Devino susținător al portalului
Become a Patron!

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT, TINERET ȘI SPORT, mun. Bălți anunță concurs pentru ocuparea funcției de FORMATOR în mun. Bălți în cadrul proiectului ”Together for a better educational integration of children with special educational need”Scopul funcției: să asigure implementarea proiectului, prin activități de formare.

Responsabilități și atribuții ale formatorului:

-Întocmește proceduri specifice, selectează grupul ţintă, arhivează documentele specifice, în format hârtie și electronic;

-Realizează activităţi de formare în conformitate cu graficul și procedura de formare ;

-Elaborează materiale de formare a (fişe de lucru, metode, instrumente folosite conform procedurii;

-Realizează instrumente de evaluare continuă / curentă / intermediară;

-Aplică şi prelucrează instrumentele de evaluare a activităţilor de formare pentru care este responsabil;

-Elaborează rapoartele finale privind desfăşurarea activităţilor pentru care este responsabil, în urma finalizării cursului;

-Colaborează la întocmirea Ghidului metodologic de bune practici;

-Asigură managementul documentelor  în  domeniul  în  care  este  expert;

-Asigură comunicarea între Beneficiar și Partenerul din Republica Moldova, cu alte organizaţii/instituţii interesate de implementarea proiectului;

-Promovează proiectul, organizează/ participă la conferinţe, diseminări/valorizări;

-Asigură furnizarea feed-back-ului cu privire la implementarea proiectului, susţinând atingerea obiectivelor și a indicatorilor stabiliţi prin proiect;

 -Întocmeşte și verifică documentele specifice pentru raportarea intermediară și finală.

Durata de angajare: 6 luni

Cerinţe specifice: Experienţă în domeniul formării

Studii: superioare de licență. Cel puţin unul din cursurile de manager de proiect, de formator, Managementul instituţiilor educaţionale.

Experienţă de muncă: 1-5 ani experienţă în formare, în domeniul educaţional;

Cunoştinţe:

- Cunoașterea limbii române și unei limbi moderne;

- Cunoştinţe profesionale – un nivel înalt de cunoştinţe profesionale, actualizate cu regularitate;

- Cunoştinţe de operare la calculator: Microsoft Word, Windows, Internet Explorer.

 

Persoanele interesate pot depune personal în Anticamera Șefului Direcției Învățământ, Tineret și Sport, bir. 415/prin poştă/prin e-mail CV-ul actualizat în Europass.

 

Data limită de depunere a CV-ului de concurs –23 februarie 2021

e-mail – dana.lichii.soft@gmail.com cu subiectul PROIECT TRANSFRONTALIER

adresa poştală – mun. Bălţi, Piaţa Independenţei nr. 1, bir. 415

Author: Dana Lichii

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan