Loc vacant de Consultant, Serviciul juridic și resurse umane

Distribuie prietenilor:Consultant. Serviciul juridic și resurse umane

Domeniu de activitate:

Relaţii interetnice

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C35. Consultant

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Consultant. Serviciul juridic și resurse umane.

Data-limită de depunere a documentelor:

15.01.2020

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Scopul funcţiei îl reprezintă asigurarea juridică a activităţii Agenției Relaţii Interetnice, efectuarea lucrărilor ce ţin de perfecţionarea legislaţiei Republicii Moldova, îmbunătăţirea calităţii proiectelor de acte normative şi a procedurilor de personal. 


Sarcinile de bază:
1. Asigură asistenţa juridică a autorităţii;
2. Asigurarea implementării procedurilor legate de personal;
3. Gestionarea, realizarea şi asigurarea implementării procedurii de achiziţii;
4. Identifică, în comun cu şefii de subdiviziuni, necesităţile de instruire a personalului, planifică procesul de instruire;
5. Pregăteşte pentru conducerea Agenției Relaţii Interetnice note informative privind legislaţia;
 6. Participă, la proiectarea structurii organizaţionale şi la repartizarea posturilor în cadrul ARI;

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

 Elena Stănilă

Telefon:

022 24-12-34

E-mail:

[email protected]

Web site:

http://www.bri.gov.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

Str. Alexei Mateevici 109/1

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

  1. a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniu dreptului. 
Experienţă profesională: 2 ani experienţă profesională în domeniu, preferabil experiență în serviciul public.

Documente ce urmează a fi prezentate::

Copia buletinului de identitate:  DaCertificat medical:  NuCazier juridic:  DaCopia carnetului de muncă:  DaAlte documente necesare:  CV;
copia diplomelor de studii/certficate.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

5265

Bibliografia concursului:

- Constituția Republicii Moldova;
- Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
- Legea nr.382 din 19.07.2001  cu privire la drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale și la statutul juridic aparținând organizațiilor lor;
- Legea 3465 cu privire la funcționarea limbilor vorbite;
- Legea 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional;
- Hotărârea 593 din 25.06.18 Cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Relații Interetnice;
- Hotărâre de guvern NR. 1464 din 30.12.16 Privind aprobarea Strategiei de consolidare a relaţiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027;
- Legea  nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achiziţiile publice;

Alte articole:

Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.