CNPAC anunță concurs de selectare a unui/unei consultant/e național/e în instruirea formatorilor locali

Distribuie prietenilor:


Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii anunță concurs de selectare a unui/unei consultant/e național/e în instruirea formatorilor locali privind dezvoltarea și implementarea participativă a Politicii de protecție a copilului (PPC) în instituțiile de învățământ

Locul: lucrul la distanță

Tipul contractului: Servicii de consultanță. Formare de formatori.

Durata preconizată a consultanței:  februarie – septembrie 2021

 1. Context

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) este o organizație neguvernamentală care are misiunea de a contribui la diminuarea incidenței și a consecințelor violenței față de copii prin activități de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacități și servicii specializate.

Unul dintre obiectivele strategice ale CNPAC pentru perioada 2019-2023 este promovarea unui mediu rezilient față de orice formă de violență, iar realizarea acestui obiectiv prevede implementarea programelor de dezvoltare a rezilienței copiilor față de abuzul și exploatarea sexuală, dar și a politicilor instituționale de protecție a copiilor.

CNPAC vine să consolideze eforturile realizate în acest domeniu atât de instituțiile de stat, cât și de organizațiile societății civile, implementând cu suportul UNICEF Moldova, în perioada decembrie 2020 – februarie 2022, proiectul „Creșterea rezilienței comunitare în abordarea violenței față de copii”, în cadrul proiectului  „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni” (Proiectul EVA), finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF.

Astfel, pentru realizarea Obiectivului 1. Dezvoltarea capacităților instituțiilor de învățământ și a tinerilor cu privire la dezvoltarea și implementarea politicilor și programelor care abordează violența față de copii și stereotipurile de gen a proiectului implementat de CNPAC, se va contracta un formator/formatoare care să instruiască un grup de facilitatori locali, în baza Curriculumului pus la dispoziție de CNPAC privind dezvoltarea și implementarea participativă a Politicii de protecție a copilului (PPC) în instituțiile de învățământ. Acest stagiu de formare va contribui la fortificarea capacităților angajaților instituțiilor de învățământ din raioanele Cahul și Ungheni în a asigura, pe de o parte,  medii școlare sigure și reziliente față de diverse forme ale abuzului și exploatării sexuale și, pe de altă parte, în a respecta dreptul copiilor de a participa în procese decizionale ce îi afectează.

Asigurarea unui mediu protector cu respectarea drepturilor copiilor este prevăzută atât în Convenția ONU privind  Drepturile Copilului, cât și în actele normative naționale. Astfel, Codul Educației al Republicii Moldova, aprobat de Parlament în 2014, conține angajamente ale instituțiilor de învățământ privind dezvoltarea unui mediu sigur, printre care: neadmiterea tratamentelor şi pedepselor degradante, discriminării sub orice formă şi aplicării niciunei forme de violență fizică sau psihică; informarea elevilor despre toate formele de violență şi manifestările comportamentale ale acestora, despre persoanele şi instituțiile la care se pot adresa atunci când sunt supuși unui act de abuz;  intervenția pentru a stopa cazurile de abuz şi neglijare a copilului şi/sau solicitarea ajutorului în cazul în care nu se poate interveni de sine stătător.

 

 1. Obiectivele și desfășurarea serviciilor de consultanță

Obiectivele serviciilor de consultanță sunt dezvoltate în baza Curriculumului privind dezvoltarea și implementarea participativă a Politicii de protecție a copilului (PPC) în instituțiile de învățământ, elaborat de CNPAC, după cum urmează:

 • asigurarea mediilor sigure și respectarea drepturilor copiilor în instituțiile de învățământ;
 • îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor profesioniștilor cu privire la elaborarea și implementarea participativă a PPC,
 • multiplicarea cunoștințelor în rândul angajaților instituțiilor de învățământ privind elaborarea/ajustarea și implementarea participativă a PPC;
 • dezvoltarea competențelor specifice unui facilitator la nivel personal, social, metodologic şi tehnic.

Formatorul/formatoarea va ține cont de  aspectele specifice formării de formatori:

 • Metode și tehnici actuale de instruire non-formală, inclusiv în mediul online;
 • E-learning-ul și specificul acestuia;
 • Rolul, abilitățile și personalitatea unui formator;
 • Etapele de planificare și organizare a unui training;
 • Metode de predare și tehnici de captare și menținere a atenției audienței;
 • Oferirea și primirea feedbackului;
 • Moderarea sesiunilor de întrebări;
 • Evaluarea activităților de instruire.

Stagiul va fi livrat online în limba română, pentru un număr total de 15 profesioniști (ex. profesori, psihologi școlari, psihologi SAP).

 1. Sarcinile, termenul de realizare și produsele livrate

Consultanța va fi acordată pe o durată de 8  luni (februarie 2021 – septembrie 2021), fiind livrate următoarele produse:

 1. Agendă desfășurată privind livrarea trainingului;
 2. Livrarea online a stagiului de formare pentru 15 profesioniști;
 3. Raport de activitate după fiecare sesiune de instruire cu constatări și ajustări de instruire;
 4. Raport final privind livrarea către profesioniști a stagiului de formare cu aspecte ce țin de impedimente, realizări, avantaje, recomandări.

Nr. 

Sarcini 

Livrabile 

Termeni 

1.1.

Elaborarea agendei desfășurate

Agendă elaborată și consultată

Februarie 2021

½ zi

1.2.

Elaborarea online a chestionarelor înainte și după dezvoltarea și implementarea participativă a Politicii de protecție a copilului (PPC) în instituțiile de învățământ, beneficiare ale proiectului

Chestionare elaborate

Februarie 2021

½ zi

1.3.

Elaborarea prezentării în format Power Point, relevantă instruirii

Prezentarea Power Point elaborată

Februarie 2021

2 zile

1.4.

O zi de instruire privind aspectele formării de formatori, inclusiv în spațiul online

1 zi de instruire

Raport de activitate

Februarie 2021

1 zi

1.5.

Recomandări și consultări comune privind elaborarea unui pliant privind PPC

Recomandări elaborate

Participare la ședință comună

Februarie 2021

1 zi

1.6.

Livrarea stagiului de formare  în baza Curriculumului pentru formarea de formatori în domeniul elaborării și implementării participative a PPC în instituțiile de învățământ

7 zile de instruire

Raport de activitate

Martie -Aprilie 2021

7 zile

1.7.

Sesiuni de follow-up privind identificarea soluțiilor la provocările identificate de formatori în timpul livrării stagiului de formare

2 zile de follow up/mentorat, asistența fiind acordată per oră (total 16 ore)

Raport de activitate

Aprilie -Septembrie 2021

2 zile

1.8.

Elaborare raport final

Raport final privind instruirea

Septembrie 2021

½ zi

 

 1. Calificare și experiență

 

Experiență

 • studii superioare în domeniul psihologie, didactic, științe sociale, comunicare sau alte domenii relevante;
 • experiență de cel puțin 5 ani în livrarea stagiilor de formare;
 • o bună cunoaștere a cadrului legislativ în domeniul protecției copilului împotriva violenței, inclusiv a elaborării și implementării participative a PPC;
 • experiență de livrare a stagiilor de formare de formatori, inclusiv online.

Competențe

 • Abilități excelente de a comunica cu participanții și de a facilita procesele de comunicare în grup;
 • Abilități excelente de a prezenta cu claritate și ușurință aspecte complexe abordate în cadrul instruirii;
 • Abilități de adaptabilitate și comunicare empatică;
 • Abilități metodologice creative, participative și progresive;
 • Abilități excelente de scriere, evaluare și oferire de feedback.  
 1. Procedura de aplicare și procesul de selecție

Dosarul depus va include:

 • CV-ul candidatului/candidatei care demonstrează calificările, competențele și  experiența relevantă consultanței;
 • Oferta financiară (nr. de zile, taxa de zi și prețul net în valută națională).
 1. Criterii de evaluare ale dosarelor depuse:
  • Studiile absolvite;
  • Experiența anterioară;
  • Nivelul de expertiză;
  • Oferta financiară.

Termenul-limită pentru depunerea dosarelor este 20 ianuarie 2021. Dosarele vor fi depuse cu mențiunea "Consultanță pentru instruirea formatorilor locali”, la adresa de e-mail: nserbeniuc@cnpac.md sau la adresa juridică: Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 61/2. Persoană de contact: Natalia Serbeniuc, 079880712.

Doar persoanele preselectate vor fi invitate la interviu.

Notă: CNPAC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, Dvs. sunteți de acord ca datele personale să fie utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet