Banca Națională a Moldovei angajează șef al secției reglementarea evidenței contabileArticol adaugat de: Banca Națională a Moldovei

Atribuțiile secției

 • Elaborarea bazei normative aferente contabilizării operaţiunilor economice în BNM, a principiilor de recunoaştere şi evaluare a elementelor de active, datorii, capital propriu, venituri şi cheltuieli; dezvoltarea contabilității în BNM, conform cadrului legal în vigoare, inclusiv SIRF.

Obiectivele postului

Participarea la procesul de elaborare a cerinţelor metodologice de reglementare a evidenţei contabile în BNM.

 • eficienţă sporită prin distribuirea optimă a resurselor umane, de timp şi financiare, precum şi a celor la nivel de sistem informaţional;
 • respectarea SIRF şi cadrului legal în vigoare;
 • asigurarea unui sistem eficient de control intern;
 • dezvoltare profesională continuă;
 • creşterea calităţii activităţii;
 • îmbunătăţirea  continuă a climatului de activitate în cadrul secției.

Cerințe minime obligatorii

 • Studii superioare în domeniul financiar-bancar sau evidenţei contabile cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 • Experiență profesională de cel puțin 3 ani în domeniul evidenței contabile și/sau financiar-bancar;
 • Cunoştinţe temeinice în evidenţa contabilă, în special în SIRF;
 • Cunoştinţe aferente actelor legislative ale Republicii Moldova ce ţin de activitatea bancară şi a evidenţei contabile, actelor normative ale BNM de care se va conduce în activitatea sa;
 • Cunoaşterea modalităţii de elaborare/actualizare a actelor normative;
 • Cunoștințe de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office;
 • Cunoaşterea limbii române (avansat) și engleze (intermediar).

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj

 • Studii post universitare;
 • Certificari internationale in domeniul  evidentei contabile si raportarii financiare.
 • Experienta in domeniul reglementarii evidentei contabile, bancar sau altor domenii in cadrul entitatilor (elaborare de regulamente, instructiuni, politici, concepte, etc.).
  .

Principalele atribuții funcţionale

 1. Elaborarea principiilor de organizare a reglementării contabilității în BNM, conform cadrului legal în vigoare, inclusiv SIRF;
 2. Elaborarea bazei normative aferente contabilizării operaţiunilor economice în BNM, a principiilor de recunoaştere şi evaluare a elementelor de active, datorii, capital propriu, venituri şi cheltuieli; dezvoltarea contabilității în BNM, conform cadrului legal în vigoare, inclusiv SIRF.
 3. Asigurarea organizării activităţii secției privind elaborarea proiectelor regulamentelor, instrucţiunilor altor acte interne referitoare la contabilitate, dezvoltarea contabilității în BNM, conform cadrului legal în vigoare, inclusiv SIRF;
 4. Acordarea suportului metodologic necesar în organizarea contabilităţii subdiviziunilor corespunzătoare ale BNM;
 5. Participarea la examinarea proiectelor de acte normative elaborate de către subdiviziunile BNM şi organele de stat ale Republicii Moldova în vederea expunerii obiecţiilor şi propunerilor;
 6. Examinarea practicilor internaţionale în domeniul contabilităţii în băncile centrale pentru posibilitatea generalizării rezultatelor şi metodelor de lucru şi utilizarea lor în activitatea curentă;
 7. Asigurarea participării la elaborarea şi realizarea acţiunilor privind adaptarea şi dezvoltarea sistemului informaţional de evidenţă contabilă în BNM.

Termenul limită:

 • 1 octombrie 2021.

Bibliografie:

 • Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu modificările ulterioare;
 • Legea contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007, cu modificările ulterioare;
 • Standardele Internaționale de Raportare Financiară  (SIRF);
 • Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017, cu modificările ulterioare;
 • Legea privind reglementarea valutară nr.62-XVI din 21 martie 2008, cu modificările ulterioare;
 • Regulamente ale Bancii Nationale in domeniul pietei financiare - Lista regulamentelor | Banca Națională a Moldovei (bnm.md), categoria Piata Financiara.

Pentru participarea la concurs, completați formularul CV-ului online sau depuneți CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate vor indica calificările (ex. GPA, etc.) țara și instituțiile de învățămînt respective.

Prioritate se va acorda persoanelor cu studii postuniversitare.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

telegram