Contractarea serviciilor de consultanță pentru consolidarea capacităților OSC-urilor partenere din regiunile Cahul și Ungheni în vederea implicării pro-active în inițiativele de promovare a egalității de gen și de combatere a violenței domestice



Denumire proiect:

„Toleranță zero față de violența în familie în regiunile Cahul și Ungheni”

Tipul contractului:     

Consultant/ă individual/ă (sau companie)

Data începerii contractului:

Noiembrie 2021 – August 2022

Durata misiunii

Aproximativ 35 zile de lucru

Termenul limită pentru aplicare

22 Noiembrie 2021

DESPRE ORGANIZAȚIE:

Terre des hommes este cea mai importantă organizație elvețiană de ajutorare a copiilor. Fondată în 1960, organizația participă anual la eforturile internaționale de a îmbunătăți calitatea vieții a milioane de copii vulnerabili din întreaga lume. Prin intermediul proiectelor sale, Terre des hommes ajută în fiecare an peste patru milioane de copii și membri ai familiilor lor în mai mult de patruzeci de țări.
Terre des hommes (Tdh) activează în Republica Moldova începând cu anul 2004. Înregistrată în calitate de Fundație locală, Tdh Moldova întrunește o echipă de 15 profesioniști din domeniul protecției copilului, traineri, manageri de proiecte, specialiști în comunicare, monitorizare și evaluare, drept, finanțe și administrare.
Programele organizației sunt orientate spre asigurarea ca toți copiii din țară să beneficieze de un sistem care le poate garanta protecția, dezvoltarea și implicarea în procesele sociale, educaționale, culturale și de sănătate care îi afectează.
Astfel, Tdh Moldova lucrează pentru a reduce vulnerabilitatea copiilor afectați de migrație și a îmbunătăți protecția lor; pentru a ameliora accesul copiilor la drepturile lor în sistemul justiției juvenile, promovând o abordare restaurativă; pentru a fortifica capacitatea instituțiilor și profesioniștilor din domeniul protecției copilului, precum și a copiilor, familiilor și comunitățile.
În vederea realizării acestor obiective, Terre des hommes Moldova realizează activități de instruire a profesioniștilor care lucrează cu copii și tinerii; activități de împuternicire și de a asigurare a participării copiilor și tinerilor;  activități menite să susțină inițiativele comunitare prin programe de mini-granturi, etc.

 DESPRE PROIECT
În perioada august 2021 - noiembrie 2022, Terre des hommes Moldova, implementează proiectul “Toleranță zero față de violența în familie în regiunile Cahul și Ungheni”, cu suportul financiar oferit în cadrul Proiectului EVA - Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu Unicef Moldova.
Scopul general al proiectului este de a susține organizațiile societății civile locale din regiunile Cahul și Ungheni în promovarea egalității de gen și abilitării femeilor.
Prin consolidarea capacităților organizațiilor societății civile locale, proiectul va contribui la o implicare  durabilă a actorilor locali interesați în promovarea culturii toleranței zero față de violență și în crearea unui climat în care atitudinile, convingerile și comportamentele abuzive să fie inacceptabile.
Grupul țintă al proiectului: cel puțin 8 organizații locale ale societății civile (OSC) din raioanele Cahul și Ungheni.

SCOPUL SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ SOLICITATE
Terre des hommes Moldova caută să contacteze un/o consultant/ă (grup de consultanți sau companie) care să ofere suport în consolidarea capacităților OSC-urilor partenere din regiunile Cahul și Ungheni în vederea implicării pro-active în inițiativele de promovare a egalității de gen și de combatere a violenței domestice.

OBIECTIVE SPECIFICE
Consolidarea capacității ONG-urilor locale din raioanele Cahul și Ungheni în dezvoltarea și implementarea unor acțiuni comunitare inovative orientate spre promovarea egalității de gen, prevenirea violenței în bază de gen, eliminarea stereotipurilor de gen,  promovarea normelor sociale pozitive.
Totodată, în urma participării la programul de instruire, OSC-urile partenere vor avea cunoștințe necesare pentru a-și ajusta documentele strategice/planurile de activitate interne la dimensiunea de gen.
În acest sens, proiectul își propune să intervină ulterior cu asistență financiară și tehnică necesară pentru OSC-urile locale.
Programul de consolidare a capacităților ar trebui să ia în considerare cele mai bune practici europene.

 RESPONSABILITĂȚILE ȘI DESCRIEREA ACTIVITĂȚII PROPUSE: 
Consultantul/consultanta urmează să realizeze următoarele sarcini:
1. Inițierea activităților.
Organizarea activităților de pregătire pentru elaborarea programului de instruire, inclusiv: studierea rezultatelor raportului „Analiza necesităților de consolidare a capacităților organizațiilor locale ale societății civile partenere din regiunile Cahul și Ungheni”, realizată de Tdh Moldova, în vederea identificării aspectelor care se referă la capacitarea OSC-urilor locale. (Raportul de evaluare va fi distribuit consultanților selectați).

2. Conceptualizarea Programului și a materialelor de instruire și realizarea activităților de pregătire a desfășurări sesiunilor de instruire pentru OSC-urile locale.
Consultanții vor analiza necesitățile de instruire identificate de către Tdh în cadrul exercițiului de evaluare a capacităților de implementare a strategiilor organizaționale/planurilor de acțiuni interne și vor elabora un Program de formare conținând un set de materiale de instruire care să cuprindă cel puțin următoarele subiecte: egalitatea de gen, violența in baza de gen, schimbarea normelor sociale care susțin violența de gen, masculinitate toxică, devianță pozitivă etc.

3. Organizarea și desfășurarea activităților de instruire pentru reprezentanții OSC-urilor locale pentru a spori competențele, abilitățile și cunoștințele acestora în promovarea egalității de gen și de combatere a violenței în bază de gen.
Consultantul/a vor organiza și desfășura cel puțin 5 (cinci) sesiuni de instruire a câte 2 zile fiecare (posibil on-line) și activități ulterioare de coaching și mentorat cu participarea reprezentanților OSC-urilor locale partenere din ambele regiuni-cheie. La finalizarea sesiunilor de instruire va fi realizată evaluarea cunoștințelor participanților.

CERINȚELE PRIVIND CALIFICĂRILE ȘI EXPERIENȚA
Următoarele criterii de calificare vor fi aplicate în procesul de selectare:
Studii:

 • Studii universitare în domeniul drepturilor omului, egalității de gen, drept, științe sociale, administrație publică, etc. sau alte domenii conexe.

Experiență:

 • Cel puțin 5 ani de experiență profesională de lucru în domeniul dezvoltării materialelor de instruire în domeniul egalității de gen, prevenirii violenței în bază de gen, etc.;
 • Experiență în facilitare, coaching, mentorat și livrare de instruiri în domeniul solicitat;
 • Bună înțelegere a politicilor/practicilor existente de capacitare a OSC-urilor, în special în domeniul egalității de gen;
 • Abilitate de a analiza, planifica, comunica eficient;
 • Abilitatea de a atinge rezultatele și termenii limită la timp, menținând standarde de înaltă calitate;
 • Bună cunoaștere a limbii române;
 • Cunoștințe și abilități privind MS Office, inclusiv Word, Excel, PowerPoint.

DOCUMENTELE CE URMEAZĂ A FI INCLUSE LA DEPUNEREA OFERTELOR:
Persoanele/organizațiile interesate trebuie să prezinte următoarele documente/informații pentru demonstrarea calificărilor lor:

 • CV-ul consultantului sau CV-urile membrilor echipei/organizației care să includă informații privind experiența din trecut în proiecte/sarcini similare și produsele concrete obținute;
 • Scurtă descriere a conceptului programului de instruire;
 • Oferta de preț (preț per zi/consultanță, în MD Lei, cu toate taxele incluse).

MODALITATEA DE PREZENTARE A DOSARULUI:
Dosarele vor fi expediate la adresa:  mda.office@tdh.ch, cu mențiunea „Consultant evaluare necesitați de instruire OSC-uri locale” nu mai târziu de 22 noiembrie 2021. Informații suplimentare pot fi obținute la persoana de contact: Veronica Pelivan, e-mail: veronica.pelivan@tdh.ch.
Vă rugăm să rețineți că doar candidații selectați vor fi contactați. Dosarele recepționate după termenul limită nu vor fi luate în considerare.
Consultanții urmează să accepte și să respecte Codul de conduită și Standardele de protecție a copilului ale Tdh, precum și regulamentele și procedurile administrative și logistice ale Tdh.

Articol adaugat de: Veronica Pelivan