Apel de contractare a unei echipe de, autori de curriculum și suport de cursuri „Tekwill în Fiecare Școală"Apel de contractare a unei echipe de, autori de curriculum și suport de cursuri „Tekwill în Fiecare Școală"

Numărul apelului de achiziții pentru contractarea echipei de consultanți individuali ICP#StartupCityCahul-2022-011

Data emiterii: 21 aprilie 2022

Termen limită de aplicare 13 mai 2022, 17:00 ora Chisinaului

Descriere: Echipe de autori de curriculum și suport de curs pentru disciplina „Video Storytelling” și/sau a disciplinei „Inteligență Emoțională în Comunicare” pentru ATIC, programul „Tekwill în Fiecare Școală”

Solicitat de: Proiectul EU4Moldova Startup City Cahul

Finanțat de: Uniunea Europeană (UE) prin intermediul Suediei

Emis de: Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC)

Tipul contractului: Prestări servicii

Persoana de contact din cadrul ATIC: talexeev@ict.md, Tatiana Alexeev, Project Manager; llivadari@ict.md, Liuba Livadari, Procurement Consultant

Data de începere a misiunii: 15 mai 2022

Perioada misiunii:

Autor de curriculum – Mai - Iunie 2022 (Număr estimat de zile lucrătoare – 17 – 21 zile lucrătoare )

Autor de suport de curs - Mai 2022 - August 2023 (Număr estimat de zile lucrătoare – 82 – 113 zile lucrătoare )

Despre ATIC:

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A COMPANIILOR DIN DOMENIUL TIC (ATIC) este organizația de afaceri care reunește 90 de companii. Organizația Umbrelă cuprinde peste 7000 de angajați în domeniul TIC. Fiind înființată în 2006, ATIC este asociația care reprezintă vocea industriei TIC din Moldova care promovează dezvoltarea sectorului TIC în Republica Moldova prin parteneriate viabile între companii, organizații similare, guvern, instituții de stat și organizații internaționale. Asociația a fost înființată pentru a reprezenta industria în diferite aspecte politice și legislative și pentru a facilita schimbul de bune practici între membri. Misiunea ATIC este de a proteja și promova interesele membrilor asociației, precum și de a facilita un climat de afaceri TIC mai favorabil.

Despre Tekwill:

Proiectul ICTEC a început ca un program USAID implementat de Asociația Națională a Companiilor TIC (ATIC). În 2016, Guvernul Suediei s-a alăturat programului, ceea ce a permis extinderea operațiunilor și programelor organizate de Tekwill. Proiectul este implementat ca un parteneriat public-privat (prin intermediul instrumentului Global Development Alliances (GDA)), între Guvernul Republicii Moldova, industria privată, mediul academic și donatorii externi. Partenerii privați includ companii multinaționale, IBM și Microsoft, precum și membri ai Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC) care sunt companii TIC locale (operate). Partenerii privați aduc resurse noi semnificative, idei, software, tehnologii și activități de dezvoltare, cum ar fi instruiri, sarcini practice și mentorat. Partenerii din sectorul privat vor avea șansa să folosească centrul pentru a colabora cu universitatea, IMM-urile, startup-urile, profesioniștii și să contribuie la îmbunătățirea planurilor de învățământ, răspunzând nevoilor pieței, precum și la îmbunătățirea ecosistemului IT și antreprenoriat care va duce la creșterea economică a țării.

Despre EU4Moldova:

„EU4Moldova: Startup City Cahul” este un proiect de dezvoltare regională, care contribuie la pregătirea forței locale de muncă, studierea disciplinelor STEM și dezvoltarea antreprenoriatului bazat pe inovații. 

Proiectul va sprijini educația STEM în strânsă sinergie cu alte inițiative existente și dezvoltate în regiune, prin adaptarea și implementarea programelor educaționale pentru formare TEKWILL și extinderea competențelor, care răspund nevoilor sectorului privat.

Susținerea dezvoltării antreprenoriatului se află, de asemenea, printre prioritățile proiectului. Astfel, vor fi întreprinse mai multe acțiuni pentru facilitarea creării startup-urilor locale, consolidarea capacității lor de dezvoltare, precum și pregătirea pentru investiții.

„EU4Moldova: Startup City Cahul” va fi implementat de către Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC) cu susținerea Suediei prin asistența financiară a Uniunii Europene și abordează dezvoltarea socio-economică durabilă a municipiului Cahul și a localităților învecinate, completând acoperirea regională a asistenței de cooperare acordată Republicii Moldova de către Uniunea Europeană.

Scop și Obiective:

„Tekwill în Fiecare Școală” își propune să transforme educația din Republica Moldova, atât prin dezvoltarea de cursuri cu un conținut digital interactiv, cât și prin introducerea, în procesul de învățare, a noilor metodologii de predare: învățarea mixtă („blended learning”) și clasa inversată („flipped classroom”).

Misiunea proiectului „Tekwill în fiecare școală” este să pună în valoare capitalul uman al Republicii Moldova și să crească, pe termen lung, o generație de oameni care să creeze acasă, în Moldova, produse și servicii care să răspundă provocărilor social-economice naționale și globale.

În prezent, în cadrul programului sunt disponibile patru module de studiu: Inteligență artificială, Dezvoltare software, Industria creativă și Leadership antreprenorial.

Cursurile sunt opționale, au un conținut interactiv și pot fi studiate sub îndrumarea unui profesor, care a urmat programul de formare continuă oferit de „Tekwill în fiecare școală”.

În anul de studii 2022-2023 planificăm să introducem alte două discipline opționale: Video Storytelling și Inteligența Emoțională în Comunicare. Cursurile vor avea scopul de a dezvolta abilitățile de comunicare creativă a elevilor, de a ține un discurs public și de a-și gestiona corect emoțiile. Video Storytelling este cursul care își propune să ghideze elevii în procesul de elaborare a unei povești, sub forma unui material video, care să arate o istorie pe un anumit subiect.

Astfel, produsul final trebuie să capteze atenția audienței, să aibă un mesaj este ușor de înțeles și de reținut. Abilitatea de a povesti o istorie este una importantă pentru tineri, în special pentru cei care se regăsesc în domenii de comunicare sau creative. În cadrul cursului elevii vor învăța cum trebuie să elaboreze un scenariu, tehnicile de filmare și de editarea finală a unui produs video.

Inteligența Emoțională în Comunicare este cursul care își propune să pregătească elevii pentru ca ei să poată să-și gestioneze emoțiile în timpul unui discurs public. Inteligența emoțională este o abilitate extrem de importantă, care permite elevilor să înțeleagă, folosească și să gestioneze propriile emoții. Astfel, pe parcursul orelor, elevii vor învăța să construiască și să țină un discurs public și totodată, să poată transforma emoțiile caracteristice unor astfel de evenimente.

Modalitate de lucru:

Pentru fiecare dintre cele două cursuri va fi selectat un grup de lucru, membrii cărora vor colabora pentru realizarea curriculumului și a suportului de curs, care trebuie să conțină exerciții, lecții text, scenariile pentru lecțiile video și testele de evaluare.

Din echipa grupului de lucru vor face parte, în mod obligatoriu:

• Autor de curriculum – o echipă de 1-3 experți în educație, pedagogie pentru elaborarea curriculumului pentru fiecare curs în parte.

• Autor al suportului de curs – un singur autor sau o echipă de 2 experți pentru elaborarea suportului de curs (lecții text, exerciții practice și interactive pentru platformă, teste de evaluare și scenariul lecțiilor video).

Un expert poate depune dosarul pentru ambele funcții, cu indicarea exactă a acesteia (autor sau membru al grupului de lucru).

Scope of Work:

A. Elaborarea curriculumului pentru cursul „Video Storytelling” sau „Inteligență Emoțională în Comunicare”

1. Revizuirea și analizarea curriculumurilor existente la disciplinele opționale similare sau apropiate ca subiect;

2. Oferirea unei note informative, în formă scrisă, cu privire la concluzia finală și argumentele de rigoare a grupului de lucru privind necesitatea de a actualiza un curriculum existent sau de a elabora un curriculum nou pentru cursul analizat/selectat;

3. Colaborarea în cadrul grupului de lucru (autorii curriculumului și autorul/ii suportului de curs) pentru a propune lista unităților de învățare (cuprinsul și lista temelor). Numărul unităților de conținut nu trebuie să depășească numărul total de 34 de lecții posibile din cadrul unui an academic;

4. Elaborarea curriculumului final;

5. Obținerea a patru evaluări scrise din partea recenzenților, referitor la curriculumul finalizat;

6. După caz, actualizarea curriculumului conform recomandărilor oferite de recenzenți;

7. Prezentarea curriculumului în cadrul ședinței Consiliului Național pentru Curriculum organizat de MEC.

B. Elaborarea suportului de curs pentru cursul „Video Storytelling” sau „Inteligența Emoțională în Comunicare”

1. Colaborarea cu echipa autorilor de curriculum pentru identificarea unităților de conținut și convenirea asupra unui cuprins de tematici;

2. Crearea și adaptarea de conținut (lecțiile text, conținutul lecțiilor video, conceptul exercițiilor de simulare, selectarea sarcinilor practice, fișe cu sarcini pentru fiecare lecție în baza secvenței video și elaborarea testelor de evaluare) după cum urmează:

a. Lecțiile text:

i. Cursul va cuprinde 34 de lecții

ii. Fiecare lecție va conține obiective de învățare

iii. Lecțiile vor fi scrise într-o formă prietenoasă, adaptată vârstei (11 – 15 ani), ușor de citit

iv. Conținutul lecțiilor va include o varietate de exemple din viața reală sau relaționate cu alte discipline, procese etc.

v. Conținutul lecțiilor text vor fi prezentate în formă redactată

vi. Primele lecții vor trezi interesul față de disciplină, respectiv trebuie să răspundă la întrebarea ce voi putea însuși la finalul acestui curs

vii. Lecțiile vor include elemente multimedia precum capturi de ecran de calitate înaltă, ilustrații și infografice

viii. Fiecare lecție text va cuprinde în mediu 6-10 pagini.

b. Lecțiile video:

i. Scrierea textelor, a scenariului pentru fiecare lecție video. Textul propus pentru lecțiile video nu va depăși durata de 10 minute (sau echivalentul a maxim 3-4 pagini A4). Textele vor fi în concordanță cu suportul de curs dezvoltat și vor fi predate în format Word

ii. Textele pentru lecțiile video vor fi elaborate și prezentate în varianta finală redactată pentru vociferare. Textele vor conține cuvinte de introducere, de legătură, după necesitate (exemplu: salut, ne reauzim în curând, astăzi vom învăța..., exemplul care urmează acum la ecran, și altele). Se va explica în 1-2 propoziții despre ce urmează sa fie lecția. Putem aminti scurt despre ce am vorbit la lecția trecuta, dacă temele sunt legate intre ele.

iii. Scenariile lecțiilor video se vor axa pe explicarea unor procese, oferirea de exemple în baza lecțiilor text. Textul trebuie să fie structurat, ca sa formeze o istorie, iar ideile sa fie structurate logic. Textul este ilustrat și animat, respectiv orice idee, de obicei este reprezentată într-o imagine/istorie.

iv. Anumite propoziții/ paragrafe pot fi urmate de imagine/video/animație care ar ilustra ideea pe care doriți sa o expuneți, dar nu este strict necesar.

v. Prima lecție video va fi orientată mai mult spre trezirea interesului elevilor față de disciplină într-o formă cât mai interactivă, de joc.

vi. Limbajul folosit în scrierea textelor va fi unul prietenos, coerent, direct, și simplu. Adresarea către elevi va avea loc de la persoana a II-a singular (exemplu: ce zici dacă...? hai să urmărim următorul exemplu..., privește la ecran și altele)

vii.Nu se va folosi propoziții lungi și complicate. Textul este vociferat, respectiv cu cât propozițiile sunt mai scurte, cu atât sunt mai ușor de înțeles.

viii.Nu se vor scrie texte în paranteze sau comentarii. Textul din paranteze sau din comentarii trebuie reformulat ca să poată fi vociferat. Exemplu nereușit: Exemplu (în prima expresie, avem o variabilă de tip ”șir de caractere” care nu conține nici un caracter); Parantezele pot fi înlocuite cu două puncte, liniuță, virgulă sau alte metode explicative (ca de exemplu..., spre exemplu..., precum..., cum ar fi...).

ix. Daca la scrierea textului sunt folosite simboluri speciale ( \, “ “ , * - ) se va scrie în paranteze cum se citește acest simbol.

x. Vor fi evitate exprimări nepotrivite pentru vociferare (exemplu: analizați imaginea/cazul/exemplul de mai jos..., mai sus am menționat că..., etcetera și altele). La fel este de dorit să fie evitate titlu.

xi. Lecția video poate avea o concluzie, unde se va menționa succint cele mai importante momente care au fost însușite si memorate la lecția de azi.

xii. Pentru fiecare lecție video va fi analizat storyboarding-ul (se va crea în baza textelor de către ilustrator) în cadrul ședințelor online cu content-managerul. Per ședință pot fi analizate 2-3 lecții maxim, timp de 90-120 minute.

xiii. Oferire de feedback la etapele de pre-producție & post-producție a lecțiilor video.

c. Exerciții practice-interactive:

i. Elaborarea a 1-2 exerciții practice, interactive care se potrivesc cu elementele H5P pentru a fi plasate pe platformă. Exercițiile vor avea sarcina descrisă, și după necesitate oferirea răspunsurilor corecte.

ii. Colaborarea cu echipa de dezvoltare a platformei pentru a găsi elementele H5P potrivite pentru aceste exerciții. Link: https://h5p.org/

d. Sarcini practice:

i. Elaborarea și propunerea a 1-5 idei de sarcini practice care vor fi utilizate ca și tema pentru acasă, pentru fiecare lecție din curs.

e. Testele de evaluare:

i. Crearea testelor de evaluare pentru fiecare lecție, iar fiecare test va conține până la 10-15 întrebări

ii. Întrebările din test trebuie să fie elaborate în baza tipurilor de exerciții oferite de platforma H5P.

Să fie oferit punctajul pentru fiecare test. Link: https://h5p.org/

3. Dezvoltarea și descrierea insignelor digitale (badge-uri) pe care elevii le pot câștiga parcurgând și studiind cursul de pe platforma tekwill.online. Fiecare badge va avea o denumire și o descriere a competențelor acumulate. De asemenea, se va indica mecanismul în urma căruia un elev poate câștiga fiecare insignă.

4. Revizuirea și redactarea descrierii existente a proiectului final, pe care fiecare elev-participant va trebui să-l dezvolte pentru a finaliza cursul. De asemenea, se vor oferi criteriile de evaluare a acestor proiecte pentru profesori.

5. Conlucrarea cu echipele de designeri, animatori, dezvoltatori platformă și autorii inițiali ai cursului.

Experiență și Calificări necesare:

Studii:

• Studii superioare in domeniul IT, pedagogie, educație sau alt domeniu relevant.

Experiență de muncă:

• Minimum 3 ani experiență pedagogică și/sau profesională în domeniul Public Speaking, Inteligență Emoțională, Video Storytelling.

• Minimum 1 contract pentru servicii similare de dezvoltare de conținut (manuale, suport de curs, curriculum, etc.) din ultimii 10 ani Competențe și abilități:

• Pasionat/ă de domeniul educației, inteligenței artificiale, tehnologiilor.

• Posedarea limbii române este obligatorie. Limba engleză constituie un avantaj.

• Punctualitate, responsabilitate, bună organizare.

• Orientat/ă pe rezultate și excelență. ATIC sprijină diversitatea forței de muncă. Femeile, bărbații, persoanele cu dizabilități, minoritățile etnice sau religioase, precum și alte grupuri de persoane care au dreptul legal de a munci în Republica Moldova, sunt încurajați, în mod egal, să aplice.

