Companie de consultanta/ consultant national pentru actualizarea Suportului de curs în Promovarea sanatatiii comunitare in Republica Moldova si dezvoltarea unui capitol nou privind dreptul la sanatate

Distribuie prietenilor:Termeni de referință

pentru compania de consultanță/ consultant național privind serviciile de actualizare a Suportului de curs în Promovarea sănătății comunitare în Republica Moldova și dezvoltarea unui capitol nou privind dreptul la sănătate

Informații generale

Bolile netransmisibile (BNT), precum diabetul, hipertensiunea și bolile ischemice ale inimii, continuă să fie împovărătoare pentru Republica Moldova, fiind cauza a 90% din decese. Chiar dacă sunt îngrijorătoare, în special, rata bolilor cardiace ischemice și ale accidentelor vasculare cerebrale, povara foarte mare a bolilor cardiovasculare justifică acordarea priorității de intervenții atât la nivelul populației, cât și la nivelul sistemului de sănătate. În zonele rurale, bărbații și grupurile vulnerabile din punct de vedere social au un risc mai mare de a suferi de BNT.  Pentru reducerea poverii înalte a BCV cele mai bune intervenții de sănătate publica la nivelul populației, cât de practica clinica la nivelul sistemului de sănătate sunt prioritare.  

Prima fază a proiectului „Viață sănătoasă” s-a desfășurat în perioada anilor 2016-2020. Proiectul va continua în faza a doua să sprijine Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și, în strânsă colaborare cu partenerii naționali și internaționali, va răspunde acestor nevoi. A doua fază a proiectului a fost inițiată în octombrie 2020 și va dura până în anul 2024.

Viziunea Proiectului „Viață sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile” este ca Republica Moldova, către anul 2030, să-și atingă obiectivele privind Acoperirea universală cu servicii medicale (UHC) și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) legate de sănătate. Urmând această viziune, obiectivul proiectului este de a contribui la îmbunătățirea stării de sănătate a populației țării, în special, din zonele rurale, prin reducerea poverii bolilor netransmisibile.

Astfel, sunt trasate trei rezultate pentru a atinge obiectivul propus:

  • Rezultatul 1: Instituțiile din domeniul sănătății promovează cele mai bune intervenții ale OMS și își desfășoară activitatea bazată pe evidențe, având o abordare multisectorială, pentru îmbunătățirea cunoștințelor în sănătate a populației;
  • Rezultatul 2: Serviciile integrate de calitate, susținute prin regulamente și instruirea prestatorilor de servicii pentru îmbunătățirea prevenirii și gestionării BNT;
  • Rezultatul 3: Populația își asumă responsabilitatea pentru propria sănătate, își apără propriile interese și responsabilizează factorii de decizie să răspundă chiar și celor mai vulnerabili pacienți cu BNT.

Ținând cont de reformele majore în curs de desfășurare în Republica Moldova la nivel de administrație publică locală și sănătate publică, proiectul „Viață sănătoasă” va continua să sprijine aplicarea reformelor de la nivel național la local și va sprijini actorii locali la nivelul lor în consolidarea sănătății publice, a asistenței medicale primare și a promovării sănătății.

Proiectul își desfășoară activitatea în Republica Moldova prin intermediul Unității de Facilitare a Proiectului (UFP), cu sediul la Chișinău.

Activitatea ce ține de actualizare a Suportului de curs „Promovarea sănătății și dreptul la sănătate”, este parte componentă a Rezultatului 3 al Proiectului, Activitatea 7.1. Facilitarea mobilizării grupurilor societății civile pentru a pleda (advocacy) pentru sănătate la nivel comunitar.

Pentru a contribui la creșterea gradului de conștientizare a grupurilor locale ale societății civile cu privire la promovarea sănătății și dreptul la sănătate și responsabilizare, Proiectul „Viață Sănătoasă” solicită servicii de actualizare a conținutului ajustată la reforma sistemului de sănătate și schimbare a contextului Suportului de curs privind promovarea sanatatii comunitare în Republica Moldova, elaborat în anul 2018, dar și dezvoltarea unui capitol nou privind dreptul la sănătate.

Proiectul „Viață Sănătoasă” este în căutarea unei companii de consultanță/ consultant independent pentru prestarea serviciilor de actualizare a Suportului de curs „Promovarea sănătății și dreptul la sănătate”.

Obiectivul

Actualizarea conținutului Suportului de curs privind promovarea sănătății comunitare în Republica Moldova și dezvoltarea unui capitol nou privind dreptul la sănătate.

Sarcinile de bază

Sub supravegherea și în strânsă colaborare cu Coordonatoarea comunitară, compania de consultanță/ consultantul independent va analiza și va actualiza conținutul Suportului de curs cu privire la promovarea sănătății cu ajustarea acestuia la prevederile la zi a reformei sistemului de sănătate (de ex. acte legislative importante pentru sănătatea publică) și va elabora capitolul ce ține de dreptul la sănătate.

Calificarea necesară

  • Studiile specializate în unul sau mai multe din domeniile: jurnalism, științe ale comunicării, relații publice și comunicare ș.a.;
  • Experiență anterioară în elaborarea suporturilor de curs, materialelor informaționale din domeniul sănătății;
  • Cunoștințe privind structura și funcționarea sistemului de sănătate din Republica Moldova, inclusiv la nivel comunitar;
  • Cunoștințe privind serviciile sociale comunitare.

Competențele necesare

  • Abilitatea de expunere în scris a informației în mod structurat, laconic, utilizând un limbaj accesibil publicului larg;
  • Abilitatea de a căuta și lucra cu informații bazate pe dovezi științifice;
  • Abilități de utilizare la nivel de utilizator avansat a pachetului Office.

Produsele (output-uri)

Livrabile (Deliverables):

Suportul de curs „Promovarea sănătății și dreptul la sănătate”.

Specificația pentru poziția menționată

UFP va oferi contract de consultanță individuală pe o durată determinată. Platforma de comunicare online.

Modalitățile de raportare

Compania de consultanță/ consultantul independent va raporta Coordonatoarei comunitare și Liderului de echipă.

Durata de executare

05 ianuarie - 25 ianuarie 2021.

Companiile de consultanță/ consultanții naționali interesați sunt invitați să depună CV-urile, precum și oferta financiară privind serviciile menționate mai-sus până la data de 31.12.2020 pe adresa electronică info@viatasan.md .


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.