ABRM anunță concurs de angajare a unui expert/expertăAsociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) este o organizație non-guvernamentală, care unește eforturile factorilor interesați pentru susținerea statutului profesional și social al bibliotecarului, promovarea și încurajarea persoanelor care se preocupă de problemele bibliologiei, informării și documentării. ABRM întrunește peste 1500 membri care reprezintă întreg Sistemul Național de Biblioteci și alte instituții infodocumentare din Republica Moldova.

În luna aprilie a anului 2021, ABRM este beneficiară a programului de asistență și suport pre-core, oferit de către SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency), reprezentată de către Ambasada Suediei la Chișinău

ABRM anunță concurs de angajare a unui expert/expertă pentru facilitarea elaborării strategiei de dezvoltare, elaborarea bugetului strategic și elaborarea politicii de gestiune a riscurilor, în cadrul programului pre-core, finanțat de SIDA

Termeni de referința:

Perioada de desfășurarea a procesului de elaborare a documentelor organizaționale este planificat pentru luna mai-iulie. Procesul de facilitare va implica participarea întregii echipe a ABRM - ului. Interacțiunea va fi parțială offline, cât și online.

Strategia de dezvoltare a ABRM va conține:

Viziune, Misiune și Valori

Organigrama ABRM

Analiza SWOT

Domeniile de interes strategic

Obiective strategice

Rezultatele țintite

Gestionarea riscurilor

Planul de monitorizare și evaluare a strategiei

Bugetul strategic

Planul de acțiuni pentru anii 2021-2025

Matricea indicatorilor de performanță.

Expertul sau experta va ține cont de integrarea dimenisunii de gen și principiile incluziunii în procesul de facilitare și elaborare a Strategiei de dezvoltare. Varianta finală a documentelor elaborate va fi transmisă inclusiv în limba engleză.

Cerințe minime pentru expert/ă:

Experiență de cel puțin 5 ani în domeniul dezvoltării strategice a organizațiilor din domeniul societăii civile;

Cunoștințe pe domeniul egalității de gen și a incluziunii.

Criteriile de evaluare a ofertelor

Examinarea ofertelor va fi efectuată de către echipa de evaluare a ofertelor în baza următoarelor criterii:

Experienţa în domeniu;

Preţul serviciilor;

Disponibilitatea de a interacționa atât offline cât și online;

Imaginea şi reputaţia expertului/expertei.

Ce va cuprinde dosarul:

CV-ul expertului/expertei;

Lista organizaților cu persoane de referință pentru care expertul sau experta a prestat servicii similare în ultimii 3 ani;

Oferta financiara în MDL (costul total al serviciilor);

Planul de lucru cu respectarea termenilor indicați în Termenii de referință (agenda sumară).

Termenul limită de depunere a ofertelor este 25 mai, 2021.

Pentru participare la concurs, ofertantul sau ofertanta trebuie să trimită dosarul la adresa secretariatabrm@gmail.com,

Pentru orice informații suplimentare ne puteți contacta la secretariatabrm@gmail.com

Tel.: 079167918. Persoană de contact: Nadejda Pădure

Adresa oficiu: mun. Chișinău, strada 31 august 1989 78A

Notă!

  1. Procedura de selectare se va efectua în baza evaluării experienței și competențelor relevante ale candidaților sub aspectul conformității acestora cu criteriile de calificare anunțate;
  2. Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare;
  3. Numai candidatul selectat va fi contactat de entitatea contractantă, printr-un e-mail/tel.


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet