Devino susținător al portalului
Become a Patron!

AO „Părinți Solidari” contractează 2 experți pentru monitorizarea procesului bugetar și achiziților publice în cadrul Direcțiilor de educație și instituțiilor de învățământ din mun.ChișinăuLocație: Chișinău, Republica Moldova

Termenul-limită de înscriere: 11/04/2021

1. CONTEXTUL

AO „Părinți Solidari” este o organizație care reprezintă interesele părinților și militează pentru asigurarea accesului echitabil la servicii educaționale de calitate pentru copii, prin dezvoltarea de servicii și elaborarea de politici la nivel local și central în Republica Moldova. AO „Părinți Solidari” are câteva priorități de dezvoltare:  dreptul la o educație echitabilă și non-dicriminatorie; asigurarea accesului la un sistem de învățămînt integru și fără corupție, creșterea transparenței și eficienței utilizării resurselor bugetare în instituțiile educaționale.

În Republica Moldova, bugetul alocat pentru educație este unul impunător, constituind în anul 2020 - 13,004 mlrd lei, ceea ce constituie 17 % din cheltuielile bugetului public național. Cu referință la mun.Chișinău, per total sunt gestionate 331 de instituții educaționale, pentru care în anul 2020 au fost alocate 2 455 058, 8 mii lei.

Deși, suma alocată din banii publici pentru întreținerea domeniului educațional este una exorbitantă, aceasta continuă să fie utilizată irațional și netransparent de către mai mulți manageri ai instituțiilor de învățământ și decidenții din sistemul educațional. Autoritățile municipale nu întreprind măsuri sistemice pentru eficientizarea și transparentizarea utilizării banilor publici în domeniul educațional, fiind constatate lacune și încălcări majore în procesul de gestionare a resurselor financiare, inclusiv în domeniul achizițiilor publice, salarizării, reparațiilor, etc.

În acest context, în vederea responsabilizării agenților publici precum și a autorităților locale privind modul de gestionare a banilor publici, AO „Părinți Solidari” cu suportul financiar al AO “Reprezentanța IM Swedish Development Partner”, în cadrul proiectului “Educație transparentă și eficientă”, își propune, să realizeze pe parcursul anilor 2021-2022, monitorizarea procesului bugetar și achizițiilor publice în cadrul a 6 Direcții de educație și 16 instituții de învățământ general din mun.Chișinău.

2. SCOPUL

Pentru a contribui la creșterea transparenței și eficienței utilizării resurselor financiare  în domeniul educațional prin monitorizarea procesului bugetar și achizițiilor publice realizat, AO „Părinți Solidari” își propune să angajeze 2 experți independenți, pentru perioada mai - decembrie 2021, care vor realiza monitorizarea procesului bugetar și a achizițiilor publice în 6 instituții de învățământ și 4 Direcții de educație și vor elabora câte 2 rapoarte semestriale în acest sens.

 3. SARCINILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE EXPERTULUI

În vederea realizării unui proces de monitorizare cât mai eficient, relevant și util, în cadrul monitorizării experții vor avea următoarele responsabilități:

a) vor identifica și sistematiza procedurile de achiziții publice realizate în an.2020 și an.2021 (CVM, COP, LP, etc);

b) vor solicita de la autorități, inclusive cele monitorizate, informații suplimentare, necesare procesului de analiză și monitorizare;

c) vor identifica pricipalele tipuri de încălcări în procesul de achiziții publice exemplificându-le prin cazuri concrete;

d) vor elabora 2 rapoarte anual privind rezultatele și constatările procesului de monitorizare. Structura raportului va fi agreată în prealabil cu AO “Părinți Solidari”;              

4. TERMENE DE ACTIVITATE

Ofertanții contractați vor realiza sarcinile prevăzute mai sus în următorul volum de timp:

 • Expert monitorizare proces bugetar și achiziții pentru 4 Direcții de educație - 8 zile de expertiză;
 • Expert monitorizare proces bugetar și achiziții în 6 instituții de educație generală - 12 zile de expertiză, pe parcursul lunilor mai - decembrie 2021.

5. PRODUSE

 • 2 Rapoarte semestriale de monitorizare a procesului bugetar și achizițiilor publice pentru instituțiile monitorizate.

6. CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI:

 • Experiența confirmată în domeniul specializat de monitorizare a achizițiilor publice de cel puțin 2 ani;
 • Abilități și experiență de monitorizare a achizițiilor publice în domeniul educațional;
 • Bune capacități de analiză și sinteză a informației;
 • Cunoașterea specificului cadrului legislativ – normativ privind achizițiile publice;
 • Cunoașterea limbii române este obligatorie;
 • Colaborarea anterioară cu AO „Părinți Solidari” și experiența de monitorizare a achizițiilor publice în domeniul educațional vor constitui un avantaj.

7. MODALITATEA DE PARTICIPARE ŞI SELECTARE:

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină:

 • CV-ul aplicantului/organizației;
 • Scrisoare de motivare cu contactele a două persoane de referință;
 • Portofoliu cu linkuri la cercetări, studii, articole, etc., realizate anterior, privind monitorizarea procedurilor de achiziții publice;
 • Oferta financiară care va include prețul per zi de expertiză, NET, în MDL;

Dosarul de aplicare va fi transmis până în data de 11 aprilie 2021, prin e-mail la parintisolidari@gmail.com cu mențiunea „Experți monitorizare proces bugetar și achiziții publice”. Pentru întrebări de clarificare, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail sus-menționată sau la numerele de telefon: 079 660 035 - Revenco Ala, director executiv sau 069 907 372 - Buliga Angela, asistent proiect.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan