Anunț de selectare a unui expert pentru mobilizare, promovare și logistică în Ialoveni

Distribuie prietenilor:Context

Centrul de Inovare și Politici din Moldova (CIPM) este un think-tank independent, non-profit, fondat de către un grup de experți cu o vastă experiență în domeniul politicilor publice și a reformelor structurale. CIPM şi-a focusat activitatea pe integrarea europeană a Republicii Moldova și promovează angajamentul țării față de valorile democratice ale drepturilor omului și ale startului de drept.

Începând cu 1 septembrie 2020 până în data de 31 august 2021, CIPM implementează proiectul “Comunitate implicată pentru prosperitate (CIPP), Ialoveni – Orașul viitorului” în cadrul Programului de Granturi Locale „Fii schimbarea: Cetățeni implicați – comunități Durabile” finanțat de către Uniunea Europeană.

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru regiunea Centru este Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER în parteneriat cu Asociația Obștească Agenția pentru Dezvoltare Regională „Habitat” (AO ADR ”Habitat”).

Scopul proiectului “Comunitate implicată pentru prosperitate (CIPP), Ialoveni – Orașul viitorului” este de a sensibiliza cetățenii, inclusiv elevii din orașul Ialoveni privind problemele de mediu aferente serviciilor publice locale și beneficiile eficienței energetice, astfel încât aceștia să acționeze într-un mod responsabil.

Proiectul este structurat în jurul a trei obiective:

Primul obiectiv este orientat spre formarea competențelor generației tinere cu privire la eficiența energetică și problemele de mediu, în special din perspectiva serviciilor publice.

Al doilea obiectiv al proiectului este de sporire a gradului de informare a cetățenilor (adulți) privind beneficiile de eficientizare energetică (EE) a clădirilor publice și conștientizare a problemelor de mediu aferente serviciilor publice locale (APL).

Al treilea obiectiv este axat pe sensibilizarea opinei publice cu privire la eficiența energetică și problemele mediului.

Scopul sarcinii

Obiectivul sarcinii propuse reprezintă sprijinirea echipei de implementare a Proiectului în mobilizarea cetățenilor și autorităților publice, promovarea, cât și organizarea logistică a evenimentelor în or. Ialoveni.

Activități solicitate

Expertul contractat cu normă parțială în baza acestor termeni de referință va realiza următoarele activități:

 • Elabora şi asigura implementarea planului de promovare a obiectivelor și activităților proiectului în rândul tinerilor și cetățenilor orașului Ialoveni;
 • Elabora și asigura implementarea planului de comunicare și vizibilitate a proiectului în conformitate cu prevederile Manualului de Operare a programului de granturi
 • Stabili parteneriate cu instituțiile locale și asigura diseminarea informației cu privire la activitățile și rezultatele proiectului;
 • Mobiliza  tinerii și cetățenii or. Ialoveni să participle în cadrul evenimentelor desfășurate în cadrul Proiectului;
 • Asigura o comunicare eficientă între echipa de implementare a Proiectului și reprezentanții APL Ialoveni;
 • Sprijini direct echipa de implementare a Proiectului în organizarea, inclusiv logistică a evenimentelor planificate în cadrul Proiectului (transport, instalarea echipamentului, asigurarea bunei funcționalități a echipamentului tehnic etc.).

Livrabile

Expertul angajat va pregăti:

 • Planul de promovare a obiectivelor proiectului;
 • Planul de comunicare și vizibilitate a proiectului
 • Raport semestrial:
  • privind activitățile întreprinse pentru mobilizarea comunității și asigurarea comunicării cu APL;
  • privind activitățile de promovare întreprinse pentru promovarea obiectivelor proiectului;
 • fotografii și alte materiale confirmative de la evenimentele organizate.
 • Foaia de pontaj lunară cu descrierea detaliată a activităților realizare și timpului alocat pentru acestea.

Durata angajării

Durata angajării va fi din 13 octombrie 2020 pînă în 31 August 2021. Valoarea integrală a contractului cu toate taxele incluse nu va depăși suma de 81,000 MDL. Numărul de zile a contractului este de 30 zile repartizate astfel:

– mobilizare: 15 zile

 – promovare: 10 zile

 – logistică: 5 zile.

Calificări necesare

Expertul contractat în baza acestor termeni de referință va deține:

 • Studii superioare în domeniul științe sociale, comunicare & IT sau alte domenii relevante;
 • Experiență de lucru într-o poziție similară (cel puțin 1 an).
 • O bună cunoaștere a orașului Ialoveni, a provocărilor și perspectivelor de dezvoltare ale acestuia (locuitorii or. Ialoveni vor fi considerați avantajați);
 • Capacități de colaborare cu APL, și alte instituții din localitate, precum și mobilizare a comunității;
 • Aptitudini şi competente: profesionalism, lucrul în echipă, responsabilitate, perseverență;
 • Cunoașterea limbilor: română şi rusă,cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;
 • Experiență de activitate în domeniul non-guvernamental va constitui un avantaj.

Dosarul de aplicare va conține:

 • CV în formatul Europass;
 • Scrisoarea de motivație;
 • Propunerea de ofertă financiară.

Termenul limită

Depunerea dosarelor se va face prin email la adresa office@cipm.md cu specificarea până la 10 octombrie 2020. La interviu vor fi contactate doar persoanele selectate în baza dosarelor.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.