Concurs de selectare a unui facilitator (facilitatoare) pentru oferirea serviciilor de instruire în cadrul proiectului „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”

Distribuie prietenilor:


Centrul Național  de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale din Moldova  CONTACT  continuă activitățile din  cadrul  proiectului UE „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”.

Obiectivul general al proiectului este sporirea implicării societății civile la nivel local și creșterea transparenței, eficienței și eficacității proceselor de elaborare și executare a bugetelor locale. Toate activitățile proiectului sunt bazate pe principiul de colaborare benevolă dintre Autoritățile locale și Organizațiile Societății Civile.

La această etapă Centrul CONTACT anunță concurs de selectarea unui facilitator (facilitatoare)  pentru facilitarea sesiunilor de instruire a membrilor Coalițiilor locale pentru transparență bugetară din 5 localități din Zona de securitate.

Profilul participanților:

 • Reprezentanți ai APL;
 • Activiștii din domeniul tineretului;
 • OSC-urile care promovează interesele grupurilor vulnerabile;
 • Reprezentanții consiliilor elevilor;
 • Activiștii din domeniul mediului;
 • Reprezentanți ai mediului de afaceri;
 • Alți lideri civici locali care pledează pentru o utilizare mai eficientă a fondurilor publice locale în sectoarele lor de interes.
 • Cetățeni din comunitate interesați de problematica dată.

Sarcinile facilitatorului (facilitatoarei):

 • Oferirea de servicii de instruire în domeniul bugetării participative pentru membrii a 5 Coaliții Locale și reprezentanți APL  din 5 localități partenere și anume: or. Criuleni, satele Boșcana și   Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni,  satul Gura Bîcului, raionul Anenii Noi, satul Talmaza, raionul Ștefan Vodă.
 • Facilitatorul (facilitatoarea) va efectua câte 6 instruiri în fiecare localitate, fiecare cu durata de 2 zile;
 • Instruirile vor acoperi toate subiectele ce țin de participarea în procesul bugetar, inclusiv:
 • aspecte generale privind participarea și organizarea, implementarea (prima instruire caracter de introducere și aspecte generale);
 • subiectele bugetării în baza drepturilor omului, focusată pe aspectele gender;
 • participarea și monitorizarea procesului bugetar la nivel local;
 • organizarea unui proces bugetar incluziv și transparent;
 • efectuarea analizelor bugetare la nivel local;
 • elaborarea „bugetului pentru cetățeni”;
 • abordarea teritorială în dezvoltarea locală; formele de participare și organizarea acestora;
 • bugetarea participativă.
 • Instruirile vor fi organizate în baza materialelor elaborate în cadrul proiectului și care sunt publicate pe situl bugetulmeu.md precum și în baza altor materiale distribuite pentru partenerii regionali.
 • Agenda instruirilor va fi elaborată de către facilitator (facilitatoare) împreună cu consultanții Centrului CONTACT și ai proiectului;
 • Numărul țintă de participanți la Instruiri este de 30 de persoane, preponderent membrii Coalițiilor Locale, alți reprezentanți ai societății civile și reprezentanți ai APL.

Cerințe fată de aplicanți:

 • Studii universitare licență și/sau master, doctorat  în domeniul economie, finanțe,   administrație publică;
 • Cel puțin 1 an de experiență în calitate de Expert în domeniile menționate;
 • Experiență de consultare a ONG-urilor din Republica Moldova în domeniul economie, buget, bugetare participativă;
 • Competențe în analiza și elaborarea politicilor locale prin prisma bugetării participative;
 • Abilități: abilități de facilitare a activităților de instruire a maturilor, comunicare eficientă și relaționare, lucru în echipă, cunoștințe şi abilități de utilizare a calculatorului (Excel, Word, Power Point);
 • Atitudini/comportament: responsabilitate, punctualitate, flexibilitate și diplomație.

Aranjamente instituționale:

Facilitatorul (facilitatoarea) va realiza sarcinile contractuale în coordonare cu managerul proiectului, la oficiul Centrului CONTACT,  în cadrul seminarelor de instruire cu Coalițiile Locale din cele 5 localități partere în  proiect.

Remunerarea facilitatorului (facilitatoarei)  va fi efectuată în funcție de numărul de instruiri desfășurate, în baza rapoartelor de activitate pentru fiecare instruire în parte.

Durata contractului:

Persoanele contractate vor presta serviciile sus-menționate în perioada 25 septembrie 2020 – 30 septembrie 2021.

Procedura de aplicare și de selectare:
Persoanele interesate sunt încurajate să depună personal sau prin e-mail dosarul, care să conțină:

 1. CV-ul candidatului;
 2. Scrisoarea de intenție care să includă experiența candidatului în realizarea sarcinilor similare;
 3. Oferta financiară pentru prestarea serviciilor în calitate de trainer (în lei moldovenești per zi brut).

Persoanele interesate pot depune dosarul la concurs la următoarea adresă info@contact.md cu mențiunea Instruire Coaliții locale.

 Dosarul de aplicare va conține: 

 • Scrisoare de intenție cu indicarea tematicii/atelierului selectat și a disponibilității de a lucra în echipa Centrului CONTACT în perioada indicată.
 • CV-ul cu descrierea detaliată a activităților de instruire, facilitare, mentorat desfășurate în ultimii ani.

Termenul limită de prezentare a dosarului este 20 Septembrie 2020.

Pentru informații suplimentare: Vasile Cioaric.

Tel: 079635985 și/sau la adresa cioaric.vasile@gmail.com

Notă! Doar persoanele selectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet