Centrul CONTACT angajează expert/expertă sau grup de experți în prestarea serviciilor de mentorat și consultanță în domeniul advocacy pentru osc-urile membre ale platformei de antreprenoriat socialContext:

La data de 1 februarie 2021 a fost dat startul proiectului: „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării” finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat de Suedia și implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Asociația Businessului European și Centrul Contact. Scopul proiectului este de a contribui la dezvoltarea economică în Moldova prin implicarea activă a societății civile și a altor actori social-economici, în stimularea potențialului antreprenorial social.

Proiectul își propune să sprijine și să dezvolte potențialul tinerilor antreprenori sociali, să promoveze incluziunea socială și implementarea politicilor naționale și locale în domeniul antreprenoriatului social. Printre acțiunile proiectului se enumeră și mentoratul organizațiilor membre ale Platformei de Antreprenoriat Social din Republica Moldova.

În vederea realizării proiectului, Centrul CONTACT anunță concurs de angajare expert/expertă sau grup de experți/experte în prestarea serviciilor de mentorat și consultanță în domeniul Advocacy pentru organizațiile membre ale Platformei de Antreprenoriat Social din Republica Moldova.

Expertul/experta sau grupul de experți/experte vor îndeplini următoarele sarcini:

 1. Elaborarea unui Plan de advocacy aprobat cu organizația beneficiară;
 2. Desfășurarea individuală a ședințelor de mentorat/consultanță cu fiecare organizație în scopul implementării activităților din cadrul Planului de advocacy;
 3. Elaborarea raportului de progres pentru fiecare organizație, cu referire la programul de mentorat, concluzii și recomandări și descrierea activităților implementate din cadrul planului de advocacy;

Lista de livrabile:

 

Livrabil/Produse

Perioadă

1.      

Planul de acțiuni pentru advocacy aprobat de organizația beneficiară de mentorat.

30   Mai 2022

2.      

Raportul de progres/activitate pentru fiecare organizație.

Anexele la raport vor include minim 2 fotografii calitative din cadrul fiecărei ședințe; Lista activităților de advocacy realizate împreună cu organizația beneficiară și indicatorii de impact.

Concluziile și recomandările expertului/expertei;

 

30 septembrie 2022

Cerințe față de candidați/candidate:

 • Studii universitare licență și/sau master în domeniul de referință;
 • Cel puțin 3 ani de experiență în calitate de expert/trainer în domeniul advocacy;
 • Abilități de scriere și editare a textului în limba română;
 • Abilități de facilitare a activităților comunitare, comunicare eficientă și relaționare, lucru în echipă, cunoștințe şi abilități de utilizare a calculatorului (Excel, Word, Power Point);
 • Să cunoască mediul online, instrumentele de promovare specifice pentru subiecte sociale și diferite grupuri;
 • Atitudini/comportament: responsabilitate, punctualitate, flexibilitate și diplomație.

Procedura de expediere a dosarului și de selectare:

Persoanele interesate sunt încurajate să depună personal sau prin e-mail dosarul, care să conțină:

 1. Prezentarea unui concept cu privire la metodologia utilizată în programul de mentorat;
 1. CV-ul/urile, care să includă experiența în realizarea sarcinilor similare, link-uri utile.
 2. Oferta financiară în Euro Net per zi, pentru prestarea serviciilor de:

Serviciu

Preț în euro Net per zi

Servicii de mentorat

 

Dosarul va fi expediat la adresa de email: info.ong.contact@gmail.com  cu mențiune la subiect: Mentorat în domeniul Advocacy.

Notă. În cazul depunerii ofertei din partea persoanei juridice, dosarul va fi completat cu Extrasul din registrul de Stat al Persoanelor Juridice. Perioada contractul de prestări servicii cu expert/ă sau echipa de experți selectați va avea durata de 22 de luni.

Termenul limită de prezentare a dosarului este 10 aprilie 2022, inclusiv.

Pentru informații suplimentare: Liliana Porumb, Coordonatoare de proiect sau Anișoara Bezărău, Asistentă de proiect. Tel: 22233947, 068386664.

Notă: În procesul de selecție, Centrul CONTACT nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților/candidatelor. Centrul CONTACT oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.