- Ofertă financiară care va fi calculată reieșind din valoarea impozabila în MDL a unei zile lucrătoare, echivalentul a 8 ore lucrate;

- CV-ul candidatului/tei care demonstrează experiența de lucru în elaborarea actelor normative.

Depunerea dosarului:

Vă rugăm să prezentați materialele solicitate până la data de 9 iunie 2022, inclusiv.

Setul de documente va fi expediat electronic, la adresa de email: info@aopd.md, cu textul: „Servicii de consultanță ”

Doar candidații preselectați vor fi contactați.

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

 Persoană de contact Maria Cretu, tel: 078273876