Devino susținător al portalului
Become a Patron!

Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” anunță concurs de angajare pentru suplinirea postului vacant de Jurisconsult
Context general

IP „Agenția de Guvernare Electronică” (AGE) este instituția publică care activează la nivel central  și este responsabilă de implementarea politicilor statului în următoarele domenii de competență: modernizarea serviciilor guvernamentale, e-Transformarea guvernării, schimbul de date și interoperabilitatea sistemelor informatice, auditul de securitate cibernetică a autorităților statului la nivel central, coordonarea achizițiilor în domeniul TIC în vederea asigurării eficienței, corectitudinii, transparenței și demonopolizării achizițiilor statului în acest sector. 

AGE a fost creată în anul 2010 în scopul stabilirii unui cadru instituțional, legal, coerent și predictibil pentru dezvoltarea societății informaționale, prestării către cetățeni a unor servicii publice de calitate, precum și asigurării implementării serviciilor electronice în diverse sectoare

În contextul dezvoltării Platformei Guvernamentale de Interoperabilitate MConnect, AGE anunță concurs de angajare pentru suplinirea postului vacant de – Jurisconsult în cadrul Direcției schimb de date și interoperabilitate.

Platforma Guvernamentală de Interoperabilitate MConnect asigură schimbul de date dintre autorități pentru creșterea și calitatea de prestare a serviciilor publice. Prin Platforma de Interoperabilitate, autoritățile publice fac schimbul de date în timp real, fără a solicita de la cetățeni și mediul de business informații în formă de certificate, rapoarte, etc..

Obiectivul de bază a postului

- Obiectivul de bază în activitate este de a sprijini instituția în calitatea sa de Autoritate Competentă pentru schimbul de date și interoperabilitate prin intermediul Platformei Guvernamentale de Interoperabilitate MConnect, dar și a coordona și implementa legislația și actele normative în vigoare, conform domeniului de competență a subdiviziunii.

Atribuțiile de bază ale funcției

- Pregătirea avizelor privind examinarea solicitărilor de schimb de date prin intermediul Platformei de Interoperabilitate MConnect.

- Analiza regulată, din punct de vedere juridic, a cadrului contractual privind utilizarea Platformei de Interoperabilitate MConnect, inclusiv procesul de schimb de date cu participanții din sectorul privat și înaintarea propunerilor de optimizare.

- Reprezentarea intereselor AGE în instanța de judecată, în cadrul proceselor judiciare privind schimbul de date prin intermediul Platformei de Interoperabilitate MConnect.

- Elaborarea proiectelor actelor normative, ordinelor, instrucțiunilor de lucru vizavi de implementarea cadrului legal privind schimbul de date și punerea în practică a Platformei de Interoperabilitate MConnect.

- Elaborarea documentației și procedurilor de depunere, examinare și autorizare a solicitărilor de schimb de date prin intermediul Platformei de Interoperabilitate MConnect.

- Pregătirea avizelor din numele AGE privind proiectele actelor normative, conform domeniului de interoperabilitate și altor domenii tangențiale interoperabilității.

- Executarea activităților și elaborarea documentelor privind examinarea petițiilor privitor la schimbul de date.

Responsabilități de bază ale funcției

- Să ofere consultații juridice și sprijin la examinarea, procesarea, acceptarea și respingerea solicitărilor de schimb de date prin intermediul Platformei de Interoperabilitate MConnect, depuse de participanții la schimbul de date

- Să ofere asistență juridică în procesul de utilizare a Platformei de Interoperabilitate de către participanții din sectorul public precum și să asigure gestionarea cadrului contractual privind utilizarea Platformei de Interoperabilitate de către participanții din sectorul privat.

- Să reprezinte și să apere interesele AGE în instanțele de judecată, în contextul posibilelor procese judiciare privind schimbul de date prin intermediul Platformei de Interoperabilitate MConnect.

- Să asigure asistența juridică necesară la elaborarea, promovarea și implementarea cadrului normativ, operațional și a documentației interne privind punerea în aplicare și funcționarea Platformei de Interoperabilitate MConnect.

- Să participe la elaborarea și coordonarea pregătirii proiectelor de documente și proceduri privind depunerea și examinarea solicitărilor de schimb de date prin intermediul Platformei de Interoperabilitate MConnect.

- Să participe în procesul de avizare a proiectelor de acte normative, în scopul asigurării respectării cadrului legal cu privire la schimbul de date și interoperabilitate;

- Să examineze și soluționeze petițiile privind schimbul de date;

- Să elaboreze raportul lunar privind documentele juridice elaborate și activitățile executate, conform responsabilităților descrise anterior.

Condiții de participare la concurs

- Cetățenia Republicii Moldova și domiciliul permanent în Republica Moldova;

- Studii superioare în drept sau domenii conexe, în cadrul unei universități naționale sau internaționale.

- Experiență de muncă în calitate de jurist de 3 ani .

- Cunoașterea structurii Guvernului Republicii Moldova și a legislației, regulamentelor privind activitatea guvernului (constituția, legea privind guvernul, legea privind funcționarii publici, dreptul procesual).

- Experiență în elaborarea instrumentelor juridice (inclusiv proiecte de legi, regulamente, etc.) și organizarea consultațiilor multilaterale cu părțile interesate.

- Cunoașterea limbii române (scris/vorbit) și a limbii ruse. Cunoașterea limbii engleză, nivel B1 - B2;

- Cunoașterea lucrului la computer – MS Office 365;

- Integritate profesională.

- Experiență profesională anterioară în domeniului schimbului de date și interoperabilitate, va constitui un avantaj.

- Experiență profesională anterioară în domeniul oferirii asistenței juridice companiilor din sectorul privat, sau în cadrul proiecte internaționale, regionale sau bilaterale finanțate de donatori internaționali (ex. Banca Mondială, USAID, DFID, UN, etc.) va constitui un avantaj. 

- Conlucrarea eficientă cu ministerele, factorii de decizie din cadrul Guvernului, funcționari cu funcții de răspundere la nivel național și regional, cooperarea și interacționarea cu managerii și angajații instituțiilor de toate nivelele.

Calități și Competențe

- Spirit de inițiativă și angajament față de valorile AGE; 

- Spirit de echipă, abilitatea de a negocia și de a identifica soluții;

- Nivel înalt de responsabilitate și disciplină;

- Gândire ‘out of the box’;

- Abilități analitice, abilitatea de a asculta și de a înțelege;

- Abilități de planificare și auto-organizare, prioritizarea independentă a sarcinilor și respectarea termenelor limită;

- Excelente abilități de scriere;

- Abilități de comunicare și de luare a deciziilor.

Bibliografie

Bibliografia necesară poate fi consultată, accesând compartimentul „Legislație” de pe pagina web a AGE: http://egov.md/ro/legislation și https://mconnect.gov.md/

Pentru participare la concurs se depune următorul dosar

Scrisoare de motivație (document narativ care să completeze și să explice informațiile din CV prin exemple concrete, să dea claritate de ce sunteți interesat/ă de funcția vacantă anunțată);

Curriculum vitae după modelul EUROPASS care poate fi accesat la acest link https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae și care va include obligatoriu următoarea declarație: „Datele înscrise în CV sunt veridice, accept verificarea acestora”. 

Dosarul urmează a fi depus până la data de 30  septembrie 2021, ora 17:00, la adresa de email hr@egov.md. Tot la această adresă pot fi transmise și mesaje de clarificare cu referință la concursul de angajare. 


Distribuie prietenilor:


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman  | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan | Mihai Grosu | Oxana Iutes | Ina Puga | Sergiu Gurau | Mihaela Rimbu | Vladimir Tiltu | Otilia Sirbu |  Ana Gherciu | Daniela Munca