Asociația Obștească HOMECARE anunță selectarea unui expert/tă pentru elaborarea analizei Programului unic al asigurării obligatorii în asistență medicală

Distribuie prietenilor:Termeni de Referință 

pentru contractarea unui expert/tă pentru elaborarea analizei Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală din perspectiva distribuției și a utilizării structurale 

 

Denumirea proiectului :                  Echitate în sănătate prin responsabilizare socială

Codul proiectului:                            415932

 

Termenul limită de aplicare            7 iunie 2020

Durata pentru analiză                      Junie - Septembrie (25 zile)

 

 1. Informație generală

 

În 2019, Crucea Roșie din Elveția a demarat implementarea proiectului „Echitate în sănătate prin responsabilizare socială”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, care are ca scop să consolideze echitatea în sănătate, transparența și responsabilizarea socială.

Proiectul este implementat în parteneriat cu Asociația Obștească ”CASMED” și Asociația Obștească ”HOMECARE” și face parte din programul național, care sprijină implementarea Acoperirii Universale cu Servicii Medicale în Moldova (MD AUSM).

Proiectul „Echitate în sănătate prin responsabilizare socială” completează intervențiile MD AUSM privind creșterea responsabilității față de pacienți și populație prin instituirea și/sau susținerea mecanismelor existente de responsabilizare socială în cinci raioane pilot - Bălți, Florești, Soroca, Drochia și Edineț. Aceste mecanisme la nivel comunitar, local și național au ca scop abilitarea societății civile în revendicarea dreptului la sănătate prin responsabilizarea furnizorilor de servicii și autorități. Acest lucru va conduce la îmbunătățirea transparenței în comunicare și cunoștințe despre alocarea resurselor, beneficii și drepturi în sănătate, modele de prescriere a medicamentelor, luarea de decizii îmbunătățite bazate pe dovezi și acțiuni eficiente pentru a răspunde nevoilor tuturor segmentelor populației (în special a celor mai marginalizați, inclusiv romi și alte minorități) și de a reduce decalajul de gen în ceea ce privește rezultatele în materie de sănătate.

Proiectul prevede trei obiective pentru îmbunătățirea calității, accesului și echității în sănătate în țară.

Obiectivul 1 prevede furnizarea de servicii medicale echitabile și de calitate la toate nivelurile. Proiectul are ca scop consolidarea implicării societății civile și instituirea mecanismelor de responsabilizare socială pentru a monitoriza și îmbunătăți accesul echitabil și de calitate a serviciilor medicale. Implicarea societății civile, împreună cu grupurile de pacienți și asociațiile medicale profesionale, prin diferite mecanisme de responsabilizare socială este o abordare puternică pentru responsabilizarea autorităților, oferind feedback privind percepțiile consumatorilor privind furnizorii de servicii medicale și autoritățile din domeniul de sănătate. De asemenea, feedback-ul descendent de la autorități la cetățeni cu privire la acțiunile întreprinse va motiva și încuraja implicarea în continuare a societății civile în acțiuni de lobby.

Obiectivul 2 al proiectului prevede consolidarea capacităților Companiei Naționale de Asigurări de Medicină (CNAM) pentru a extinde acoperirea cu servicii medicale și a deveni durabilă. Odată ce mecanismele de responsabilizare socială vor fi funcționale și vor avea efect asupra îngrijirii de calitate, încrederea în sistemul de sănătate va crește, ceea ce va conduce la creșterea numărului de persoane asigurate în acest sistem.

Obiectivul 3 se referă la protecția cetățenilor moldoveni împotriva sărăciei din cauza plăților suplimentare și neformale în instituțiile medico-sanitare publice și a cheltuielilor catastrofale pentru medicamente. Mecanismele de responsabilizare socială vor include monitorizarea plăților suplimentare și neformale (de exemplu, prin intermediul chestionarelor, sau feedback-ul electronic al pacienților pe platforma E-sănătate sau spitale.md). Se prezumă că sensibilizarea grupurilor de pacienți și a consumatorilor de servicii de sănătate cu privire la prescripția rațională de medicamente și a drepturilor pacientului, precum și educarea profesioniștilor din domeniul medical cu privire la modelele de prescriere a medicamentelor va reduce cheltuielile gospodăriei destinate pentru sănătate și va reduce cheltuielile catastrofale.

 1. Scopul misiunii

Scopul misiunii constă în acordarea de asistență tehnică pentru analiza Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală din perspectiva distribuției și a utilizării structurale, în principal:

 • Evoluția structurii și a dreptului la pachetul de beneficii de sănătate din perspectiva favorizării persoanelor sărace;
 • Furnizarea unui mecanism de contractare și rambursare a cheltuielilor de plată pentru furnizorul de servicii;
 • Existența instrumentelor pentru monitorizarea publică a: a) dreptului la pachetul de beneficii de sănătate din partea cererii și b) rambursarea cheltuielilor de plată pentru furnizorul de servicii medicale.

Rezultatele evaluării vor fi diseminate tuturor actorilor cheie interesați (Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Companiei Naționale de Asigurări de Medicină, Platformei de Observare și Dialog a Societății Civile în domeniul sănătății, și a.) pentru a fi luate în considerare pentru modificarea cadrului legislativ și normativ. Aceste recomandări vor contribui la consolidarea Platformei de Observare și Dialog a Societății Civile în activitățile de lobby privind pachetul de beneficii în sănătate. Recomandările evaluării vor fi utilizate, de asemenea pentru a crea / adapta instrumentele și mecanismele care vor contribui la creșterea numărului de persoane asigurate în sistemul de sănătate, va consolida distribuția transparentă a Fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală și va permite accesul echitabil la serviciile medicale tuturor persoanelor, inclusiv celor mai vulnerabile.

 1. Sarcini și activități specifice

Consultantul/consultanta va realiza următoarele sarcini:

Sarcina 1. Analiza Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală din perspectiva distribuției și a utilizării structurale

 

Datele statistice dezagregate vor fi utilizate pentru o perioadă de 5 ani, începând cu anul 2015.

 1. a) Evoluția structurii și a dreptului la pachetul de beneficii de sănătate din perspectiva celor mai săraci:
 • • Analiza cadrului legislativ și normativ privind pachetul de beneficii de sănătate;
 • • Analiza acoperirii cu servicii medicale prevăzute în Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală (vor fi selectate cele mai utilizate 5 servicii prevăzute în Programul unic);
 • • Analiza volumului de servicii medicale acordat raportat la pachetul de beneficii de sănătate stabilit și înscrierea la Fondul asigurărilor obligatorii de asistență medicală în termen de acoperire geografică, statut socio-economic, grupe de vârstă și sex;
 • • Analiza utilizării anuale a pachetului de beneficii de sănătate, în termen de acoperire geografică, statut socio-economic, grupe de vârstă și sex;
 • • Analiza costurilor anuale a pachetului de beneficii de sănătate în raport cu spectrul anual de venituri al populației Republicii Moldova (segmentele de populație cele mai sărace și segmentele cu venituri mari).
 1. Furnizarea mecanismului de contractare și rambursare a cheltuielilor pentru plățile efectuate de furnizorii de servici medicale:
 • • Mecanismul de distribuire a fondurilor în sistemul de sănătate, veniturile și cheltuielile și distribuirea pe diferite categorii (de exemplu, pe furnizorul de servicii: selectarea prestatorului de servicii, condițiile de contractare ale prestatorului de servicii; pe pachetul de beneficii de sănătate sau grupul de diagnostic (DRG); după gradul de dizabilitate; pe sexe; după regiune geografică etc.);
 • • Analiza costului rambursărilor, dacă rambursarea acoperă costurile reale privind pachetul de beneficii de sănătate, în cazul existenței lacunelor, cum sunt completate aceste lacune, plăți suplimentare și neformale;
 • Analiza mecanismului de plată pentru populația neasigurată.
 1. c) Existența unor instrumente pentru monitorizarea din partea cetățenilor:
 • • Analiza mecanismului de monitorizare existent din partea pacienților, dacă toate serviciile prevăzute în pachetul de beneficii în sănătate sunt livrate efectiv pacienților și dacă sunt livrate cu sau fără plăți suplimentare și neformale;
 • • Evaluarea impactului bugetar al recomandărilor propuse la pachetul de beneficii de sănătate pentru anul curent și anii următori.

Sarcina 2. Formularea recomandărilor

În baza evaluării, a lacunelor și provocărilor identificate, dezvoltarea setului specific de recomandări pe termen scurt, mediu și lung pentru modificări legislative și de reglementare (inclusiv acte normative). Pe parcursul evaluării, urmează a fi consultați actorii cheie, inclusiv, însă fără a se limita la, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Organizațiile Societății civile care fac parte din Platforma de Observare și Dialog a reprezentanților Societății Civile în domeniul medical \ furnizori de servicii publice și privați, pacienții.

 

Sarcina 3: Prezentarea concluziilor și recomandărilor evaluării actorilor cheie interesați în cadrul unei ședințe/mese rotunde

Participarea la ședința de validare a evaluării cu principalii actori interesați (Comisia parlamentară pentru protecție socială, sănătate și familie, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Compania Națională de Asigurări de Sănătate, Platforma de Observare și Dialog a reprezentanților Societății Civile în domeniul medical, alți actori cheie relevanți).

Finalizarea evaluării, luând în considerare comentariile și recomandările înaintate în cadrul consultărilor.

 1. Livrabile

Livrabile

Termenul limită

Metodologia evaluării

Junie

Proiectul evaluării (care include recomandări și propuneri concrete)

August

Transmiterea evaluării finale (care include recomandările înaintate de echipa de proiect și actorii cheie)

Septembrie

Prezentarea evaluării actorilor cheie în timpul unei ședințe/mese rotunde (prezentarea Power Point)

Septembrie-octombrie

 

 1. Interval de timp

Analiza va fi efectuată în intervalul de timp iunie-septembrie 2020.

Analiza include atât cercetări de birou, cât și interviuri/consultări cu principalii actori cheie (Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Compania Națională de Asigurări în Sănătate, Platforma de Observare și Dialog a reprezentanților Societății Civile în domeniul medical, alți actori cheie).

Plățile vor fi efectuate după livrarea produselor, după aprobarea managerului de proiect, în conformitate cu următorul program de plăți:

Livrabile

Cota parte a plății

Metodologia analizei elaborată

10%

Alaliza finală expediată

90%

Analiza prezentată tuturor actorilor cheie

 1. Experiența, abilități și competențe solicitate:

Educaţie:

 • • Diplomă de master sau echivalent în științe medicale, economie, drept sau în alte domenii.

Experienţă:

 • • Cel puțin 5 ani de experiență profesională demonstrată în domeniul sănătății, analize de date, analize economice;
 • • Experiență demonstrată în elaborarea rapoartelor analitice, efectuarea de cercetări, evaluări, analize în domeniul sănătății, analize macroeconomice;
 • • Experiența internațională reprezintă un avantaj;
 • • Experiența demonstrată de activitate cu autoritățile naționale în domeniul sănătății în elaborarea rapoartelor analitice, efectuarea de cercetări, evaluării în domeniul asigurărilor medicale reprezintă un avantaj;
 • • Cunoașterea sistemului de sănătate din Moldova;
 • • Abilități excelente de analiză și raportare;
 • • Cunoașterea computerului și abilitatea de a utiliza eficient echipamentele de tehnologie de birou.

Cerințe de cunoaștere a a limbilor:

 • • Cunoașterea fluentă a limbii române (scris și verbal), limba engleză reprezintă un avantaj.

Valorile de bază:

 • • Respect pentru diversitate;
 • • Integritate;
 • • Profesionalism.

Competențele de bază:

 • • Responsabilitate;
 • • Comunicare efectiva;
 • • Colaborare incluzivă;
 • • Conștientizare și sensibilitate cu privire la dimensiunea de gen.
 1. Aranjamente de lucru și cerințe de raportare

 

În toate sarcinile legate de proiect, consultantul va lucra sub îndrumarea directă a managerului de proiect. La fiecare etapă, produsele sunt expediate pe poșta electronică.

 1. Indicatori de performanță

 

Performanța misiunii va fi evaluată pe baza următorilor indicatori:

 • • Finalizarea sarcinilor specificate în Termenii de Referință personal;
 • • Respectarea termenelor stabilite pentru prezentarea livrabilelor;
 • • Calitatea muncii;
 • • Demonstrarea unor standarde înalte de cooperare și comunicare cu managerul de proiect și cu toții actorii cheie relevanți.

 

 1. Documentele necesare

Persoanele interesate urmează să prezinte următoarele documente/informații pentru a demonstra calificările lor:

 1. Scrisoarea de motivare:
 1. explicarea modului în care solicitantul/solicitanta răspunde la fiecare dintre cerințele de calificare și de ce este cel/cea mai potrivit/tă pentru evaluare (oferind în special detalii despre experiența anterioară în domeniile legate de această consultanță și evaluările similare realizare anterior);
 1. descrierea unei viziuni scurte asupra realizării sarcinilor, inclusiv o metodologie propusă (Ex: focus grup individual pentru interviu, evaluare, cercetări de birou, etc.).
 1. Informații personale (CV), cu includerea a 3 persoane de referință, specificând numărul de telefon și e-mailul acestora;
 1. Propunerea financiară, inclusiv onorariul propus (specificând o sumă totală și onorariul zilnic net).
 2. Instrucțiuni de depunere a aplicației

Propunerile urmează a expediate la următoarele adrese de e-mail: [email protected] și [email protected] cel târziu până la data de 7 iunie 2020, indicând următoarea referință „Analiza pachetului de beneficii în sănătate”.

Contacte pentru informații suplimentare: Laura Grecu, manageră de proiect, tel: 069940737.

Asociația Oștească ”Homecare” își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare în caz de necesitate.

Aplicațiile incomplete sau aplicațiile expediate după termenul limită indicat nu vor fi luate în considerare pentru evaluare. Doar candidații preselectați vor fi contactați.

 


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.