EU4Moldova/2 (doi) consultanți/consultante naționali/e pentru consolidarea capacităților Organizațiilor Societății Civile în vederea implicării pro-active în inițiativele de dezvoltare localăDescrierea contractului:             

2 (doi) consultanți/consultante naționali/e pentru consolidarea capacităților Organizațiilor Societății Civile în vederea implicării pro-active în inițiativele de dezvoltare locală:

 • Un/o (1) Consultant/ă național specializat/ă în planificare strategică, implementarea, monitorizarea și evaluarea strategiilor de dezvoltare locală (Consultant/a 1 – Lider de echipă)
 • Un/o (1) Consultant/ă național specializat/ă în dezvoltarea de capacități instituționale ale sectorului asociativ (Consultant/a 2)

Denumirea proiectului:             Programul EU4Moldova: regiuni-cheie (finanțat de UE)

Perioada contractului/serviciilor:  Iunie 2021 – Decembrie 2021, volumul de lucru estimat:

până la 28 zile de lucru pentru Consultantul (Consultanta) 1/ Lider de echipă

până la 24 zile de lucru pentru Consultantul (Consultanta) 2

 

Programul EU4Moldova: regiuni-cheie (numit în continuare Program) se bazează pe Decizia Comisiei Europene de Implementare a Programului Anual de Acțiuni 2018 în favoarea Republicii Moldova și este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Obiectivul general al Programului de cinci ani rezidă în consolidarea coeziunii economice, teritoriale și sociale în Republica Moldova prin facilitarea dezvoltării locale socioeconomice inteligente, verzi, incluzive, durabile și integrate și îmbunătățirea standardelor de trai ale cetățenilor în regiunile-cheie: Cahul și Ungheni.

Întru realizarea acestui obiectiv, Programul va aborda decalajul urban-rural și disparitățile regionale, va stimula creșterea economică și crearea locurilor de muncă, va renova și moderniza infrastructura socială și tehnică în unele locații din regiunile-cheie selectate (orașe mai mici și sate), ținând cont de schimbările climatice și perspectiva de gen în activitățile Programului.

CERINȚELE PRIVIND CALIFICĂRILE ȘI EXPERIENȚA

Următoarele criterii de calificare vor fi aplicate în selectarea pentru Funcția 1: Consultant/ă național/ă specializat/ă în planificare strategică, implementarea, monitorizarea și evaluarea strategiilor de dezvoltare locală.

Studii:

 • Studii universitare în domeniul drept, administrație publică, economie, sociologie sau alte domenii conexe.

Experiență:

 • Cel puțin 5 ani de experiență practică în domeniile conexe dezvoltării locale (planificare strategică, monitorizare și evaluare participativă a strategiilor de dezvoltare locală, administrație publică locală.
 • Cel puțin 3 contracte similare prezentului contract în ceea ce privește domeniul de cuprindere și sarcinile abordate (dovadă: lista ultimelor 3 proiecte de dezvoltare în care Consultantul/ta a fost implicat în ultimii 5 ani și rolul său în acesta, trebuie să fie prezentată împreună cu pachetul de aplicare).
 • Cel puțin 5 ani de experiență de activitate în mediul de dezvoltare locală și planificare strategică cu multipli actori (dovezi: lista instituțiilor relevante cu care a cooperat Consultantul/ta, inclusiv subiectul și anul cooperării vor fi prezentate în dosarul de aplicare).
 • Experiență în facilitare, coaching, mentorat și livrare de instruiri în domeniul planificării strategice, monitorizării și evaluării participative de strategi, dezvoltării instituționale a sectorului asociativ (dovadă: lista ultimelor 3 instruiri facilitate în domeniul planificării strategice, monitorizării și evaluării participative de strategii, dezvoltării instituționale a organizațiilor din sectorului asociativ trebuie să fie prezentată împreună cu pachetul de aplicare);.
 • Experiență anterioară de colaborare cu agențiile ONU și/sau organizații internaționale, și/sau proiecte/program de dezvoltare finanțate de Uniunea Europeană/organizație donatoare va servi drept avantaj.
 • Experiență relevantă în domeniul lobby și advocacy, dezvoltării durabile și incluzive, reziliență economică va servi drept avantaj.

