Anunț de angajare a expertului planificare strategică în gestionarea deșeurilor

Distribuie prietenilor:


 Asociația Națională pentru Turism Receptor din Moldova (ANTRIM)

 Proiect: „Înființarea serviciului de salubritate în comuna Sipoteni, r. Călărași, cu implicarea cetățenească”, Programul de Granturi Locale “Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”

 Termeni de referință – Specialist planificare strategică în gestionarea deșeurilor

Denumirea postului:                                Specialist planificare strategică în gestionarea deșeurilor solide

Locul activității de consultanță:             Sipoteni, Călărași

Tip contract:                                              Contract prestări servicii

Data de începere:                                     24 septembrie 2020

Durata activității:                                     6 luni (până la 33 zile lucrătoare)

 

Conținutul sarcinilor activității de consultanță

1.Informații generale

Obiectivul general al proiectului „Înființarea serviciului de salubritate în comuna Sipoteni, r. Călărași, cu implicarea cetățenească” ține de implicarea cetățenilor în organizarea serviciului de salubrizare în comuna Sipoteni din raionul Călărași. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului de granturi locale „Abilitatea cetățenilor în Republica Moldova” administrat de GIZ – Agenția de Cooperare Germană, fiind implementat de Asociația Națională pentru Turism Receptor din Moldova (ANTRIM) în parteneriat cu Asociația de Băștinași din comuna Sipoteni „Baștina – Sipoteni”.

În cadrul proiectului urmează a fi elaborată strategia locală pentru dezvoltarea sectorului de gestionare a deșeurilor solide pe termin mediu (5 ani) și dezvoltat sistemul de gestionare a deșeurilor solide generate în comuna Sipoteni, r. Călărași. În acest context, ANTRIM este în căutarea unui specialist cu experiență în planificarea strategică și gestionarea deșeurilor solide pentru a oferi servicii de consultanță în procesul de elaborare a strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de gestionare a deșeurilor solide, precum și pentru implementarea sistemului de gestionare a deșeurilor solide în comuna Sipoteni, r. Călărași.

2.Domeniu de aplicare

Obiectivul general al specialistului planificare strategică în gestionarea deșeurilor solide ține de acordarea consultanței tehnice în procesul de elaborare a strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de gestionare a deșeurilor solide, precum și pentru implementarea sistemului de gestionare a deșeurilor solide în comuna Sipoteni, r. Călărași.

În acest scop, specialistul planificare strategică în gestionarea deșeurilor solide va asista comuna Sipoteni în îndeplini următoarele sarcini:

 1. Inițierea consultării populației cu privire la opțiunile de gestionare a deșeurilor solide în comună.
 2. Elaborarea și consultarea politicii publice (strategiei locale) cu privire la planificarea gestionării deșeurilor în comună.
 3. Înființarea sistemului de colectare a deșeurilor în urma unui proces de planificare participativă.
 4. Instituționalizarea serviciului de salubrizare.
 5. Conștientizarea rezidenților despre modul de funcționarea a serviciului public de salubritate.

3.Sarcini și lucrări estimate

Sarcinile, livrabilele, numărul estimat de zilele de consultanță și perioada de realizare a sarcinilor sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Sarcini și livrabile

Zile consultanță

Interval de timp indicativ

I. Inițierea consultării populației cu privire la opțiunile de gestionare a deșeurilor solide în comună.

1: Inițierea procesului de elaborare a strategiei locale de gestionare a deșeurilor (prezentare la masa rotundă privind lansarea proiectului și planificarea gestionării deșeurilor).

2: Consultare și planificare cu populația pe sectoare în comună cu privire la gestionarea deșeurilor (3 adunări pe sectoare).

Livrabil I.: Raport privind progresul #1

Se va raporta cu privire la prezentările/discuțiile realizate în cadrul evenimentelor: 1) masa rotundă privind lansarea proiectului și planificarea gestionării deșeurilor; 2) trei adunări de consultare și planificare pe sectoare în comună.

5 zile

(4 zile în teren și 1 zi în birou)

 Sep. - Oct. 2020

II. Elaborarea și consultarea politicii publice (strategiei locale) cu privire la planificarea gestionării deșeurilor în comună.

1: Sprijinirea APL în procesul de elaborare, consultare și aprobare a strategiei locale de gestionare deșeurilor solide.

2: Audierea publică a politicii publice elaborate (strategie locală de gestionare a deșeurilor).

Livrabil II: Raport privind progresul #2

ü Se va raporta cu privire la 1) documentul politicii publice elaborat; 2) audierea publică a politicii publice elaborate.

14 zile

(10 zile în birou și 4 zile în teren)

 Oct. - Noi. 2020

III. Înființarea sistemului de colectare a deșeurilor în urma unui proces de planificare participativă.

1: Sprijin metodologic și tehnic cu privire la organizarea sistemului de colectare a deșeurilor în cadrul a 5 ședințe cu rezidenții în mahalalele localității.

2: Sprijin tehnic pentru APL în procesul de achiziție și utilizare/instalare a echipamentului necesar pentru sistemul de gestionare a deșeurilor.

Livrabil III.: Raport privind progresul #3

Se va raporta cu privire la: 1) prezentările și discuțiile realizate în cadrul celor 5 ședințe în mahalalele comunei; 2) specificațiile tehnice necesare procesului de achiziție a echipamentului.

5 zile

(exclusiv în teren)

Oct. - Noi. 2020

IV. Instituționalizarea serviciului de salubrizare.

1: Ghidarea APL în procesul de instituționalizare a serviciului de salubrizare în comună.

2: Calcularea tarifelor pentru sistemul de gestionare a deșeurilor convenit cu cetățenii și APL.

3: Elaborarea manualului operațional  pentru prestarea serviciului de salubritate în comună.

Livrabil IV: Raport privind progresul #4

Se va raporta cu privire la documentele elaborate 1) calcularea tarifelor serviciului de salubrizare; 2) manualul operațional serviciului de salubrizare.

5 zile

(2 zile în oficiu și 3 zile în teren)

 Dec. 2020 - Feb. 2021

V. Conștientizarea rezidenților despre modul de funcționarea a serviciului public de salubritate.

1: Asistență APL în procesul producerea a broșurii și fișei informative despre modul de gestionare a deșeurilor solide în comună.

Livrabil V: Raport privind progresul #5

Se va raporta cu privire la asistența acordată în procesul elaborării următoarelor documente 1) broșură informativă privind gestionarea deșeurilor în comună; 2) fișe informative pentru gospodării cu descrierea regulilor de gestionare a deșeurilor în comună.

4 zile

(exclusiv în oficiu)

 Feb. - Mar. 2021

Total maxim

33 zile

 

Cadrul organizațional: Consultantul va raporta managerului de proiect din cadrul ANTRIM și persoanelor responsabile.

Limba de elaborare a rapoartelor: Toate rapoartele vor fi prezentate în limba română.

Călătorii: Toate cheltuielile de călătorie se află în responsabilitatea consultantului și vor fi incluse în oferta financiară consolidată.

Evaluarea performanței: Performanța consultantului va fi evaluată după criterii, cum ar fi: actualitate, responsabilitate, inițiativă, comunicare, precizie și calitatea produselor livrate.

 • Calificări și competențe necesare
 1. Studii:
 • Diplomă universitară în managementul mediului, științe și politici de mediu, inginerie civilă sau alte domenii similare.
 1. Experiență:
 • Cel puțin cinci ani de experiență profesională în domeniul managementul mediului, ingineriei civile, cu implementarea proiectelor similare de gestionare a deșeurilor și elaborare de documente strategice de planificare în domeniu
 • Cel puțin cinci ani de activitate în contextul specific al dezvoltării locale.
 • Cunoașterea cadrului legislativ și de reglementare național cu privire la protecția mediului, ingineriei civile, planificare strategică
 • Experiența practică și abilități în implementarea programelor de dezvoltare comunitară.
 • Competențe:
 • Orientare serviciu client puternică
 • Nivel înalt de responsabilitate și capacități organizatorice
 • Cunoașterea calculatorului, inclusiv a produselor MS Office (Word, Excel, Power Point) și software-ul de inginerie civilă/planificare spațială
 • Cunoașterea limbilor română și rusă
 • Sensibilitatea și respectul pentru dezvoltarea durabilă, drepturile omului și egalitatea de gen
 • Abilitatea de a trata oamenii cu tact și diplomație
 • Abilitatea de a atinge în timp util rezultate și termene, menținând un standard ridicat pe tot parcursul anului.

În toate activitățile planificate, consultantul trebuie să respecte cerințele legale cu privire la situația pandemiei din țară. Se vor lua masuri sporite de igienă pentru reducerea riscului de răspândire a COVID-19.

4.Procedura de aplicare:

Persoanele interesate urmează să prezinte CV-ul actualizat, scrisoarea de motivare și oferta financiară (în lei, brut) la adresa de e-mail: info@antrim.md

Dosarele vor fi expediate indicând în subiectul mesajului său ”expert planificare strategică în gestionarea deșeurilor solide”. Pentru detalii, ne puteţi contacta la tel. 079335498.

Termen limită de aplicare: 22.09.2020, orele 16.00.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet