A.O. Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru funcția de consilier/ă juridic/ă

Distribuie prietenilor:Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor" (în continuare - CDF) anunță concurs pentru funcția de consilier/ă juridic/ă responsabil/ă de consilierea victimelor violenței față de femei și a violenței în familie.

Durata contractului: 1 an cu posibilitatea de extindere.

Atribuții de bază:

 • asistența juridică primară a beneficiarelor, care include: informarea cu privire la remediile juridice existente în vederea soluționării problemelor cu care se confruntă, întocmirea cererilor, plângerilor către autoritățile publice cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, a cererilor privind eliberarea ordonanțelor de protecție, etc.;
 • organizarea ședințelor individuale cu beneficiarele și identificarea necesităților lor;
 • repartizarea cazurilor parvenite la avocați pentru asistența juridică calificată;
 • referirea cazurilor parvenite către alte servicii, inclusiv servicii de consiliere psihologică;
 • înregistrarea cazurilor și actualizarea bazei de date a persoanelor asistate;
 • participarea la evenimentele de program/proiect relevante serviciului specializat;
 • îndeplinirea altor atribuții care pot rezulta din necesitățile activităților programelor/proiectelor relevante serviciului juridic și ale organizației.

Consilierul/a juridic/ă va fi responsabil/ă pentru:

 • atingerea obiectivelor individuale și organizaționale în mod eficient şi eficace;
 • consecvență în susținerea și promovarea valorilor organizației;
 • executarea la timp, în termenele stabilite, calitativ și deplin a atribuţiilor evitând activităţile ce ar putea să compromită activitatea organizației;
 • manifestarea unei atitudini responsabile şi corecte în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
 • veridicitatea, plenitudinea şi integritatea informațiilor privind derularea programelor/ proiectelor şi a rapoartelor prezentate;
 • respectarea politicilor interne de lucru ale organizației;
 • păstrarea confidenţialităţii informaţiei obţinute în procesul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu;
 • respectarea regulilor de securitate și sănătate în muncă, a regulilor de utilizare a proprietății organizației;
 • dezvoltarea profesională continuă pentru menţinerea unui nivel adecvat de competenţă profesională.

 Cerințe față de candidată/candidat:

 • Studii universitare și/sau post-universitare în drept;
 • Experienţă de lucru de minim 3 ani în organizaţii neguvernamentale, instituţii publice, organizații internaționale;
 • Cunoaşterea limbilor română și rusă; cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;
 • Aptitudini de lucru în planificarea activităților și raportarea rezultatelor;
 • Nivel avansat de utilizare a calculatorul (Word, Excel, Power Point);
 • Capacităţi de organizare a timpului, lucru în echipă, de comunicare eficientă verbală şi în scris, de colectare, analiză și formulare a concluziilor, de raportare, management şi leadership, de concentrare, de prioritizare și realizare a mai multor activități simultan, de lucru într-un mediu multicultural, multietnic cu persoane din diferite medii naționale, culturale și pături sociale.

  Condiții de muncă:

- Loc de muncă stabil cu un salariu atractiv;

- Orar zilnic de muncă - 8 ore pe zi, cu program de la 08:00-17:00, de luni până vineri.

  Dosarul candidatului va include:

 • Curriculum vitae;
 • Scrisoarea de intenţie cu indicarea a 2 persoane de referință.

 Procedura de aplicare:

Dosarele vor fi expediate până pe 28 mai 2020 la adresa [email protected] cu mențiunea „Concurs selectare consilier/ă juridic/ă”. Doar candidatele/candidații preselectate/ți vor fi contactate/ți. Candidatele/candidații vor fi selectate/ți în conformitate cu politica de resurse umane a CDF, fără a discrimina candidatele/candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.  

 Informaţii suplimentare despre funcția vacantă pot fi obţinute la numărul de telefon 022 811 999 sau email [email protected]

CDF este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a promova protecția drepturilor femeilor și de a contribui la prevenirea și combaterea violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică și de reprezentare, asistență psihologică și abilitare economică.

 N.B. Mai multe detalii despre organizație sunt disponibile pe http://cdf.md/


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.