Concurs Consultant/ă în domeniul elaborării politicilor

Distribuie prietenilor:


rsz join usContext: “Sprijinirea dialogului incluziv și consolidarea capacităților pentru o Autonomie Găgăuză mai funcțională în Moldova” este un proiect de trei ani care adună legiuitori, experți și părți interesate din Chișinău, Comrat și din restul țării pentru a găsi soluții comune la problemele legate de guvernanța pe mai multe niveluri cu privire la Autonomia Găgăuză. Proiectul se va desfășura în perioada 2019-2021, fiind implementat de Inițiativa privind gestionarea crizelor (CMI) în parteneriat cu Centrul Contact și Eurac Research, și finanțat de Suedia (mai multă informație despre activitățile proiectului găsiți pe www.gagauziadialogue.md/ ).

Componenta proiectului – Elaborarea politicilor publice – are drept scop conlucrarea cu autoritățile găgăuze pentru dezvoltarea unei viziuni clare pentru autonomie în domeniile de politici ”turism, educație și cultură,” ca un pas important spre clarificarea competențelor și implementarea eficace a acestora. Procesul de elaborare a politicilor caută să determine direcțiile strategice în cele trei sfere sectoriale, fie sub formă de obiective de politici strategice, fie ca decizii specifice cu privire la implementarea inițiativelor strategice care urmează să fie aprobate de autoritățile găgăuze.

În vederea consolidării capacităților UTA Găgăuzia pentru dezvoltare strategică pe termen lung, a fost creat Grupul de lucru pentru elaborarea politicilor (GLEP), compus din reprezentați ai autorităților găgăuze și specialiști independenți din Chișinău și Comrat care să gestioneze procesul de elaborare a strategiilor de politici ale Găgăuziei privind trei domenii–cheie: educație, turism și cultură. Procesul de elaborare a politicilor de către GLEP va fi facilitat de CMI și Centrul Contact, și coordonat îndeaproape cu instituțiile relevante din Chișinău și Comrat.

Obiectivul concursului: Centrul Contact, acționând ca partener al CMI, este în căutarea unui/ei consultant/ă din Republica Moldova pentru a oferi consiliere în elaborarea documentelor de politici publice în domeniul educației, turismului și culturii al UTA Găgăuzia, în cadrul proiectului “Sprijinirea dialogului incluziv și consolidarea capacităților pentru o Autonomie Găgăuză mai funcțională în Moldova”.

Sarcini specifice pentru Consultant/ă:

 • Să ofere suport echipei proiectului, experților internaționali și locali la dezvoltarea unei viziuni clare privind domeniile cheie de politici: educație, turism și cultură ale UTA Găgăuzia.
 • Să ofere consiliere în domeniul elaborării documentelor de politici în cele trei domenii și suport în menținerea relațiilor cu principalii factori interesați ai proiectului, inclusiv ministerele de resort și autoritățile din UTA Găgăuzia.
 • Să participe activ și să contribuie la ședințele GLEP și evenimentele relevante elaborării documentelor de politici în domeniul educației, turism și cultură.
 • Să revizuiască și să ofere implicare în documentele de politici elaborate de experții GLEP și alte materiale relevante elaborate în cadrul componentei Elaborarea politicilor publice a proiectului.
 • Să îndeplinească alte sarcini necesare pentru a susține activitatea GLEP privind cele trei domenii cheie.

Durata angajăriiPrestarea serviciilor va începe în iulie 2020 și se va încheia cel târziu în iulie 2021. Consultantul/a va fi angajat/ă în baza unui contract prestări servicii cu normă întreagă.

Abilitățile și experiența necesară:

Studii:

 • Diplomă de masterat (sau echivalentul a 5 ani a diplomei universitare) în administrare publică, drept, științe sociale sau domenii aferente.
 • Instruiri și certificate în elaborarea politicilor publice vor constitui un avantaj.

Experiență de lucru:

 • Experiență și cunoștințe demonstrate privind elaborarea politicilor publice (concepte, strategii naționale, planuri, etc.).
 • Experiență de lucru demonstrată, cu diferite părți interesate incluzând autorități publice și organizații ale societății civile, în domeniul bunei guvernanțe.
 • Abilități analitice și de scriere excelente, demonstrate prin experiențe precedente.
 • Experiență de lucru anterioară în UTA Găgăuzia și cu autoritățile găgăuze va constitui un avantaj.
 • Experiență de lucru în domeniul educației, turismului și culturii nu este necesară, dar va constitui un avantaj.
 • Cunoștințele și experiență în subiecte ce țin de autonomie și minorități vor fi considerate un avantaj.

Cerințe privind limbile cunoscute: Este necesară cunoașterea fluentă a limbilor română, rusă și engleză (formă scrisă și orală).

Candidații interesați sunt invitați sa expedieze cererea de aplicare (în limba engleză) până la 28 Iunie, 2020 la următoarea adresă: concurs@contact.md.

Dosarul va include:

 • CV-ul actualizat și datele de contact a 3 (trei) persoane de referință;
 • Scrisoare de motivare, explicând cum candidatura dvs. îndeplinește abilitățile și experiența solicitată în concurs și cererea financiară (în EUR, net) per lună;
 • Exemple de documente de politici elaborate/coordonate.

Doar candidații preselectați vor fi contactați pentru un interviu.

Suedia are un angajament pe termen lung pentru susținerea continuă a țărilor Parteneriatului Estic prin Strategia de rezultate 2014-2020. Principalele domenii prioritare includ consolidarea democrației, respectarea mai largă a drepturilor omului, un stat mai dezvoltat care respectă supremația legii și includerea perspectivei de gen.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet