Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță concurs repetat pentru ocuparea funcției vacante de Expert în domeniul Mediului, Social, Sănătății și Siguranței

Distribuie prietenilor:Funcție vacantă: Expert în domeniul Mediului, Social, Sănătății și Siguranței

(1 unitate - va fi angajat în cadrul unității de implementare Agenția de execuție a proiectului "Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală,, prin concurs, desfășurat în două etape (prima etapă - selectarea candidaților prin verificarea îndeplinirii condițiilor de participare; a doua etapă - interviul de angajare). 

Scopul general al funcției:

 • Monitorizarea impactului asupra mediului.
 • Asigurarea respectării standardelor de mediu.
 • Va coordona problemele neclare apărute în timpul implementării proiectului în conformitate cu cerințele legale de mediu.
 • Responsabil pentru completarea raportului de impact asupra mediului și respectarea standardelor de mediu.
 • Va coordona relațiile și va obține avize sau consultări cu servicii și instituții relevante pentru implementarea proiectului (alimentare cu energie electrică, drumuri, telecomunicații, etc.),

 Condiții de participare:

 • Cetățean al Republicii Moldova
 • Angajarea în funcţie în bază de concurs
 • Cunoaşterea excelentă a limbii engleze reprezintă un avantaj
 • Capacităţi de analiză și responsabilitate
 • Abilități excelente de planificare și organizare

Competenţe şi calificări: 

 • Studii superioare în științe de mediu, inginerie de mediu sau științe naturale;
 • Cel puţin 2 ani de experienţă în misiuni de evaluare a mediului și management de mediu;
 • Cunoașterea legislației Republicii Moldova pentru protecția mediului și a politicilor de mediu
 • Experiență în reglementările operaționale de sănătate și securitate în timpul lucrărilor de construcție;
 • Experiența anterioară în proiecte va fi considerată un avantaj;
 • Experiența demonstrată pentru susținerea, consilierea și/sau colaborarea cu instituțiile publice privind garanțiile de mediu/dezvoltarea durabilă etc. va fi considerată un avantaj.
 • Bune abilități interpersonale și de comunicare;

Program de lucru: deplin (8 ore/zi)

Lista de referință pentru interviul de angajare: 

 • Legea nr. 438 din 28.12.2006privind dezvoltarea regională în RM;
 • H.G. nr. 127 din 08.12.2008 privindmăsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • H.G. nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente;
 • Acte legislative și normative în domeniul mediului.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

 • CV-ul (în formă tipică, cuprinzând experiența relevantă pentru postul respectiv);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional: titluri/diplome /certificate, în confirmarea studiilor obținute ;
 • Copia cărții de muncă, ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioare.

Date de contact:

 Data limită până când poate fi depus dosarul este 26 februarie 2021.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.