TERMENI DE REFERINȚĂ pentru selectarea unui consultant/e sau a unei companii care va elabora Strategia de Comunicare și Branding pentru Moldova IT Park

Distribuie prietenilor:Contextul

Creat prin Hotărîrea Guverului nr. 1144 din 20-12-2017, parcul pentru tehnologia informației ”Moldova IT Park” are drept misiune implementarea politicilor statului în domeniul industriei tehnologiei informației, avînd rol de facilitator al clusterului ce oferă o platformă organizațională bazată pe un set de instrumente și abordări inovative, menite să creeze un ecosistem centrat pe inovații, să impulsioneze dezvoltarea acestuia și să acționeze drept catalizator al investițiilor în industrie.

În prezent, Moldova IT Park în comun cu companiile de consultanță Inspiro Consulting și Pro-Proiect este în proces de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Parcului 2021-2025. În rezultatul mai multor runde de discuții și consultări s-a determinat necesitatea unei vizibilități sporite și a unei implicări continue a comunității IT din Republica Moldova, în special a rezidenților Moldova IT Park.

Obiectivul general

În contextul celor menționate, compania Inspiro Consulting, partener al Moldova IT Park în procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Parcului 2021-2025, este în căutarea unui consultant/e sau a unei companii specializate care să ofere servicii de elaborare a Strategiei de Comunicare și de Branding pentru Moldova IT Park pentru perioada 2021-2025.

Obiective specifice și sarcinile cheie 

  • Efectuarea analizei contextuale care să stea la baza argumentării Planului detaliat de Comunicare (inclus în Strategia de Comunicare) și a Strategiei de Branding;
  • Elaborarea Strategiei de Comunicare care să incorporeze un plan detaliat de acțiuni ce va pune accent, dar nu se va limita la: sporirea vizibilității Moldova IT Park pe plan intern și extern, implicarea comunității rezidenților și a non-rezidenților în dezvoltarea ecosistemului IT din Moldova prin intermediul Moldova IT Park, etc.;
  • Elaborarea Strategiei de Branding care va propune opțiunile cele mai fezabile pentru identitatea vizuală a Moldova IT Park precum și identitatea de brand (inclusiv, dar nu se va limita la: misiunea de brand, viziunea, sloganul, valorile, poziționarea de brand, etc.).

Cerințe față de consultant/ă

Consultantul/a sau/și compania trebuie să aibă experiență de cel puțin 5 ani în domeniul aferent sarcinii solicitate, precum și un portofoliu cu proiecte similare executate.

Ofertantul trebuie să demonstreze expertiză tehnică precum și experiență în proiecte similare.

Oferta tehnică și financiară

Atît oferta tehnică, cît și financiară trebuie să conțină următoarele:

Oferta tehnică:

  • Descrierea și prezentarea portofoliului de proiecte similare a consultantului/ei (companiei) în ultimii 5 ani de activitate
  • CV-ul persoanei sau/și a echipei implicate
  • Metodologia de lucru
  • Planul de acțiuni

Oferta financiară

Oferta financiară va fi prezentată în MDL și va include toate taxele aferente (inclusiv TVA în cazul companiei aplicante).

Se recomandă ca oferta financiară să fie descrisă în funcție de rezultatele incluse în metodologie (ex: analiza contextului: ____MDL, etc.)

 Termen limită

Termenul de prezentare a ofertelor este 10 Decembrie 2020. Ofertele pot fi trimise la adresa electronică: [email protected] și în cc: [email protected]

Alte articole:

Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.