Extins: HelpAge angajează consultant sănătate publică, epidemiologie (Covid-19)

Distribuie prietenilor:Anunț pentru consultant în sănătate publică, epidemiologie (protecție împotriva Covid-19) 

Funcția anunțată: Consultant în sănătate publică, epidemiologie (protecție împotriva Covid-19)    

Servicii solicitate: Consultanță în sănătate publică, epidemiologie, cu accent pe protecție împotriva Covid-19  și facilitare de ateliere cu ONG-uri locale, partenere ale HelpAge International.

Locul: Moldova, Chișinău și localități din afara capitalei (nord, sud, centru).

Solicitant (angajator): HelpAge International, Moldova

Tipul de contract: Contract de prestare servicii pe durată determinată

Perioada de lucru estimată: iulie – august 2020 (16 ateliere cu deplasare în afara Chișinăului și zile de pregătire). 

Termen limită pentru aplicare: 28 iunie 2020

 

Informații generale

În perioada septembrie 2016 – octombrie 2020 HelpAge International implementează proiectul ”Realizarea drepturilor omului pentru persoanele în etate din Moldova, prin promovarea drepturilor femeilor în vârstă”, finanțat de Republica Federală Germania (BMZ). Proiectul are ca scop să contribuie la informarea mai largă privind prevenirea și combatere violenței și a discriminării asupra persoanelor în etate, la fel să contribuie la îmbunătățirea asistenței și protecției persoanelor în etate afectate de violență și abuz, pentru ca ei să-și poată realiza dreptul la un trai sigur și decent. Totodată în această perioadă proiectul și-a canalizat eforturile inclusiv pentru a susține ONG-urile partenere locale în asistența vârstnicilor afectați de pandemie.

Grupul persoanelor în etate este  grupul care înregistrează o pondere în creștere în ultimii ani. Conform datelor Biroului Național de Statistică (la începutul anului 2019) ponderea vârstnicilor reprezintă 20,8% din numărul total al populației, comparativ cu 12% în 2012, și fiind prognozată să atingă 35% către 2050. Conform studiului HelpAge, mai mult de ¼  din populația în etate, 28,6%, au avut situații în care au fost afectați de violență și abuz. Anume acest grup este foarte puțin informat despre drepturile sale și nu se adresează după suport, fiind alimentați de frică și de prejudecățile din societatea noastră. Prin intermediul proiectului, organizația HelpAge International și alte 8 organizații locale partenere își propun să informeze cât mai larg populația despre prevenirea și combaterea abuzului și să identifice măsuri pentru a asigura o mai bună protecție acestui grup de populația pentru a avea un trai sigur, decent și fericit. În același timp, perioada de pandemie a plasat un risc suplimentar asupra persoanelor în vârstă, în special care suferă de boli respiratorii și boli netransmisibile. Interdicțiile suplimentare impuse pentru această categorie de populație pe parcursul stării de urgență în sănătate publică limitează comunicarea lor, susținerea din partea comunității și pune presiune pe starea emoțională. În acest context, proiectul își propune să asigure suportul la nivel de comunitate și asistența persoanelor în etate în situație de risc.    

Sarcina propusă și responsabilitățile consultantului

Consultantul va coordona sarcinile propuse cu echipa de proiect a HelpAge International și va lucra în comun cu echipele ONG-urilor locale și după caz cu alți actori. Sarcinile vor include facilitare de ateliere de lucru pentru personalul și echipa de voluntari a fiecărei din 8 ONG-uri locale, câte două ateliere în fiecare localitate. ONG-urile au nevoie de a asigura protecția membrilor săi, a voluntarilor, pentru a putea în continuare să acorde suport și asistență persoanelor în etate în situații de risc din localitatea loc. Pentru ateliere se vor pregăti fișe cu instrucțiuni, suport de curs și prezentări pentru ateliere, alte materiale după necesitate. Consultantul va coordona pregătirea materialelor, agendei atelierelor și a graficului de călătorii cu echipa de proiect (HelpAge). Consultantul va ține cont de specificul și contextul de lucru al proiectului și în special al ONG-urilor locale, care lucrează în cea mai mare parte cu și pentru persoane în etate.

Pentru sarcinile propuse se estimează implicarea consultantului pentru 16 zile pentru ateliere de lucru (durata unui atelier - 4 h, și suplimentar timpul necesar pentru pauze, deplasare) și alte 3-4 zile pentru pregătire și raportare. Numărul de zile de lucru final va fi estimat și agreat în comun de către părți.

Calificări și experiență

 • Studii superioare sau studii relevante în cel puțin unul din domeniul sănătate publică, epidemiologie, medicină, prim ajutor, altele conexe.
 • Experiență de lucru în domeniile menționate de cel puțin 3 ani;
 • Experiență demonstrată în prestare de servicii de consultanță și abilități excelente de facilitare (predare, instruire);
 • Se va aprecia cunoașterea mediului de lucru al organizațiilor neguvernamentale în proiecte de asistență tehnică cu finanțare externă;
 • Abilități excelente de comunicare cu persoane din diferite domenii, de lucru în echipă;
 • Pentru sarcinile anunțate lucrul se va efectua în limba română. Cunoașterea limbii ruse și engleză este salutabilă;
 • Abilități excelente de realizare a prezentărilor, de elaborare a materialelor informative și ilustrative;
 • Utilizarea avansată a calculatorului, internet-ului.  

Aplicare la concurs

Persoanele interesate vor depune dosarul de aplicare care va conține obligatoriu:

 • Scrisoare de intenție în care să descrieți succint experiența în domenii relevante sarcinii, disponibilitatea de lucru cu călătorii în teren în perioada indicată. Includeți 3 exemple de servicii și lucrări similare produse anterior (includeți link-uri și/sau atașamente);
 • CV-ul (maximum 4 pag.);
 • Oferta de preț în care să indicați rata de consultanță pe zi (pe tipuri de servicii, dacă acestea diferă) și costul total pe sarcină. Oferta nu va include costuri de deplasare în localitățile proiectului, costuri de tipărire materiale și rechizite necesare desfășurării atelierelor, care vor fi acoperite de către solicitant). Indicați rata și costurile în lei moldovenești, cu taxe incluse.

Dosarul de aplicare poate fi depus până la 28 iunie 2020 la adresa de email: officehelpage@gmail.com cu titlul ”Concurs consultant sănătate publică și Covid-19 HelpAge”, în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge International.

HelpAge își rezervă dreptul de a refuza candidații care nu aplică setul complet de documente sau care aplică după termenul limită indicat, fără a fi notificați. Informații suplimentare la nr. de tel: +373 22 225098, 060450560, persoană de contact Renata Solomon.  

 

 

 

 

 


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.