Banca Națională a Moldovei angajează economist coordonator (durata determinată) responsabil de deservirea operațiunilorArticol adaugat de: Banca Națională a Moldovei

Scopul funcției:

 • Reconcilierea tranzacțiilor (FOREX, Depozite, SWAP, FORWARD, Valori mobiliare) și perfectarea rapoartelor aferente, prelucrarea mesajelor SWIFT recepționate și a ordinelor de plata a clientelei BNM, perfectarea investigărilor aferente operațiunilor, deservirea creditelor, crearea/verificarea mesajelor SWIFT..

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii universitare economice cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 • Cunoașterea prevederilor legislației financiar-bancare autohtone, în special, Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor, Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet, Intranet;
 • Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii engleze la nivel mediu (citit/scris/vorbit).
 • Cunoaşterea principiilor de funcţionare a sistemului SWIFT, standardelor SWIFT şi lucrului cu web-platforma SWIFT constituie un avantaj;
 • Alte abilități și aptitudini: gândire ordonată, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale – dezvoltare foarte bună.
 • Experienţa profesională: Stagiul în domeniul financiar-bancar nu mai puţin de 1 an va fi un avantaj.

Principalele atribuții:

 1. Prelucrarea mesajelor SWIFT recepţionate de la băncile corespondente ale BNM, facturilor BNM și a ordinele de plată în valută străină întocmite de către clienți;
 2. Executarea funcţiilor de bază a operatorului SWIFT;
 3. Reconcilierea datelor aferente tranzacţiilor perfectate de BNM (FOREX, Depozite, SWAP, FORWARD, Valori mobiliare) și elaborarea rapoartelor aferente.

Recomandăm să consultați bibliografia înainte de a fi invitat la concurs:

Bibliografie recomandată:

 • Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei;
 • Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor;
 • Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară.

Termen-limită:

 • 1 septembrie 2021.

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și instituțiile de învățămînt respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

telegram