Competențe:

 • Capacități demonstrate de lucru în echipă, abilități excelente de planificare și organizare
 • Abilități interpersonale, de luare a deciziilor, inițiativă și creativitate
 • Abilitate de a analiza, planifica, comunica eficient, organiza și îndeplini rezultatele preconizate, adapta la diverse medii (culturale, economice, politice și sociale)
 • Abilitatea de a atinge rezultatele și termenii limită la timp, menținând standarde de înaltă calitate
 • Cunoștințe și abilități privind MS Office, inclusiv Word, Excel, PowerPoint

Cerințe privind cunoașterea limbilor:

 • Cunoașterea fluentă a limbii române și ruse. Cunoașterea limbii engleze va servi drept avantaj.

 

Următoarele criterii de calificare vor fi aplicate în selectarea pentru Funcția 2: Consultant/ă național/ă specializat/ă în dezvoltarea de capacități instituționale ale sectorului asociativ:

Calificări academice:

 • Studii universitare în domeniul drept, administrație publică, economie, sociologie sau alte domenii conexe.

Experiență:

 • Cel puțin 5 ani de experiență practică în domeniile conexe dezvoltării sectorului asociativ (planificare strategică, dezvoltarea capacităților instituționale a monitorizare și evaluare participativă a strategiilor de dezvoltare locală, administrație publică locală.
 • Cel puțin 3 contracte similare prezentului contract în ceea ce privește domeniul de cuprindere și sarcinile abordate (dovadă: lista ultimelor 3 proiecte de dezvoltare în care Consultantul/ta a fost implicat în ultimii 5 ani și rolul său în acesta, trebuie să fie prezentată împreună cu pachetul de aplicare).
 • Cel puțin 5 ani de experiență de activitate în mediul de dezvoltare locală și planificare strategică cu multipli actori (dovezi: lista instituțiilor relevante cu care a cooperat Consultantul/ta, inclusiv subiectul și anul cooperării vor fi prezentate în dosarul de aplicare).
 • Experiență în facilitare, coaching, mentorat și livrare de instruiri în domeniul planificării strategice, monitorizării și evaluării participative de strategi, dezvoltării instituționale a sectorului asociativ (dovadă: lista ultimelor 3 instruiri facilitate în domeniul planificării strategice, monitorizării și evaluării participative de strategii, dezvoltării instituționale a organizațiilor din sectorului asociativ trebuie să fie prezentată împreună cu pachetul de aplicare);.
 • Experiență anterioară de colaborare cu agențiile ONU și/sau organizații internaționale, și/sau proiecte/program de dezvoltare finanțate de Uniunea Europeană/organizație donatoare va servi drept avantaj.
 • Experiență relevantă în domeniul lobby și advocacy, dezvoltării durabile și incluzive, reziliență economică va servi drept avantaj.

Competențe:

 • Capacități demonstrate de lucru în echipă, abilități excelente de planificare și organizare
 • Abilități interpersonale, de luare a deciziilor, inițiativă și creativitate
 • Abilitate de a analiza, planifica, comunica eficient, organiza și îndeplini rezultatele preconizate, adapta la diverse medii (culturale, economice, politice și sociale)
 • Abilitatea de a atinge rezultatele și termenii limită la timp, menținând standarde de înaltă calitate
 • Cunoștințe și abilități privind MS Office, inclusiv Word, Excel, PowerPoint

Cerințe privind cunoașterea limbilor:

 • Cunoașterea fluentă a limbii române și ruse. Cunoașterea limbii engleze va servi drept avantaj.

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova promovează diversitatea forței de muncă. Femeile și bărbații, persoanele cu dizabilități diverse, LGBT, romii și alte minorități etnice, lingvistice sau religioase, persoanele cu HIV, precum și refugiații și alți non-cetățeni cu drept legal de muncă în Republica Moldova, sunt încurajați în mod special să aplice.

Solicitările doar de clarificări trebuie trimise prin comunicare electronică standard la următorul e-mail: victoria.josan@undp.org. PNUD va răspunde prin poșta electronică standard și va trimite copii în scris a răspunsului tuturor candidaților, inclusiv explicarea întrebării fără identificarea sursei întrebării.

Pentru detalii, regăsiți Termenii de referință și Anunțul de procurare de consultanță individuală anexate la anunț (la capitolul "Supporting Documents"): https://sc.undp.md/jobdetails/2230/Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet