NRC recrutează un coordonator de protecție

Ca răspuns la strămutarea pe scară largă a refugiaților care fug din Ucraina, NRC este în proces de a organiza operațiuni umanitare pentru refugiații care sosesc în Polonia, România și Moldova. NRC va răspunde, concentrându-se pe o abordare integrată care combină domeniile noastre sectoriale de expertiză – educație, protecție, strămutări urbane în afara taberelor, asistență juridică (ICLA) și adăpost – lucrând în mare măsură cu parteneri locali.

Toți angajații NRC trebuie să lucreze în conformitate cu valorile de bază ale organizației: dăruire, inovație, incluziune și responsabilitate. Aceste atitudini și credințe ne vor ghida acțiunile și relațiile.

1. Rol și responsabilități

Responsabilități generale

Aceste responsabilități vor fi aceleași pentru toate posturile cu același titlu. Responsabilitățile vor fi scurte și esențiale. Detaliile aparțin Planului de muncă și dezvoltare profesională.

 1. Respectați politicile, instrumentele, manualele și liniile directoare ale NRC, precum și cerințele donatorilor.
 2. Pregătiți și transmiteți rapoarte și analize conform cerințelor conducerii.
 3. Asigurați depunerea corectă a documentelor.
 4. Contribuie la dezvoltarea proiectelor relevante de Protecție.
 5. Contribuie la gestionarea proiectelor de protecție (implementare, activități, buget și documentație de proiect) în conformitate cu propunerile, strategiile și cerințele donatorilor.
 6. Contribuiți la dezvoltarea și gestionarea bugetelor proiectelor, precum și la coordonarea între CC și asigurați-vă că proiectele sunt aliniate la programarea integrată.
 7. Asigurați-vă că proiectele vizează beneficiarii care au cea mai mare nevoie de protecție, explorați și evaluează modalități noi și mai bune de asistență.
 8. Sprijinirea capacității personalului de proiect și transferul de competențe cheie.
 9. Asigurați legătura și colaborați cu autoritățile locale relevante și cu alte părți interesate cheie.
 10. Promovarea drepturilor PDI/repatriatelor în conformitate cu strategia de advocacy.
 11. Sprijiniți specialistul în protecție în dezvoltarea Strategiei de protecție, asistență tehnică și macro-ZF.

Responsabilitati specifice

Aceste responsabilități vor fi adaptate particularităților locației și contextului locului de muncă, fazei de operare, focalizării strategice și tipului de intervenție a programului. Această secțiune va fi revizuită ori de câte ori este angajat un nou angajat sau contextul se schimbă semnificativ.

 • Sprijinirea dezvoltării și contribuția la urmărirea planurilor detaliate de lucru ale proiectului, a planurilor de achiziții, a planurilor de cheltuieli, a planului de M&E și a planului de recrutare pentru activitățile de protecție.
 • Responsabilitatea generală pentru livrarea de înaltă calitate a activităților proiectului, princoordonare eficientă cu personalul de protecție, echipele de competențe de bază și legătura strânsă cu Managerul de protecție
 • Urmăriți progresul în implementarea proiectului și furnizați informații către Protection PDM
 • Efectuați vizite regulate pe teren pentru a sprijini ceaiul de protecție, identificarea lacunelor în legătură cu implementarea generală a programului NRC și raportarea acestora către PDM de protecție.
 • Contribuie la evaluările nevoilor de conducere și la planificarea/implementarea răspunsurilor la noile urgențe, precum și la deplasările prelungite.
 • Sprijiniți managerul de protecție în asigurarea siguranței și confidențialității informațiilor colectate în conformitate cu Codul de conduită al NRC și cu alte protocoale relevante de schimb de informații din sectorul de protecție
 • Sprijin în furnizarea de instruiri tehnice și programe de consolidare a capacităților (inclusiv perfecționări) pentru personalul NRC și rețelele pe teren, autoritățile naționale și actorii locali, cu accent major pe principiile de protecție, trimiteri în siguranță și identificarea vulnerabilităților, acordarea primului ajutor psihologic (PFA) bazat pe privind planurile și evaluările de consolidare a capacităților.
 • Oferirea de sprijin pentru monitorizarea, evaluarea și învățarea serviciilor de protecție, în colaborare cu echipele de M&E și Protecție sub îndrumarea PDM Protecție
 • Gestionați analiza datelor și prezentarea informațiilor legate de monitorizarea protecției
 • Supraveghează activitățile de gestionare a cazurilor de protecție și contribuie la actualizarea instrumentelor relevante.
 • Producerea/supravegherea producerii de rapoarte regulate privind problemele de protecție, incidente, lacune de asistență și probleme relevante.
 • Contribuiți la rapoartele donatorilor privind rezultatele și activitățile proiectului, în conformitate cu termenele interne specificate (rapoarte trimestriale, raport privind indicatorii, transmiterea tabelelor beneficiarilor).
 • Colectați date pentru raportarea M&E privind realizările și progresul programului și completați bazele de date relevante.
 • Asigurarea integrării protecției în programele de zonă NRC, în colaborare cu PDM.
 • Contribuie la dezvoltarea Strategiei de Țară a NRC, a planului de acțiune, evidențiind prioritățile în sectorul Protecție
 • Implicați-vă în mod proactiv cu echipele de program din domeniu pentru a vă asigura că asistența furnizată este legată de principiile de programare sigură, inclusiv trimiteri către furnizori specialiști, ori de câte ori este necesar.
 • Atunci când este desemnat, implicați-vă cu clusterul/sectorul și cu alte mecanisme de coordonare relevante, împreună cu alți actori umanitari de protecție în locații operaționale.

Raportare

 • Produceți colectarea datelor și pregătiți/compilați rapoarte și analize privind protecția, după cum este necesar
 • Sprijin în colectarea datelor pe teren pentru a informa comisionate interne și externe relevante, evaluări de protecție, analiză de risc, evaluări ale nevoilor sub supravegherea PDM de protecție
 • Asigurați pregătirea și transmiterea la timp a tuturor rapoartelor și actualizărilor către PDM de protecție

Coordonare 

 • Reprezentarea NRC la întâlnirile de protecție la nivel de teren și coordonarea cu partenerii relevanți și împărtășirea ideilor pentru îmbunătățirea tehnică.
 • Asigurați o coordonare și comunicare strânsă cu alte competențe de bază pentru a încuraja o abordare integrată a furnizării programului.
 • Construiți relații de lucru puternice cu actori de protecție mandatați și specializați la nivel de teren
 • Participați la evaluarea și identificarea lacunelor de protecție și coordonați-vă cu Protection PDM pentru a aborda lacunele
 • Contribuie la o coordonare constructivă, susținătoare și eficace și la relații de lucru între echipele NRC și asigură o coordonare eficientă între echipele de protecție și alte departamente CC.
 • Participați la întâlnirile regulate ale programului și furnizați actualizări, după caz.
 • Implicați-vă în procesul de recrutare pentru noul personal de protecție, după caz ​​(de exemplu, interviu etc.)
 • Sprijin în procesul de introducere a personalului nou – responsabil pentru procesul de introducere pentru rapoartele direcți și oferă suport general pentru introducerea personalului nou, dacă și atunci când este relevant.

Finanţa

 • Asigurați supravegherea planului bugetar și sugerați PDM-ului de protecție a cheltuielilor corespunzătoare

CĂUTĂM UN CANDIDAT CU URMĂTOARELE COMPETENȚE:

 1. Competențe

Competențele sunt importante pentru ca angajatul și organizația să ofere rezultatele dorite. Acestea sunt relevante pentru întreg personalul și sunt împărțite în următoarele două categorii:

1. Competențe profesionale

Acestea sunt abilități, cunoștințe și experiență care sunt importante pentru o performanță eficientă.

Competențe profesionale generice:

 • Experiență anterioară de lucru în contexte complexe și volatile.
 • Experiență anterioară în conducerea sau supravegherea activităților legate de protecție.
 • Abilitatea de a prezenta date și de a transmite informații în mod clar și concis și de a identifica tendințele Capacitate de a analiza date și de a integra informații dintr-o gamă largă de surse.
 • Experiență în facilitarea eforturilor de consolidare a capacității ale diverșilor colegi, inclusiv agențiilor partenere locale.
 • Abilitatea demonstrată de a transfera cunoștințe către diverse audiențe prin instruire, mentorat și alte metode formale și non-formale.
 • Cunoașterea și înțelegerea standardelor internaționale, precum și a conceptelor fundamentale de protecție și a principiilor directoare.
 • Fluență în limba engleză (vorbit, citit, scris), alte limbi reprezintă un avantaj. Cunoștințe computer, inclusiv MS Office (Word, Excel).

Context/ Abilități, cunoștințe și experiență specifice:

 • Abilități analitice și de comunicare puternice
 • Abilitatea de a primi și trata informații confidențiale și sensibile (foarte accesibil,
 • de încredere și confidențial)
 • Abilități puternice de management (capacitate de a cere rezultate și de a fi empatic, non-defensiv, dar
 • decisiv, ferm și rezistent)
 • Experiență și capacitatea de a instrui pe alții și de a transfera cunoștințe Cunoașterea contextului din Moldova
 • Familiarizarea cu competențele de bază ale NRC este un avantaj
 • Cunoașterea fluentă a limbilor moldovenești și engleze, atât în ​​scris, cât și verbal
 • Cunoașterea limbii ucrainene/rusă este, de asemenea, un avantaj
 1. Competențe comportamentale

Acestea sunt calități personale care influențează cât de de succes au oamenii în locul lor de muncă. Cadrul de competențe al NRC prevede 12 competențe comportamentale, iar următoarele sunt esențiale pentru această poziție:

 • Lucrul cu oamenii
 • Comunica cu impact și respect Abilități de analiză
 • Planificarea și furnizarea rezultatelor
 • Abilitatea de a lucra sub presiune, independent și cu supraveghere limitată Răbdare, flexibilitate și creativitate
 • Inițierea acțiunii și schimbării
 • Gestionarea mediului nesigur Împuternicirea și construirea încrederii

ÎNCURAJĂM CANDIDAȚELE FEMEII CALIFICATE SĂ APLICĂ ÎN PARTICULAR

CUM SE APLICĂ:

Vă rugăm să trimiteți CV-ul și scrisoarea de motivare actualizate la: md.recruitment@nrc.no.

Înainte de 31 mai 2022.

Detalii suplimentare:

Locul de muncă:Chişinău

Tip de contract: 6 luni reînnoibile în funcție de finanțare, performanță și nevoia postului

Articol adaugat de: Macumu Jean Pierre
Alte articole: