Termeni de Referință pentru postul de Analist Electoral

Distribuie prietenilor:


Nr. ref. 8/B din 24.07.2020

Asociația Promo-LEX este o organizație neguvernamentală care are drept scop dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice și consolidarea societății civile. Promo-LEX își desfășoară activitatea în cadrul a două programe: Programul Drepturile Omului și Programul Monitorizare Procese Democratice.

Context: Asociația Promo-LEX implementează în perioada 26 iulie 2016 – 31 martie 2021 Programul “Democrație, Transparență și Responsabilitate”. Programul este susținut financiar de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID), Contract de Grant AID-117-A-16-00002. Proiectul dat prevede activități de monitorizare, sensibilizare a opiniei publice și advocacy în legătură cu probleme ce vizează procesele de guvernare și politice, promovarea cetățeniei active și sporirea responsabilității autorităților și a altor actorilor politici. În continuare, în cadrul programului, Promo-LEX va desfășura de asemenea şi Misiunea de observare a alegerilor Prezidențiale din 1 noiembrie 2020.  

Obiectivul concursului de angajare: Identificarea candidatului-(ei) pentru postul de Analist Electoral în cadrul Asociației Promo-LEX.

Scopul postului: Analistul electoral va asigura analiza, procesarea și verificarea informațiilor relevante din domeniul electoral, precum și din alte domenii de monitorizare; va participa la scrierea rapoartelor analitice în cadrul Misiunilor de Observare a Alegerilor desfășurate de către Asociația Promo-LEX.

Relațiile ierarhice: Se subordonează Șefului Echipei de Analiză și Directorului de Program.

ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

 • Procesează formularele de raportare primite de la Coordonatorii regionali și analizează datele livrate de Rețeaua de observatori cu scopul de a identifica tendințele pe domeniile monitorizate, în special în contextul campaniilor electorale;
 • Conlucrează cu Rețeaua de observatori prin intermediul Coordonatorului de Rețea pentru a preciza neclaritățile în datele livrate și pentru a verifica faptele;
 • Compilează informațiile colectate de către observatori/monitori și scrie draft-ul capitolelor rapoartelor de observare a alegerilor și/sau de monitorizare a altor domenii de interes în cadrul Programului;
 • Participă la ședințele Echipei de Analiză și/sau ședințele desfășurate în cadrul diferitor proiecte, aflându-se în contact direct şi permanent cu ceilalți analiști sau după caz, cu colegii din alte echipe conform proiectelor/activităților comune în care este implicat;
 • Livrează în timp util către Șeful Echipei de analiză draft-ul capitolelor din rapoartele de observare a alegerilor și/sau de monitorizare a altor domenii de interes în cadrul Programului;
 • Evaluează calitatea și cantitatea informației livrate de Coordonatorii regionali și observatori;
 • Compară datele livrate de observatori, grupate în tendințe, cu cerințele legislației din Republica Moldova, și cu recomandările relevante ale standardelor internaționale (Codul Bunelor Practici în Materie Electorală, Declarația Universală a Drepturilor Omului, alte documente internaționale relevante);
 • Participă la elaborarea metodologiilor de cercetare și monitorizare, inclusiv și a instrumentelor de colectare și verificare a datelor (formulare de observare/monitorizare, chestionare, ghiduri de interviu, instrucțiuni de completare a acestor instrumente etc.) necesare pentru buna desfășurare a activității Programului/Asociației;
 • Participă la elaborarea studiilor, cercetărilor și a rapoartelor de monitorizare în domeniul electoral, procese democratice, drepturile omului etc.;
 • Participă la dezvoltarea modulelor de instruire a observatorilor și participă, în limita timpului disponibil, la procesul de training propriu-zis, fie la nivel central, fie în regiuni;
 • Alte atribuții relevante la solicitarea Șefului Echipei de Analiză și/sau a Directorului de Program/Șefului Misiunii de Observare a Alegerilor.

CERINȚE DE OCUPARE A POSTULUI:

Studii: studii superioare în domenii precum: Drept, Științe Politice, Administrare/ Management, Relații Internaționale, Resurse Umane, alte domenii relevante. Studiile post-universitare în domeniile menționate mai sus vor fi considerate un avantaj.

Experiență profesională:  minim 2 ani de experiență în domenii relevante, care au solicitat elaborare de rapoarte/studii de analiză a politicilor/documentelor publice, în sectorul public, privat sau neguvernamental. Experiența de livrare a seminarelor de instruire, training-uri va constitui un avantaj.

Cunoștințe: cunoștințe avansate în domeniul electoral, juridic, drepturile omului, științe politice. Va constitui un avantaj cunoașterea domeniului monitorizării proceselor democratice și a mediului asociativ. Bună înțelegere a contextului social-politic, economic dar și regional/internațional al Republicii Moldova. Cunoașterea excelentă a limbii Române și cunoașterea la nivel avansat a limbilor Engleză și Rusă.

Competențe și Abilități:

 • Abilități excelente de scriere în limba Română;
 • Abilități de utilizare a computerului (MS Office, Internet) şi a echipamentului de birou (copiator/scanner/fax);
 • Abilități excelente de interacțiune şi comunicare;
 • Rezistentă la stres, responsabilitate și punctualitate;
 • Abilități de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși de timp;

Alte cerințe și/sau condiții specifice pentru această funcție:

 • NON-PARTIZANAT POLITIC (candidații nu pot fi membri/activiști ai vre-unor partide politice/mișcări social-politice);
 • Respectarea principiilor democrației şi supremației legii;
 • Integritate, imparțialitate și discreție profesională;
 • Disponibilitate de lucru peste program și eventual pentru efectuarea deplasărilor pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în zile de week-end;
 • Disponibilitate 24 / 24 la telefonul mobil;
 • Deținerea automobilului propriu şi/sau a permisului auto Categoria B va constitui un avantaj.

Locul de muncă: Chișinău (sediul Asociației Promo-LEX);

Perioada de angajare: persoana selectată va fi angajată în perioada august 2020 – decembrie 2020, cu posibilitatea de prelungire a contractului în funcție de proiectele viitoare care vor fi implementate în cadrul Asociației.

Asociația Promo-LEX oferă:

 • lucru interesant în cadrul unei echipe de profesioniști;
 • salariu competitiv (salariul va fi negociat în mod individual în dependență de calificarea candidatului);
 • posibilitate de dezvoltare profesională.

Procedura de aplicare: persoanele interesate trebuie să prezinte Dosarul de Angajare care trebuie să conțină:

 1. CV-ul actualizat;
 2. O scrisoare de intenție în care se va descrie experiența relevantă (dacă aveți experiență anterioară de colaborare cu Promo-LEX sau în domeniul electoral vă rugăm să indicați detalii), precum și motivația persoanei de a ocupa postul de Analist Electoral.
 3. Două persoane de referință – se va indica numele persoanei, organizația/instituția și datele de contact (foști/actuali angajatori, mentori sau profesori care pot oferi recomandări în susținerea candidatului);
 4. Propunerea financiară (salariul minim solicitat – se va indica suma netă, după reținerea tuturor impozitelor angajatorului și angajatului).

Dosarul de Angajare va fi completat în limba Română şi trebuie expediat prin e-mail la adresa angajare@promolex.md cu mențiunea „Analist Electoral”.

NOTĂ! Informațiile personale prezentate de către candidați în procesul de aplicare pentru un post vacant vor fi prelucrate, stocate și folosite conform prevederilor Legii cu privire la protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 8 iulie 2011 şi Hotărârii Guvernului privind aprobarea cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal nr.1123 din 14.12.2010. Datele furnizate sunt confidențiale.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de angajare: Candidații vor prezenta dosarul de aplicare până la data de 7 august 2020,  ora 18.00.

Vor fi evaluate doar dosarele complete și depuse în termen!

Persoana de contact: Nicolae Panfil, Coordonator Programul Monitorizarea Proceselor Democratice, tel: 079381842, e-mail: nicolae.panfil@promolex.md.

Evaluarea dosarelor se va realiza în 3 etape: (1) la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele stipulate mai sus; (2) cea de-a doua etapă va consta în intervievarea candidaților pre-selectați; (3) etapa finală va consta din proba practică la care vor fi invitați să participe toți candidații care au participat și la proba de interviu.

Etapa finală (4) de selectare se va încheia prin verificarea candidatului care a obținut cel mai mare punctaj din perspectiva includerii în lista persoanelor, grupurilor și entităților supuse sancțiunilor financiare ale UE, și/sau din perspectiva asocierii/acuzării acestuia de activități de terorism, trafic de persoane, sex comercial, sclavie sau alte acțiuni ilegale.

Pentru etapa II vor fi contactați doar candidații pre-selectați.

Asociația Promo-LEX încurajează aplicațiile timpurii şi își rezervă dreptul de a desfășura interviuri cu potențialii candidați anterior expirării termenului anunțului de angajare. Rezultatele concursului de angajare vor fi comunicate candidaților preselectați după expirarea termenului de colectare și evaluare a dosarelor.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet