Non key expert în cadrul I.P. „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă”

               I.P. „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă” (OGPAE) caută un candidat pentru ocuparea poziției de consultant principal (non key expert), pentru durată determinată, în cadrul Direcției Programe transfrontaliere și transnaționale.

Descrierea jobului: 

Coordonarea eficientă a activităților prevăzute în Contractul de Asistență Tehnică a Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 (în continuare – program), în vederea atingerii obiectivelor stabilite de către Program.

Sarcini și responsabilități:

 • Oferirea asistenței și suportului consultativ beneficiarilor/partenerilor de proiecte în probleme administrative și financiare referitoare la implementarea proiectului din cadrul programului;
 • Efectuarea vizitelor de monitorizare la fața locului, la etapa de pre-contractare și implementare, pentru a verifica progresul proiectelor din cadrul programului
 • Pregătirea rapoartelor cu privire la stadiul actual al proiectelor din cadrul programului în legătură cu identificarea problemelor și soluțiilor;
 • Identificarea problemelor cu care se confruntă beneficiarii/partenerii de proiect legate de legislația națională și sugerarea soluțiilor pentru rezolvarea acestora, cu informarea conducerii OGPAE, a Autorității Naționale (AN) (Ministerul Finanțelor) și a Secretariatului Tehnic Comun (STC) a programului;
 • Întocmirea statisticilor și cifrelor privind implementarea proiectelor pe partea moldovenească a Programului și informarea Autorității Naționale.
 • Sprijinirea AN și Punctului Național de Contact pentru Control (PNCC) (Ministerul Finanțelor) în realizarea responsabilitățile prevăzute de Program, printre care:

- Elaborarea de propuneri pentru a sprijini pozițiile AN, PNCC în timpul implementării Programului, inclusiv revizuiri sau măsuri de îmbunătățire a eficienței Programului, elaborarea procedurilor solicitate de structurile de management ale programului;

- Facilitarea legăturii și corespondenței dintre AN, PNCC și Autoritatea de Management (AM) (România) / alte organisme de audit și control / Comisia UE privind neregulile și fraudele, ​​managementul riscului, alte măsuri echivalente care urmează să fie puse în aplicare în Republica Moldova.

- Facilitarea corespondenței între AN, PNCC și AM în recuperarea sumelor plătite necuvenit de la beneficiari de proiecte (entități private și publice) stabiliți în Republica Moldova.

- Sprijinirea AN, PNCC pentru a oferi feedback cu privire la planul de lucru al AM, planul financiar, utilizarea asistenței tehnice etc.

- Efectuarea altor sarcini/activități la solicitarea AN și PNCC.

 • Să pregătească statistici și să monitorizeze cifrele la nivel de proiecte;
 • Să contribuie la elaborarea rapoartelor intermediare și finale de progres;
 • Să întocmească rapoarte tematice la solicitare.

 Experiență și cunoștințe: 

 • Studii superioare în relații internaționale, economie, comunicare sau alte domenii relevante; 

Experiență practică de lucru în proiectele Uniunii Europene.  Va constitui un avantaj:  Experiența în Programele de Cooperare Transfrontaliere sau Transnaționale;

 • Capacitatea de a comunica accesibil, în scris și oral, pentru diferite grupuri țintă și de a interpreta informații pentru acestea; 
 • Abilitatea de a colecta informații, date relevante de la mai mulți actori implicați, de a elabora mesaje coerente în baza acestora, de a analiza/sintetiza informațiile/datele; 
 • Nivel avansat de comunicare scrisă şi verbală în română și engleză; 
 • Cunoștințe avansate de Microsoft Office, social media şi alte programe IT.

Abilități personale: 

 • Abilități de planificare și organizare; 
 • Inițiativă, seriozitate, perseverență, orientare spre obiective și deadline-uri; 
 • Abilitatea de a se adapta rapid la diferite situații, probleme și sarcini în schimbare; 
 • Promovarea spiritului de inițiativă, dialogului, cooperării, diversității; 
 • Creativitate și inovație. 

Beneficii oferite: 

 • Pachet salarial atractiv; 
 • Oportunități de dezvoltare personală și profesională; 
 • Echipă diversă, motivată și dedicată. 

Dosarul de aplicare va cuprinde următoarele documente:  

 • Curriculum Vitae;
 • 2 recomandări.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită dosarul pană la data de 07 noiembrie 2021, ora 12:00, la adresa de email ogpae@ogpae.gov.md, menționând la subiect: Non key expert.

Vor fi contactaţi doar candidaţii selectaţi pentru interviu. 

*Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de I.P OGP AE exclusiv în scopul și procesul angajării. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor. 

Author: Natalia Caraus

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă