Asistent de teren, implicat direct în ajutorarea refugiaților / Региональный ассистент, непосредственно участвующий в оказании помощи беженцамOfertă de muncă: Asistent de teren

Despre PIN

People in Need (PIN) este o organizație neguvernamentală cehă fondată pe idealurile umanismului, libertății, egalității și solidarității, considerând demnitatea umană și libertatea ca fiind valori fundamentale. După ce a administrat proiecte în peste 50 de țări în ultimii 25 de ani, PIN a devenit una dintre cele mai mari organizații non-profit din Europa Centrală.

Descrierea postului

Asistentul de teren va lucra într-o echipă care va înregistra gospodariile ce găzduiesc refugiați în sudul Moldovei. Asistentul de teren va lucra parțial de la biroul PIN din Comrat și va fi nevoit să se deplaseze în regiunile Comrat, Cantemir, Taraclia, Besarabeasca și Vulcănești. Postul necesită o implicare cu normă întreagă (5 zile pe săptămână, 8 ore pe zi). Asistentul de teren trebuie să fie capabil să se dedice pe deplin activității și să aibă flexibilitatea de a lucra în fiecare săptămână în diferite locuri.

Cerințe

 • Să fie disponibil să lucreze cu normă întreagă (aproximativ de la 8:00 până la 18:00)
 • Să fie disponibil pentru cel puțin o lună
 • Să aibă posibilitatea și capacitatea de a se deplasa în sudul Moldovei (regiunea Comrat, regiunea Cantemir, regiunea Taraclia, regiunea Besarabeasca, regiunea Vulcănești)
 • Abilitatea de a vorbi în limbile rusă (obligatoriu) și română (va fi considerat avantaj)
 • Abilitatea de a utiliza tableta și smartphone-ul.

Beneficii

 • Salariu 10.000 lei brut/lună
 • Costuri operaționale plătite (combustibil)
 • Experiență de lucru pentru un ONG internațional
 • Oportunitatea de a fi implicat direct în ajutorarea refugiaților.

În cazul în care sunteți interesat(ă) de acest post, vă rugăm să trimiteți un CV scurt coordonatorului de teren la adresa de e-mail katerina.fuksova@pinf.cz până la data de 01.04.2022.

 

*****

Предложение работы: Региональный ассистент

Об организации PIN

People in Need (PIN) – чешская неправительственная организация, основанная на идеалах гуманизма, свободы, равенства и солидарности. Считая человеческое достоинство и свободу фундаментальными ценностями. Осуществляя проекты в более чем 50 странах за последние 25 лет, PIN стала одной из крупнейших некоммерческих организаций в Центральной Европе.

Описание вакансии

Aссистент будет работать в команде по регистрации домохозяйств, принимающих украинских беженцев в южных регионах Молдовы. Aссистент будет работать частично из офиса PIN в Комрате, и ему/ей придется перемещаться по регионам Комрат, Кантемир, Тараклия, Бесарабяска и Вулканешты. Эта должность предполагает полный рабочий день (5 дней в неделю, 8 часов в день). Aссистент должен быть способен полностью посвятить свое время работе и иметь гибкость, чтобы работать каждую неделю на другом рабочем месте.

Требования

 • Быть готовым работать полный рабочий день (примерно с 8 утра до 6 вечера)
 • Быть доступным в течение как минимум одного месяца
 • Иметь возможность и способность перемещаться по Южной Молдове (Комратский район, Кантемирский район, Тараклийский район, Бесарабеаский район, Вулканештский район)
 • Владение русским (обязательно) и румынским (будет считаться преимуществом) языками
 • Умение пользоваться планшетом и смартфоном.

Преимущества

 • Заработная плата 10.000 леев брутто/месяц
 • Оплачиваемые операционные расходы (топливо)
 • Опыт работы в известной международной НПО
 • Возможность принять непосредственное участие в помощи беженцам.

Если вы заинтересованы в этой работе, пожалуйста, отправьте свое краткое резюме координатору на электронную почту katerina.fuksova@pinf.cz до пятницы 01.04.2022.

Logo PIN pentru Civic md