Procesul de Aplicare:

Candidații interesați sunt încurajați să expedieze ofertele înainte de expirarea datei limită de aplicare: 05 mai 2022, la adresele de e-mail: talexeev@ict.md și llivadari@ict.md cu subiectul “ICP StartupCityCahul-2022-011 – Consultant individual Video Storytelling ATIC” sau „Consultant individual Inteligența Emoțională în Comunicare ATIC”.

Pentru întrebări suplimentare referitor la acest SOW sau pentru a obținute copia materialelor existente ale cursului puteți trimite un email la adresa talexeev@ict.md până pe data de 28 aprilie 2022.

Ofertele depuse după data limită indicată nu vor fi examinate de către ATIC.

Structura Ofertei:

Oferta trebuie să conțină următoarele acte obligatorii:

1. CV

2. Oferta tehnica cu explicarea volumului de lucru și a metodologiei aplicate.

3. Oferta financiara (formular tip Anexa 1) de tip “lump sum”

4. Exemple de lucrări precedente (curriculumuri, manuale, lecții scrise anterior) și alte acte relevante care demonstrează experiența candidatului.

Procesul de Evaluare a ofertelor primite:

Criteriile minime de calificare ale candidaților sunt:

• Studii superioare in domeniul educației, pedagogie, psihologie, litere, comunicare, IT sau alt domeniu relevant fiecarui curs.

• Minimum 3 ani experiență pedagogică și/sau profesională în domeniul Public Speaking, Inteligență Emoțională, Video Storytelling. Fiecare ofertă primită de la candidații calificați, va fi analizată de către o comisie de evaluare, în conformitate cu punctajul pentru criteriile de evaluare enunțate în tabelul de mai jos.

În cazul în care propunerile tehnice vor fi aproape identice ca și punctaj acumulat, atunci factorul decisiv îl va avea oferta de preț solicitată de consultanți. ATIC/Tekwill poate selecta propunerea cu o ofertă de preț mai mare doar în cazul în care oferta tehnică are o valoare adăugată și este justificată.

Consultantul cu cea mai echilibrată ofertă (preț-valoare) va fi selectat și contractat pentru a livra serviciile solicitate conform acestui SOW.

În cazul depunerii de către candidați/candidate a ofertelor financiare în altă valuta decât MDL, acestea vor fi convertită în MDL la rata BNM din data limită de aplicare 03.05.2022.

Oferta Financiară Candidații interesați sunt rugați să prezinte oferte financiare de tip sumă brută totală (‘’lump sum”), cu toate cheltuielile incluse (impozite, contribuții).

Ofertantul va indica în oferta și rata per zi lucrătoare în MDL.

La stabilirea ratei zilnice, candidatul va include toate cheltuielile potențiale (transport, utilizarea mijloacelor proprii TIC, comunicare, etc.)

Pentru întocmirea ofertei financiare – a se vedea formularul tip Anexa 1. Contract Contractul semnat va fi de tipul contract pentru prestare servicii de către persoane fizice.

Valuta contractului: MDL.

Achitarea Serviciilor Achitarea pentru serviciile de consultanță, se va efectua conform livrabilelor efectuate, în baza rapoartelor prezentate de consultant și acceptate de ATIC.

Achitarea va fi efectuată în conformitate cu legislația Republicii Moldova, în MDL, în baza semnării unui Act de predare-primire pentru fiecare livrabil.

Locul Prestării Serviciilor Locul prestării serviciilor este Republica Moldova.

Serviciile pot fi prestate de către consultant de la distanță, de la domiciliu. Atât ședințele cât și transmiterea livrabilelor vor avea loc pe online. Livrabilele vor fi prezentate către ATIC în formatul solicitat prin acest SOW.

Deplasări Pentru livrarea serviciilor de consultanță deplasări nu sunt prevăzute

Anexa nr.1

 Apel de contractare

Articol adaugat de: Olga Suruceanu
Alte articole de la acest autor: